1 direkte Treffer gefunden für: Dein

Deutsch Türkisch
dein [Pronomen] senin

64 indirekte Treffer gefunden für: Dein

Deutsch Türkisch
dein Akzent verrät deine Herkunft şiven senin nereden geldiğini belli ediyor
dein Atem riecht nefesin kokuyor
Dein eigener Fehler! Kendi hatan
Dein Ergebnis mag anders sein senin sonucun başka olabilir
Dein Finger blutet parmağın kanıyor
dein Gewicht kilon
dein Hosenstall ist offen {ugs.} dükkânın açık
Dein Hut sitzt nicht richtig şapkan iyi durmuyor
dein schlechtes Benehmen lasse ich mir nicht gefallen kötü davranışını kabul etmiyorum
dein Sohn oğlun
dein Sohn oğulun
Dein Tonfall gefällt mir nicht! ses tonunu beğenmiyorum
dein Wille geschehe! arzuna göre olsun!
dein Wort in Gottes Ohr Allah duysun
dein Wort in Gottes Ohr inşallah
Dein Wunsch ist mir Befehl emrin olur
dein Zimmer ist ein wirklicher Saustall odan gercekten karmakarışık
die Deindustrialisierung {sub} {f} endüstrinin gerilemesi
Deine [Pronomen] senin
deine [Pronomen] seninki
Deine Arbeit lässt viel zu wünschen übrig işinde daha çok hatalar var
deine Darstellung {sub} {f} senin tanımalaman
deine Einwände sind mir bewusst itirazkarını biliyorum
deine Fähigkeit unter Beweis stellen yeteneğinı ispatlamak
deine Hilfe hat viel zu unserem Erfolg beigetragen senin yardımın başarımıza katkı yaptı
deine Leistungen gleiten ab verimin düşüyor
Deine Meinung mag anders sein senin fikrin başka olabilir
Deine Nase blutet burnun kanıyor
deine Nase läuft burnun akıyor
deine Nummer war nicht zu bekommen senin numarandan kalmamış
deine roten Haare sind sehr auffällig kızıl saçların çok dikkat çekiyor
deine Schnürsenkel sind offen ayakkabı bağların çözük
deine Treue ist mir gewiss sadakatinden şüphem yok
Deine Uhr geht wohl nach dem Mond saati doğru çalışmamak
deine Uhr ist abgelaufen senin zamanın doldu
Deine Vorschläge senin önerilerin
deinem [Dativ] seninkine
deinem Rat folgend senin tavsiyene uyan
die Deinen {sub} {pl} seninkilere
deiner [Pronomen] senin
deiner [Pronomen] senin kendinin
deiner [Pronomen] seninki
deiner Ansicht nach sence
deiner Gesundheit wegen sağlığın açısından
deinerseits {adv} sence
deinerseits {adv} senden
deinerseits {adv} senin tarafından
deines [Pronomen] senin
deinesgleichen {adv} senin gibiler
deinethalben {adv} senin hatırın için
deinethalben {adv} senin için
irgendein {adv} gelişigüzel
irgendein {adv} herhangi bir
irgendein [Pronomen: adjektivisch] herhangi bir
irgendein [x-beliebiger] gelişigüzel
irgendein [x-beliebiger] rasgele
das Kodein {sub} {n} [Med.] afyondan çıkarılan ve öksürük için kullanılan madde
das Kodein {sub} {n} [Med.] kodein
das Kodein {sub} {n} afyondan çıkarılan ve öksürüğe karşı kullanılan madde
das Kodein {sub} {n} kodein
das Kodein {sub} {n} öksürük kesici olarak kullanılan alkaloit
Landaus, landein dünyanın her yerinde
nicht bloß irgendein sadece herhangi biri değil
querfeldein {adv} tarlalar arasından
0.002s