16 direkte Treffer gefunden für: Nase


77 indirekte Treffer gefunden für: Nase

Deutsch Türkisch
die Hauswurz {sub} {f} [Sempervivum tectorum] naser otu
Nase für Prüflehre {sub} {f} inceleme masdarı ucu
Nase hoch tragen {v} burnu havada olmak
Nase hochziehen {sub} {f} burnunu çekmek
Nase nachgehen {sub} {m} [der~] burun doğrusuna gitmek
Nase putzen {sub} {f} burun temizlemek
Nase rümpfen {v} burun kıvırmak
Nase rümpfen über {sub} {f} (bir şeye) burun kıvırmak
Nase voll haben {v} [die~] bıkmış olmak
Nase voll von etwas haben {v} [die~] bir şeyden bıkmış olmak
Nase über etwas rümpfen {v} [die~] bir şeye burun kıvırmak
Nase über etwas rümpfen {v} [die~] bir şeyi hor görmek
Nase über jemanden rümpfen {v} [die~] birine burun kıvırmak
Nase über jemanden rümpfen {v} [die~] birini hor görmek
der Naseflügel {sub} {m} [Med.] burun kanadı
die Nasen {sub} {pl} burunlar
Nasen zählen {v} [ugs.: Personen] kişileri saymak
der Nasenabstrich {sub} {m} burundan numune
der Nasenaffe {sub} {m} [Zoologie] uzun burunlu maymun
die Nasenatmung {sub} {f} burundan soluma
die Nasenatresie {sub} {f} burunda tıkanıklık
die Nasenatresie {sub} {f} burun tıkanıklığı
die Nasenauflage {sub} {f} (gözlük) burunla temas yeri
der Nasenausfluss {sub} {m} burun akması
das Nasenbein {sub} {n} [Med.] burun kemiği
der Nasenbeinbruch {sub} {m} burun kemiği kırılması
die Nasenbeinfraktur {sub} {f} burun kemiği kırığı
der Nasenbeutler {sub} {m} bir tür fare çeşidi
die Nasenbildung {sub} {f} burun plastiği
der Nasenblasversuch {sub} {m} diş hekimliğinde bir teşhis metodu
das Nasenblatt {sub} {n} yarasa burnundaki deri parçası
das Nasenblech {sub} {n} eskrim sporunda burnu koruyucu sac
das Nasenbluten {sub} {n} [Med.] burun kanaması
das Nasenbluten {sub} {n} burun kanaması
die Nasenblutung {sub} {f} burun kanaması
der Nasenbogen {sub} {m} dilimli kemer
die Nasenbremse {sub} {f} [Insekt] burun sineği
die Nasenbrille {sub} {f} brundan oksijen verme bağlantısı
der Nasenbruch {sub} {m} burun kırılması
der Nasenbär {sub} {m} [Zoologie] koati
der Nasenbügel {sub} {m} ağız maskesinin burun askısı
die Nasendiphtherie {sub} {f} burun difterisi
die Nasendrüsen {sub} {pl} burun bezeleri
die Nasendusche {sub} {f} burun şırıngası
der Nasenflachkeil {sub} {m} başlı yassı kama
der Nasenfluss {sub} {m} burun akıntısı
die Nasenflöte {sub} {f} burunla çalınan flüt
der Nasenflügel {sub} {m} burun kanadı
die Nasenflügelansaugung {sub} {f} burun kanatları hareketi
das Nasenflügelatmen {sub} {n} daha ziyade bebeklerde nefes darlığı işareti olan burun kanatlarının senkron hareketi
die Nasenflügelhöhe {sub} {f} burun kanadı yüksekliği
die Acetaldehyddehydrogenase {sub} {f} asetaldehit dehidrojenaz
die Adenosinkinase {sub} {pl} sara tedavisinde kullanılan enzimler
die Adenylatkinase {sub} {f} iskelet kaslarında bulunan enzim
die Adlernase {sub} {f} kartal burnu
die Alkoholdehydrogenase {sub} {f} alkol dehidrogenzi
die Aufhängenase {sub} {f} asma çıkıntısı
die Autoanamnase {sub} {f} otoanamnez
die Autoanamnase {sub} {f} öz anamnez
blass um die Nase burun etrafı solgun
blutige Nase {sub} {f} kanlı burun
die Boxernase {sub} {f} boksör burnu
die Breitnase {sub} {f} yassı burunlu
Clown hat eine rote Nase {sub} {m} palyaçonun kırmızı burnu var
die Dehydrogenase {sub} {f} hidrojeni ayrıştıran enzim
dicke Nase {sub} {f} büyük burun
direkt vor seiner Nase burnunun dibinde
durch die Nase burunla
die Einfuhrnase {sub} {f} sokma burnu
die Entenschnabelnase {sub} {f} ördek gagası burnu
er hat eine feine Nase hassas bir öngörüsü var
Erkältung in der Nase {sub} {f} burunda nezle
die Fahrzeugnase {sub} {f} taşıt burnu
fass dich an deine eigene Nase başkalarına çamur atacağın kendine bak!
fass dich an deine eigene Nase kendi işine bak!
die Felsnase {sub} {f} kayalık burnu
die Formnase {sub} {f} kalıp çapağı
0.005s