9 direkte Treffer gefunden für: Allah


72 indirekte Treffer gefunden für: Allah

Deutsch Türkisch
ade allaha ısmarladık
adieu Allah`a ısmarladık
Allah ist groß Allah büyüktür
Allah ist das Größte allahuekber
Allah ist unvergleichlich groß allahuekber
Allah segne dich dafür Allah sana nimetlerini nasip etsin
aller guten Dinge sind drei Allah`ın hakkı üçtür
alles Lob gebührt Allah Allah`a şükür
die Allgegenwart {sub} {f} Allah´ın her yerde oluşu
die allweise {sub} {f} Allah için kullanılan her şeyi bilen
an Gott glauben {v} Allah`a inanmak
Angenehme Nachtruhe! Allah rahatlık versin!
angenehme Ruhe! Allah rahatlık versin!
Apathie Gottes {sub} {f} Allah`ın tekettiği
die Asebie {sub} {f} Allahsızlık
auf freiem Feld Allah`ın dağında
auf Gott vertrauen Allah`a inanmak
auf Wiedersehen Allahaısmarladık
auf Wiedersehen sagen Allahaısmarladık demek
Auf Wiedersehen und alles Gute Allahaısmarladık ve her şey güzel olsun
auf Wiedersehen! Allaha ısmarladık
Auf Wiedersehen! Allaha ısmarladık!
behüte dich Gott! Allah`a emanet ol!
Behüte dich, euch Gott! [veraltet: Adieu] Allah`a emanet ol!,olun!
beileibe [beileibe nicht!] Allah göstermesin
beileibe nicht Allah göstermesin
beim allmächtigen Gott schwören Allah`ın huzurunda yemin etmek
beten {v} [betete, habe gebetet] Allah`a dua etmek
die Blasphemie {sub} {f} Allah`a küfretme
da sei Gott vor Allah göstermesin
das Dankopfer {sub} {n} Allah`a minnattarlık kurbanı
die Dankopfer {sub} {pl} Allah`a minnattarlık kurbanları
das Dankopfern {sub} {n} Allah`a minnattarlık uğruna kurban etmek
dein Wort in Gottes Ohr Allah duysun
dem Himmel sei geklagt Allah'a havale ediyorum
dem Willen Gottes gehorchen {v} Allah`tan gelene razı olmak
den Namen des Herrn missbrauchen Allah`ın adını kötüye kullanmak
deo gratias! Allah'a şükür!
der Gottseibeiuns [volkssprachlich] Allah bizimle olsun
der Zorn Gottes Allah`ın hiddeti
ich schwöre bei Gott Allah`ın adına yemin ederim
etwas auf gut Glück tun {v} Allah büyük! Allah kerim! ne olursa olsun diyerek yapmak
Fluch über euch Allah belanızı versin!
Friede des Herrn {sub} {m} Allah tarafından barış
die Gabe {sub} {f} Allah vergisi
Gabe Gottes {sub} {f} Allah nimeti
gegen Gott sündigen {v} Allah`karşı günah işlemek
Gelobt sei Gott! Allah`a şükür
Geschenk des Himmels {sub} {n} Allah vergisi
geschöpflich Allah kulu
die Geschöpflichkeit {sub} {f} Allah kulu olma
ade eyvallah
alles Lob gebührt Allah hasbinallah [Allah bize yeter]
allmächtiger Gott {sub} {m} her şeye kadir Allah
das walte Gott! [geh.] gerçek Allah
dein Wort in Gottes Ohr inşallah
es ist sehr zu hoffen inşallah
der Gott {sub} {m} [der christliche Gott] Hristiyanlıkta Allah
Gott, der Gerechte adaletli Allah
der Herr {sub} {m} [Religion] (din) Allah
hoffentlich {adv} inşallah
nichts ist größer als Allah en büyük Allah`tır
so Allah es zulässt inşallah
tschüs eyvallah
Tschüs! [Rechtschreibvariante] eyvallah
tschüss [Interjektion:reformierte Schreibung] eyvallah
Tschüss erstmal şimdilik eyvallah
tschüssi eyvallah
unberufen {adj} kırk bir kere maşallah
wahrscheinlich {adv} inşallah
wenn Allah will inşallah
wenn Gott es will inşallah
0.004s