12 direkte Treffer gefunden für: kişi


77 indirekte Treffer gefunden für: kişi

Deutsch Türkisch
Abbild einer Person {sub} {n} kişinin resmi
abgedrosselt {adj} kısık
abklappern {v} [klapperte ab, hat abgeklappert] kişileri yerleri sırasıyla araştırmak, bakmak, gözden geçirmek
Abnahme von Gliedern {sub} {f} kısım kısım teslim alma
absatzweise kısım kısım
abschnittsweise kısım kısım
abschnittsweise Regression {sub} {f} kısım kısım geriye doğru hareket
abschnittsweise Zahlen {v} kısım kısım ödeme
abschnittsweises Schären {sub} {n} kısım kısım bir araya toplama
abschnittweise Datenverarbeitung {sub} {f} kısım kısım bilgi işlemi
abschnittweise Datenverarbeitung {sub} {f} kısım kısım veri değerlendirilmesi
die Abschottung {sub} {f} kısımlara ayırma
die Abteilung {sub} {f} kısım
Abteilung für Personenstatistik {sub} {f} kişi istatistiği bölümü
der Abteilungsdirektor {sub} {m} kısım müdürü
adressatengerecht {adj} [Beispiel: der Sprecher hingegen muss sich adressatengerecht ausdrücken, wenn er verstanden werden will] kişiye mahsus; kişiye özel [Örnek: Konuşan kişi anlaşılmak istiyorsa, önündeki topluma göre sözlerini seçmeli.]
die Alkoholdepravation {sub} {f} kişilik değişmesi
allopsychisch {adj} kişinin dış dünya ile ilişkili ruhsal durumu
als Selbstzweck kişisel amaç olarak
Angabe zu der Person {sub} {f} kişiye ait bilgiler
Angaben zur Person {sub} {pl} kişinin kimliği hakkında bilgiler
Angaben zur Person {sub} {pl} kişisel bilgiler
Angriff auf die Persönlichkeit kişilik haklarına saldırı
Angriff auf die Persönlichkeit kişiliğe saldırı
Angriff auf Persönlichkeit {sub} {m} [Rechtswissenschaft] kişilik haklarına saldırı
Angriff auf Persönlichkeit {sub} {m} [Rechtswissenschaft] kişiliğe saldırı
anpassen {v} [passte an, hat angepasst] kişiselleştirmek
die Anpassung {sub} {f} [kundenspezifisch] kişileştirme
der Anteil {sub} {m} kısım
die Anthroponymie {sub} {f} kişi adları bilimi
Antrag auf Entmündigung {sub} {m} kısıtlama dilekçesi
Anzahl der Personen {sub} {f} kişilerin sayısı
die Appersonation {sub} {f} kişilik değişimi
der Arbeitsplatzrechner {sub} {m} kişisel bilgisayar
Atemschutzgerät für die Selbstrettung {sub} {n} kişinin kendisi kullanabilen nefes havasını koruma cihazı
auf jeden Einzelnen kommen kişibaşına düşmek
auf kleiner Flamme kochen {v} kısık ateşte pişirmek
Aufhebung einer Beschränkung {sub} {f} kısıtlamanın kaldırılması
Aufhebung von Beschränkungen {sub} {f} kısıtlamaları kaldırma
Aufschlag pro Person {sub} {m} kişi başına artırma
die Auftragsarbeit {sub} {f} kişiye özel yapılan
aus eigennützigen Motiven kişisel çıkarlarını düşünerek
der Ausschnitt {sub} {m} kısım
die Autoecholalie {sub} {f} kişinin kendi sözlerini mekanin biçimde tekrarlaması
der Autosadismus {sub} {m} kişinin kendine karşı sadist olması
Bedarf je Kopf der Bevölkerung {sub} {m} kişi başına gerksinim
Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit {sub} {f} kişisel özgürlüğü kısıtlama
Beförderung von Personen {sub} {f} kişilerin taşınması
der Beinträchtigungswahn {sub} {m} kısıtlama hezeyanı
der Beinträchtigungswahn {sub} {m} kısıtlama sanrısı
Belange, private- {sub} {pl} kişisel menfaatler
ab Fabrik fabrika çıkışı
die Abbauberechtigung {sub} {f} [Bergbau] işletme yetkisi
der Abdruck {sub} {m} [Siegel] mühür baskısı
der Abdruck {sub} {m} matbaa baskısı
die Abendausgabe {sub} {f} akşam baskısı
der Abenteurer {sub} {m} maceraperest kişi
die Abendzeitung {sub} {f} akşam baskısı
Abfahrt eines Schiffes {sub} {f} bir geminin kalkışı
die Abfallbelastung {sub} {f} çöp etkisi
Abfluss von Geld para akışı
Abfluss von Geld ins Ausland {sub} {m} paranın yurtdışına akışı
der Abgabedruck {sub} {m} teslim baskısı
Abgang von Waren {sub} {m} malların çıkışı
die Abgasbelastung {sub} {f} atık gaz etkisi
abgehende Verbindung {sub} {f} bağlantı çıkışı
die Abhebungsbefugnis {sub} {f} çekme yetkisi
abhängig beschäftigte Person {sub} {f} bağımlı çalışan kişi
die Abhängigkeitsbeziehung {sub} {f} bağımlılık ilişkisi
das Abhängigkeitsverhältnis {sub} {n} bağımlılık ilişkisi
Ablauf der Arbeit {sub} {m} işin akışı
das Ablaufprogramm {sub} {n} [Schulungsseminar] seminer akışı
das Ablaufzeug {sub} {n} bobin askısı
die Ableitbarkeitsbeziehung {sub} {f} türetilebilme ilişkisi
abnehmbare Halterung für Sonde {sub} {f} sökülebilen sonda askısı
der Abquetscheffekt {sub} {m} ezme etkisi
der Abrufausgang {sub} {m} çağırma talebi çıkışı
0.005s