12 direkte Treffer gefunden für: Abdruck


77 indirekte Treffer gefunden für: Abdruck

Deutsch Türkisch
Abdruck in Gestein {sub} {m} kayayı oyarak baskı
Abdruck in Wachs {sub} {m} balmumunda baskı
Abdruck kostenfrei ücretsiz baskı
Abdruck von Walzeneinschnitten {sub} {m} silindirli oyuklarının izi
abdruckbar {adj} basılabilen
abdruckbar {adj} basılabilir
abdruckbares Zeichen {sub} {n} baskısı mümkün yazı tipi
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen damga
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen karakter
die Abdruckbarkeit {sub} {f} basılabilirlik
der Abdruckbereich {sub} {m} basma alanı
die Abdruckdesinfektion {sub} {f} baskı dezenfeksiyonu
die Abdrucke {sub} {pl} baskılar
die Abdrucke {sub} {pl} kalıplar
abdrucken {v} [druckte ab, hat abgedruckt] basmak
abdrucken {v} [druckte ab, hat abgedruckt] kopya etmek
abdrucken {v} [yeniden: druckte ab, hat abgedruckt] basmak
das Abdruckgebiet {sub} {n} baskı sahası
der Abdruckgips {sub} {m} baskı alçısı
die Abdruckkappe {sub} {f} baskı başlığı
der Abdrucklöffel {sub} {m} baskı kaşığı
die Abdruckmasse {sub} {f} kalıplama maddesi
die Abdruckmasse {sub} {f} şekil verme maddesi
das Abdruckmaterial {sub} {n} kalıplama malzemesi
die Abdrucknahme {sub} {f} kalıp alma
das Abdrucknehmen {sub} {n} kalıp almak
die Abdruckprobe {sub} {f} hidrolik presleme testi
die Abdruckrechte {sub} {pl} baskı hakları
das Abdrucksrecht {sub} {n} baskı hakkı
die Abdruckstelle {sub} {f} baskı yeri
der Abdruckstempel {sub} {m} baskı mühürü
die Abdrucktechnik {sub} {f} baskı tekniği
die Abdrucktechnik {sub} {f} kalıplama tekniği
das Abdruckverfahren {sub} {n} kalıplama metodu
Abdruckverfahren für die elektronenmikroskopische Gefügeuntersuchung {sub} {n} elektron mikroskobunun yapısını incelemek için kalıplama metodu
abdrückarm {adj} zayıf izli
der Abdrückarm {sub} {m} bastırma kolu
der Abdrückdeckel {sub} {m} baskı test kapağı
die Abdrücke {sub} {pl} izler
die Abdrückeinheit {sub} {f} preseleme düzeneği
abdrücken [Wellenkupplungshälften] basmak
das Abdrücken {sub} {n} [Abpressen] presleme
das Abdrücken {sub} {n} [Gewehr] tetiği çekme
abdrücken {v} [drückte ab, hat abgedrückt] tetiği çekmek
abdrücken {v} [Gewehr: drückte ab, hat abgedrückt] tetiği çekmek
abdrücken {v} [zudrücken: drückte ab, hat abgedrückt] bastırmak
Abdrücken verboten {sub} {n} basmak yasktır
abdrückend {adj} basan
der Abdrücker {sub} {m} baskıcı
das Abdrückgewinde {sub} {n} baskı vidası
die Abdrückkraft {sub} {f} baskı kuvveti
der Achsabdruck {sub} {m} dingil basıncı
autographischer Abdruck {sub} {m} otografik baskı
der Bleiabdruck {sub} {m} kuşun basımı
der Buchstabenabdruck {sub} {m} harf baskısı
der Datumstempelabdruck {sub} {m} tarih mühürü baskısı
der Daumenabdruck {sub} {m} parmak damgası
der Fingerabdruck {sub} {m} parmak izi
der Fußabdruck {sub} {m} ayak izi
der Gebissabdruck {sub} {m} diş kalıbı
genetischer Fingerabdruck {sub} {m} genetik parmak izi
der Gipsabdruck {sub} {m} alçı kalıbı
der Gipsabdruck {sub} {m} alçı kalıp
der Gussabdruck {sub} {m} klişe
hektographischer Abdruck {sub} {m} hektograf baskısı
der Hufabdruck {sub} {m} nal izi
der Inlayabdruck {sub} {m} diş doldurma kalıbı
die Korrekturabdruck {sub} {f} baskı düzeltme
der Kronenabdruck {sub} {m} diş kuronu kabartması
der Löffelabdruck {sub} {m} kaşık damgası
der Nebenabdruck {sub} {m} [z.B. beim Mailverkehr] kopya, ek nüsha
photographischer Abdruck {sub} {m} fotoğraf tabı
der Plattenabdruck {sub} {m} plaka baskısı
der Positivabdruck {sub} {m} pozitif baskı
der Probeabdruck {sub} {m} deneme kalıbı
der Schuhabdruck {sub} {m} ayakkabı izi
der Sonderabdruck {sub} {m} ayrı bası
0.005s