5 direkte Treffer gefunden für: Ausland


77 indirekte Treffer gefunden für: Ausland

Deutsch Türkisch
Ausland betreffend dış ülke ile ilgili
der Auslandauftrag {sub} {m} yurt dışı görevi
die Auslandrente {sub} {f} yurtdışı emekliliği
Auslands- yurtdışı-
der Auslandsabsatz {sub} {m} dış piyasalardaki satış
der Auslandsabsatz {sub} {m} dış satışlar
der Auslandsabsatz {sub} {m} ihracat
der Auslandsabsatz {sub} {m} yurt dışındaki satış
die Auslandsabteilung {sub} {f} dış ilişkiler bölümü
die Auslandsabteilung {sub} {f} yabancı ülke bölümü
die Auslandsabteilung {sub} {f} yurt dışı bölümü
die Auslandsabteilung {sub} {f} yurt dışı bürosu
die Auslandsadoption {sub} {f} yurtdışından evlat edinme
die Auslandsaktiven {sub} {pl} yabancı varlıklar
die Auslandsaktivitäten {sub} {pl} yurtdışı faaliyetleri
das Auslandsamt {sub} {n} [Telefonvermittlung] yurt dışı telefon santralı
das Auslandsamt {sub} {n} [Universität] yurt dışı bürosu
das Auslandsamt {sub} {n} yurt dışı dairesi
die Auslandsanlage {sub} {f} dış yatırım
die Auslandsanlage {sub} {f} yurtdışında yatırım
die Auslandsanlagen {sub} {pl} dış yatırımlar
die Auslandsanleihe {sub} {f} dış kaynaklı kredi
der Auslandsanteil {sub} {m} yurtdışı hissesi
der Auslandsanteil {sub} {m} yurtdışı iştirakı
der Auslandsaufenthalt {sub} {m} yabancı ülkede oturma
der Auslandsaufenthalt {sub} {m} yurtdışında ikamet
die Auslandsaufenthalte {sub} {f} yurtdışı ikametleri
der Auslandsauftrag {sub} {m} dış sipariş
der Auslandsauftrag {sub} {m} yurtdışı siparişi
der Auslandsauftrag {sub} {m} yurtdışından verilen sipariş
die Auslandsbeteiligung {sub} {f} yurtdışı iştirakı
die Auslandsbeteiligung {sub} {f} yurtdışı katılımı
die Auslandsbeziehungen {sub} {pl} dış ilişkiler
die Auslandsbeziehungen {sub} {pl} yurtdışı iştirakleri
die Auslandsbeziehungen {sub} {pl} yurtdışı katılımları
der Auslandsbezug {sub} {m} dışalım
die Auslandsbezüge {sub} {pl} dışalımlar
die Auslandsbezüge {sub} {pl} ithalat
der Auslandsbrief {sub} {m} yurtdışı mektubu
das Auslandsbüro {sub} {n} yurtdışı bürosu
das Auslandsdefizit {sub} {n} dış açık
das Auslandsdelikt {sub} {n} yabancı memlekette işlenen suç
die Auslandsdeutsche {sub} {f} Almanya dışında yaşayan Alman
die Auslandsdeutsche {sub} {pl} Almanya dışında yaşayan Almanlar
der Auslandsdeutscher {sub} {m} Almanya dışında yaşayan Alman
der Auslandsdienst {sub} {m} yurtdışı hizmeti
der Auslandseinsatz {sub} {m} yurtdışı görevi
die Auslandseinsätze {sub} {pl} yurtdışı görevleri
der Auslandsentsandter {sub} {m} yurtdışı elçisi
die Auslandserfahrung {sub} {f} dış deneyim
die Auslandserfahrung {sub} {f} yurtdışında deneyim
Abfluss von Geld ins Ausland paranın yurtdışına akması
Abfluss von Geld ins Ausland paranın yurtdışına akışı
Abfluss von Geld ins Ausland paranın yurtdışına kaçması
Abfluß von Geld ins Ausland paranın yurtdışına akması
Abfluß von Geld ins Ausland paranın yurtdışına akışı
Abfluß von Geld ins Ausland paranın yurtdışına kaçması
Abteilungsleiter Ausland {sub} {m} dışişleri şube müdürü
Anspruch im Ausland {sub} {m} [zum Beispiel Rente] yurtdışında hak,örneğin emeklilik
aus dem Ausland yabancı ülkeden
Ausländer im Ausland {sub} {pl} yabancı ülkedeki yabancılar
Dienst im Ausland {sub} {m} yabancı ülkede hizmet
europäische Ausland {sub} {n} Avrupa`da olan yabancı älke
Fischanlandungen im Ausland {sub} {pl} yabancı ülkede karaya balık vurması
Geldüberweisung ins Ausland dış ülkeye para havale servisi
Gesellschaft mit Sitz im Ausland {sub} {f} ikametgâhı yurtdışında olan şirket
Handel mit dem Ausland {sub} {m} dış ülke ile ticaret
Handeln im Ausland {sub} {n} yurt dışı ticaret
Handelsverkehr mit dem Ausland {sub} {m} dış ülke ile ticaret trafiği
im Ausland yurt dışında
im In- und Ausland ülke içi ve dışında
im Inland und Ausland yurt içinde ve yurt dışında
im Inland wie im Ausland yurt içi ve yurt dışında
in dem Ausland yabancı ülkede
ins Ausland yurt dışına
Investition aus dem Ausland {sub} {f} yabancı ülke yatırımı
Investition im Ausland {sub} {f} ülke içinde yatırım
0.003s