32 direkte Treffer gefunden für: Verbindung


77 indirekte Treffer gefunden für: Verbindung

Deutsch Türkisch
Verbindung abbrechen {v} irtibatı kesmek
Verbindung abgebrochen bağlantı kesildi
Verbindung aufbauen {sub} {f} bağlantı kurmak
Verbindung aufnehmen {v} irtibat kurmak
Verbindung beenden {sub} {f} irtibatı kesmek
Verbindung bewegliche Stangen esnek çubukları bağlama
Verbindung durch Drahtheftung kafesli tel ile bağlama
Verbindung durch hermetischen Anschluss vakumlu bağlantı yoluyla bağlama
Verbindung durch Klebestreifen yapıstırıcı şeritle bağlama
Verbindung durch Rohraufweitung boruyu genişletme yoluyla bağlama
Verbindung durch Rohrschelle {sub} {f} boru kelepçesi ile bağlantı
Verbindung für Sonde sondaj bağlantısı
Verbindung getrennt bağlantı kesildi
Verbindung hergestellt bağlantı kuruldu
Verbindung herstellen {v} bağlantı kurmak
Verbindung in einem Netz şebekede bağlantı
Verbindung lösen {v} bağlantıyı çözmek
Verbindung mit dem Festland anakara ile bağlantı
Verbindung mit der Bank banka ile bağlantı
Verbindung mit einer politischen Partei politik parti ile bağlantı
Verbindung mit Feder und Nut ve yataklı bağlantı
Verbindung rechtshängiger Sachen {sub} {f} açılmış davaların birleştirilmesi
Verbindung sofort belastbar bağlantı hemen yüklenebilir
Verbindung trennen {v} bağlantıyı kesmek
Verbindung trennen {v} konuşmayı kesmek
Verbindung von Bauteilen {sub} {f} parçaların bağlantısı
Verbindung von Elektrizitätsversorgungsnetzen {sub} {f} elektrikle besleme şebekeleri bağlantısı
Verbindung wieder aufheben {v} bağlantıyı tekrar kesmek
Verbindung zwischen lokalen Netzen über Satellit lokal şebekelerin uydu üzerinden bağlantısı
die Verbindungen {sub} {pl} bağlantılar
die Verbindungen {sub} {pl} irtibatlar
Verbindungen aufnehmen irtibatlar kurmak
Verbindungen im öffentlichen Nachrichtenaustausch kamusal bilgi alış verişinde bağlantılar
der Verbindungsabbau {sub} {m} bağlantı kesme
die Verbindungsabweisung {sub} {f} bağlantı reddi
der Verbindungsadapter {sub} {m} bağlantı adaptörü
Verbindungsanforderungen empfangen bağlantı talepleri almak
die Verbindungsanlage {sub} {f} bağlantı tesisi
die Verbindungsanordnung {sub} {f} bağlantı diisi
der Verbindungsaufbau {sub} {m} bağlantı düzeni
Verbindungsaufbau schlug fehl bağlantı kurma gerçekleşmedi
Verbindungsaufbau zur Mobilstation mobil istasyona bağlantı
Verbindungsaufbau, automatischer- {sub} {m} otomatik bağlantı düzeni
die Verbindungsaufnahme {sub} {f} bağlantı kurma
die Verbindungsaufspaltung {sub} {f} bağlantı ayırımı
der Verbindungsausschuß {sub} {m} bağlantı heyeti
Verbindungsausweis bağlantı kimliği
der Verbindungsautomat {sub} {m} bağlantı otomatiği
die Verbindungsbahn {sub} {f} bağlam hattı
die Verbindungsbahn {sub} {f} bağlantı demiryolu
das Verbindungsband {sub} {n} irtibat bandı
Abbau der Verbindung {sub} {m} bağlantıları kaldırma
Abbau der Verbindung {sub} {m} bağlantıyı kaldırma
die Abdampfverbindung {sub} {f} [Hochdruck] buhar çıkış ana bağlantısı
die Abdampfverbindung {sub} {f} atık buhar bağlantısı
abgehende Verbindung {sub} {f} bağlantı çıkışı
abgeschirmte Verbindung {sub} {f} kruvaze birleştirme
die Abreißverbindung {sub} {f} yırtılabilir bağlantı
die Abspannverbindung {sub} {f} gerilim noktası
die Acryverbindung {sub} {f} akrilik bileşim
die Additionsverbindung {sub} {f} katkı bileşimi
die Additionsverbindung {sub} {f} katkılı bileşim
die Adsorptionsverbindung {sub} {f} adsorpsiyon bileşimi
aliphatische Verbindung {sub} {f} yağ asidi
alizyklische Verbindung {sub} {f} organik bileşenli bağlantı
die Alkalimetallverbindung {sub} {f} alkalin metal bileşiği
alkalische Verbindung {sub} {f} alkalik bileşik
die Alkoholverbindung {sub} {f} alkol bileşkeni
die Alkylquecksilberverbindung {sub} {f} alkil cıva
die Allylverbindung {sub} {f} alil bileşiği
die Aluminiumverbindung {sub} {f} alüminyum halitası
die Ammoniakverbindung {sub} {f} amonyak bileşimi
amphotere Verbindung {sub} {f} amfoter bileşik
die Amtsverbindung {sub} {f} [Telefon] direk hat bağlantısı
analoge Verbindung {sub} {f} analog bağlantı
Analogverbindung {v} analog bağlantı
anionische Verbindung {sub} {f} aniyomik bileşim
0.005s