9 direkte Treffer gefunden für: geriye


52 indirekte Treffer gefunden für: geriye

Deutsch Türkisch
abberufbar {adj} geriye çağrılabilir
abberufen {v} [berief ab, hat abberufen] geriye çağırmak
abberufen werden {v} geriye çağrılmak
die Abberufene {sub} {f} [weiblich] geriye çağrılan
die Abberufenen {sub} {pl} geriye çağrılanlar
Abberufene [der~] geriye çağrılan
die Abberufung {sub} {f} geriye çağırma
die Abberufungen {sub} {pl} geriye çağırmalar
abrücken {v} [Tisch] geriye çekmek
Abstand in Rückwärtsrichtung {sub} {m} geriye doğru mesafe
Achsbewegung zurück {sub} {f} geriye dingil hareketi
auf die lange Bank schieben geriye atmak
der Auflagenrest {sub} {m} geriye kalan baskı
aufschieben {v} [schob auf, hat aufgeschoben] geriye atmak
aufschieben {v} [schob auf, hat aufgeschoben] geriye bırakmak
der Aufschub {sub} {m} geriye atma
der Backspace {sub} {m} geriye doğru
die Backspace-Taste {sub} {f} geriye doğru silme
bleiben {v} geriye artmak
das Count-down {sub} {n} geriye sayma
den Rückzug antreten {v} geriye çekilmek
ein Blick nach hinten geriye bir bakış
es bleibt ein Restrisiko geriye risk kalıyor
hinterlassen {v} geriye bırakmak
ich habe nach hinten geschaut geriye baktım
in Rückstand geraten {v} geriye düşmek
Konzentration in nachgelagerte Produktionsstufen {sub} {f} geriye doğru birleşme
Konzentration in nachgelagerte Produktionsstufen {sub} {f} geriye doğru odaklaşma
nach achtern drehen [Seemannssprache] geriye dönmek
nach hinten kippen {v} geriye aktarmak
die Nachhallpsychose {sub} {f} geriye yankıma psikozu
nichts ist übrig geblieben geriye hiçbir şey kalmadı
nur noch zehn Dollar übrig haben geriye sadece on dolar kalmak
die Regression {sub} {f} [Geologie] geriye hareket
regressiv {adj} geriye dönük
die Remigration {sub} {f} geriye göç
der Rest {sub} {m} [Arithmetik] geriye kalan, artan, kesir
die Reste {sub} {pl} [Mathematik] geriye kalan parçalar, artanlar, kesirler
die Restlebensdauer {sub} {f} geriye kalan yaşam müddeti
restliche Jahre {sub} {pl} geriye kalan yıllar
restliche Laufzeit geriye kalan süre
restliche Laufzeit geriye kalan vade
restlicher Teil {sub} {m} geriye kalan parça
die Restluft {sub} {f} geriye kalan hava
die Restmenge {sub} {f} geriye kalan miktar
die Reststeuer {sub} {f} geriye kalan vergi
die Reststrecke {sub} {f} geriye kalan yol
der Resttreibstoff {sub} {m} geriye kalan yakıt
die Restzeit {sub} {f} geriye kalan zaman
die Restzeit {sub} {f} geriye kalan süre
retro {adj} geriye doğru
hinterwärts {adv} gerisin geriye
0.002s