11 direkte Treffer gefunden für: Zahlen


77 indirekte Treffer gefunden für: Zahlen

Deutsch Türkisch
Zahlen abrunden bir sayının küsüratını atmak
Zahlen addieren sayıları toplamak
zahlen bitte! hesap lütfen!
zahlen können ödeyebilmek
Zahlen zur Beschäftigung {sub} {pl} çalışanlar sayısı
Zahlen zusammenzählen sayıları birbiri ile toplamak
die Zahlenangabe {sub} {f} sayısal değer
die Zahlenangabe {sub} {f} sayısal veri
die Zahlenangaben {sub} {pl} sayısal veriler
die Zahlenanzeige {sub} {f} sayı göstergesi
zahlend {adj} ödeyen
die Zahlendarstellung {sub} {f} [Software] sayı formatı
zahlende Bank ödeyen banka
zahlende Fracht ödeyen hamule
zahlende Fracht ödeyen kargo
zahlende Fracht ödeyen navlun
zahlendes Mitglied aidat ödeyen üye
der Zahlendreher {sub} {m} sayıların yerlerini değiştirmek
Zahlendreher (yan yana) rakamların hatalı yazımı
der Zahlendrucker {sub} {m} sayısal yazıcı
das Zahlenfilter {sub} {n} sayı filtresi
die Zahlenfolge {sub} {f} sayı ardışıklığı
die Zahlenfolge {sub} {f} sayı dizisi
das Zahlenformat {sub} {n} sayı biçimi
der Zahlengeber {sub} {m} empülsiyon makinesi
die Zahlengeometrie {sub} {f} kodlu geometri
der Zahlenkode {sub} {m} sayısal şifre
die Zahlenkombination {sub} {f} sayı şifresi
der Zahlenkörper {sub} {m} sayı gövdesi
die Zahlenlehre {sub} {f} aritmetik
die Zahlenlotterie {sub} {f} loto
die Zahlenlotterie {sub} {f} sayısal loto
das Zahlenlotto {sub} {n} sayısal lotto
zahlenmäßig {adj} adedi
zahlenmäßig {adj} adetsel
zahlenmäßig {adj} adetçe
zahlenmäßig {adj} numerik
zahlenmäßig {adj} sayıca
zahlenmäßig {adj} sayısal
zahlenmäßig erfasst sayılar kayda alınmış
zahlenmäßig überlegen sayısal düşünmek
zahlenmäßig überlegen sein sayıca üstün olmak
zahlenmäßig Überlegenheit sayısal fazlalık
zahlenmäßiger Vergleich {sub} {m} sayısal mukayese
zahlenorientierte Vorgänge sayısal oluşumlar
das Zahlenregister {sub} {n} sayısal kayıt
das Zahlenrätsel {sub} {n} sayısal bilmece
der Zahlenschloss {sub} {m} şifreli kilit
die Zahlensicherung {sub} {f} sayı koruma
der Zahlensinn {sub} {m} sayısal manâ
der Zahlensortiertest {sub} {m} sayı dizileme testi
abbezahlen {v} [bezahlte ab, hat abbezahlt] tamamını geri ödemek
abbezahlen {v} [in Raten zahlen] taksitle ödemek
abbezahlen {v} [Raten zahlen] taksitle ödemek
abbezahlen {v} [völlig bezahlen: bezahlte ab, hat abbezahlt] tamamıyla ödemek
abgeleitete statistische Maßzahlen {sub} {pl} türetilmiş istatistil ölçü değerleri
abgerechnete Zahlen {sub} {pl} hesaplanan saatler
die Absatzzahlen {sub} {pl} satış miktarları
abschnittsweise Zahlen {v} kısım kısım ödeme
Abstimmung von Zahlen {sub} {f} sayıları birbirine uydurma
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] azar azar ödemek
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] itfa etmek
Abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] taksitle borç ödemek
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] taksitle ödemek
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] vadeli ödemek
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] ödemek
das Abzählen {sub} {n} sayma
abzählen {v} saymak
additive Zahlen toplama sayıları
Aktien voll einzahlen {v} hisse senetlerini tam ödemek
Alimente zahlen {v} nafaka vermek
Alimente zahlen {v} nafaka ödemek
alle Zahlen {sub} {pl} tüm sayılar
als erstklassig zählen birinci sınıf kabul edilmek
als Sachleistung zurückzahlen {v} aynî eda olarak ödemek
alte Schulden abbezahlen {v} eski borçları ödemek
amtliche Zahlen {sub} {pl} resmi rakamlar
0.004s