4 direkte Treffer gefunden für: genug

Deutsch Türkisch
genug {adj} cüzi
genug {adj} kâfi
genug {adj} yeter
genug {adj} yeterli

75 indirekte Treffer gefunden für: genug

Deutsch Türkisch
genug bekommen {v} doymak
genug davon! yeter artık!
Genug der Worte! yeter artık!
genug Geld yeterli miktarda para
genug Geld zusammenbringen yeterli miktarda para biraraya getirmek
Genug geredet yeteri kadar konuşuldu
genug haben {v} usanmak
genug haben {v} yaka silkmek
genug haben von {v} ...den/dan usanmak
Genug ist genug yeter artık
Genug jetzt! yeter artık!
Genug jetzt! Kopf hoch! yeter artık! başını dik tut!
genug zu essen yeterli yiyecek
genug, um ihn zu verurteilen onu cezalandırmaya yeter
genugtun {v} tazmin etmek
genugtun {v} ödemek
die Genugtuung {sub} {f} hoşnutluk
die Genugtuung {sub} {f} manevi tazminat
die Genugtuung {sub} {f} memnuniyet
die Genugtuung {sub} {f} tazmin etme
die Genugtuung {sub} {f} tazminat
Genugtuung erhalten {v} manevi tazminat almak
Genugtuung geben {v} tazminat vermek
Genugtuung verlangen {v} tazminat talep etmek
die Genüge {sub} {f} kifayet
die Genüge {sub} {f} yeter
die Genüge {sub} {f} yeterlik
genügen {v} elvermek
genügen {v} kafi gelmek
genügen {v} kâfi gelmek
genügen {v} yeterli olmak
genügen {v} yetmek
genügend {adj} elverişli
genügend {adj} kafi
genügend {adj} yeteri kadar
genügend {adj} yeterince
genügend {adj} yeterli
genügend Mittel {sub} {pl} yeterli para
genügend Reserven {sub} {pl} yeterli rezervler
genügende Deckung {sub} {f} yeterli güvence
genügende Deckung {sub} {f} yeterli kuvertür
genügendes Gewicht {sub} {n} yeterli ağırlık
genügsam {adj} az ile yetinen
genügsam {adj} kanaatkâr
genügsam {adj} kanık
genügsam {adj} mutedil
genügsam {adj} tokgözlü
genügsames Leben {sub} {n} kanaatkâr yaşam
die Genügsamkeit {sub} {f} kanaat
die Genügsamkeit {sub} {f} kanaatkârlık
die Genügsamkeit {sub} {f} kanıklık
alt genug yaşı başı yerinde
alt genug yeterince yaşlı
damit nicht genug bununla kalsa!
das ist auch so schon genug zaten bu bana yetiyor
Davon hast du bald genug yakında bundan bıkarsın
es ist nicht genug yetmez
für heute genug bugünlük yeter
Für unsere Kunden sind beste Qualität und bestmögliches Service gerade gut genug müşterilerimiz için, sadece en iyi kalite ve en muazzam servis iyi sayılır
groß genug yeteri kadar büyük
gut genug yeterli
ich habe mehr als genug benim haddinden fazla var
ist genug [das~] yeterli
kaum genug zar zor yeterli
lang genug yeteri kadar uzun
lange nicht gut genug çok yetersiz
mehr als genug yeterinden fazla
nah genug yeterince yakın
nicht ansatzweise genug kısmen bile yeterli değil
nicht stark genug yeteri kadar sağlam değil
oft genug {adv} yeteri kadar sık
reichlich genug yeterli derecede
schon teuer genug zaten o yeterince pahalı
übergenug {adv} gereğinden fazla
übergenug {adv} haddinden fazla
0.003s