2 direkte Treffer gefunden für: du

Deutsch Türkisch
du [Pronomen] sen
die Zwei {sub} {f} [Würfel, Spielkarten]

75 indirekte Treffer gefunden für: du

Deutsch Türkisch
die Abarbeitungsmechanismen {sub} {pl} düzeltme mekanizmaları
die Abarbeitungsstrategie {sub} {f} düzeltme stratejisi
die Abartikulation {sub} {f} düzensiz fikir yürütme
abartikulär düzensiz
abbestellt durdurdu
das Abbindeverfahren {sub} {n} düğümlü boyama yöntemi
abbleiben {v} [irgendwo: blieb ab, ist abgeblieben] durmak
der Abblendwiderstand {sub} {m} düşürücü direnç
abbrausen {v} [brauste ab, hat abgebraust] duş yaptırmak
der Abbruch {sub} {m} [Programm] durdurma
der Abbruch {sub} {m} [Verhandlungen] durdurma
der Abbruch {sub} {m} [Verhandlungen] durdurulma
die Abbruchanweisung {sub} {f} durdurma emri
die Abbruchbedingung {sub} {f} durdurma koşulu
der Abbruchcode {sub} {m} durdurma kodu
das Abbruchmakro {sub} {n} durdurma makrosu
abbröckelnd {adj} düşen
abbröckelnde Kurse {sub} {f} düşen kurlar
die Abdeckung {sub} {f} duvar sacağı
die Abdrift {sub} {f} [von] düşme
abduschen {v} [duschte ab, hat abgeduscht] duş yaptırmak
Abendandacht halten {v} dua etmek
der Abfall {sub} {m} düşme
Abfall zum Feind düşman tarafına geçmek
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] düşmek
abfallende Flanke {sub} {f} düşük kenar
abfallende Schulter {sub} {f} düşük omuz
das Abfallmoment {sub} {n} düşme momenti
die Abfallspäne {sub} {pl} düşen talaş
der Abfallstutzen {sub} {m} düşmeye karşı destek
der Abfallwiderstand {sub} {m} düşüş direnci
die Abfallzeitverlängerung {sub} {f} düşme zamanı uzatımı
der Abfangschaltantrieb {sub} {m} durdurucu işletme kumandası
abfassen {v} [fasste ab, hat abgefasst] düzenlemek
abflachen {v} [flachte ab, hat abgeflacht] düzleştirmek
abflachen {v} [sich] düzleşmek
abflachend {adj} düzleşen
die Abflachung {sub} {f} düzleşme
die Abflachungen {sub} {pl} düzleşmeler
abflauend {adj} düşen
die Abflaute {sub} {f} düşüş
Abfühlung bei ruhender Karte {sub} {f} duran kartı dokunarak inceleme
der Abfüllraum {sub} {m} durultma haznesi
abgasarm düşük emisyon
abgasen {v} [gaste ab, hat abgegast] duman çıkarmak
die Abgasentgiftung {sub} {f} duman tasfiyesi
die Abgasentgiftung {sub} {f} dumanı zehirden arındırma
Abgasentgiftungs- duman tasfiyesi-
die Abgasentgiftungsanlage {sub} {f} duman tasfiye tesisi
der Abgaskanal {sub} {m} duman kanalı
abgebraust {adj} duş almış
die Abbaumethode {sub} {f} ayrıştırma metodu
das Abbauverfahren {sub} {n} ayrıştırma metodu
der Abbildungsmodus {sub} {m} görüntü modu
das Abbildungsverfahren {sub} {n} ekranda görüntüleme metodu
das Abbrennstumpfschweißen {sub} {n} elektrik iletkenliği olan maddeleri kaynak metodu
der Abbruchcode {sub} {m} iptal kodu
das Abbruchverfahren {sub} {n} yıkma metodu
das Abbuchungsverfahren {sub} {n} borç kaydı metodu
das Abdichtverfahren {sub} {n} contalama metodu
das Abdruckverfahren {sub} {n} kalıplama metodu
Abdruckverfahren für die elektronenmikroskopische Gefügeuntersuchung {sub} {n} elektron mikroskobunun yapısını incelemek için kalıplama metodu
das Abfallkonzentrierungsverfahren {sub} {n} çöp derişme metodu
die Abfangdiode {sub} {f} yakalama diyodu
die Abfragekode {sub} {f} bilgi edinme kodu
der Abfragemodus {sub} {m} sorgu modu
die Abfüllmethode {sub} {f} doldurma metodu
der Abgangskode {sub} {m} çıkış kodu
abgasbeheizter Ansaugkrümmer {sub} {m} atık gaz ısıtımlı emme manifoldu
der Abgaskrümmer {sub} {m} yanmış gaz manifoldu
das Abgasprüfverfahren {sub} {n} yanmış gaz test metodu
das Abgasreinigungsverfahren {sub} {n} kullanılmış gaz temizleme metodu
abgeblitzt [er, sie, es ist~] baştan savuldu
abgekürztes Kontrollverfahren {sub} {f} kısaltılmış kontrol metodu
abgeschlossenes sequentielles Verfahren {sub} {n} tamamlanmış dizinleme metodu
0.004s