17 direkte Treffer gefunden für: Mittel


77 indirekte Treffer gefunden für: Mittel

Deutsch Türkisch
Mittella {v} boyundan (kırık) kola takılan üçgen sargı
Mittel anderweitig einsetzen {sub} {n} paraları başka türlü kullanmak
Mittel anlegen {v} yatırım yapmak
Mittel aufbringen {v} sermaye sağlamak
Mittel auftreiben {v} sermaye bulmak
Mittel beantragen {v} fon için dilekçe vermek
Mittel bereitstellen {v} fon ayırmak
Mittel bereitstellend {sub} {f} fon ayıran
Mittel beschaffen {v} fon tedarik etmek
Mittel bewilligen {v} fon tahsis etmek
Mittel binden {v} sermaye bağlamak
Mittel dem Zweck anpassen {sub} {f} aracı gayeye uydurmak
Mittel einsetzen {v} sermaye koymak
Mittel erhalten {v} sermaye almak
Mittel erschöpfen {v} sermayeyi bitirmek
Mittel festlegen {v} fonları bağlamak
Mittel für den Wohnungsbau {sub} {pl} oturma dairesi inşaatı için para desteği
Mittel für ein Projekt bereitstellen {v} proje için para ayırmak
Mittel für sonstige Zwecke {sub} {pl} başka nedenlerle sermeye
Mittel für Stipendien {sub} {pl} burslar için para
Mittel für Verpflichtungen {sub} {pl} yükümlülükler için para
Mittel für Zahlungen {sub} {pl} ödemeler için para
Mittel gegen {sub} {n} …a karşı ilaç
Mittel gegen {sub} {n} …e karşı ilaç
Mittel gegen Asthma {sub} {n} astıma karşı ilaç
Mittel gegen Blähungen {sub} {n} yellenmeye karşı ilaç
Mittel gegen Depressionen {sub} {n} depresyona karşı ilaç
Mittel gegen Durchfall {sub} {n} ishale karşı ilaç
Mittel gegen Erbrechen {sub} {n} kusmaya karşı ilaç
Mittel gegen Gelbsucht {sub} {n} sarılığa karşı ilaç
Mittel gegen Juckreiz {sub} {n} kaşınmaya karşı ilaç
Mittel gegen Mundgeruch {sub} {n} ağız kokusuna karşı ilaç
Mittel gegen Übelkeit {sub} {n} yürek aktarılmasına karşıilaç
Mittel mobilisieren {v} kaynakları mobilize etmek
Mittel sind zu übertragen {sub} {f} para devredilecek
Mittel sperren {v} parayı kesmek
Mittel und Wege olanaklar ve çıkar yolları
Mittel und Wege çareler
Mittel und Wege finden {v} kolayını bulmak
Mittel und Wege finden çaresini bulmak
Mittel und Wege finden, um zu ... -menin yolunu bulmak
Mittel und Wege finden, um zu ... -meye çare bulmak
Mittel vergeuden {v} paraları çarçur etmek
Mittel veruntreuen {v} para yemek
Mittel veruntreuen {v} parayı kendi çıkarı için kullanmak
Mittel zu möglichst geringen Kosten beschaffen mümkün olduğunca az masraflı para bulmak
Mittel zum Lebensunterhalt {sub} {pl} geçim parası
Mittel zum schmerzlosen Töten {sub} {n} acısız öldürme aracı
Mittel zum Zweck {sub} {n} amaca hizmet eden araç
Mittel zuordnen {v} paraları koordine etmek
Mittel zur Beruhigung {sub} {n} sakinleşmek için ilaç
das Abbaumittel {sub} {n} ayrışım maddesi
das Abbeizmittel {sub} {n} asitli yakıcı madde
das Abbeizmittel {sub} {n} oksitleme maddesi
das Abbindemittel {sub} {n} sertleştirme maddesi
die ABC-Kampfmittel {sub} {f} [Militär] atom veya biyolojik içerikli kimyasal silahlar
die ABC-Kampfmittel {sub} {pl} atom-biyolojik-kimyasal silahlar
das Abdeckmittel {sub} {n} koruyucu malzeme
das Abdeckmittel {sub} {n} örtme maddesi
das Abdichtmittel {sub} {n} mühür
das Abdichtmittel {sub} {n} sızdırmazlaştırıcı
das Abdichtmittel {sub} {n} sızmayı önleyici madde
das Abdichtmittel {sub} {n} tıkayıcı
das Abdichtungsmittel {sub} {n} kalafatlama maddesi
das Abdichtungsmittel {sub} {n} tıkama maddesi
das Abformhilfsmittel {sub} {n} şekil vermeye yarayan madde
abführendes Mittel {sub} {n} ishal yapan ilaç
abführendes Mittel {sub} {n} müshil
das Abführmittel {sub} {n} ishal ilacı
das Abführmittel {sub} {n} müshil
das Abführmittel {sub} {n} sökücü madde
das Abführmittel {sub} {n} bağırsak temizleyici madde
das Abführmittel {sub} {n} laksatif - purgatif ilaç
Abgabenmonopol für Arzneimittel {sub} {n} tıbbi ilaçları dağıtım tekeli
abgesicherte Geldmittel {sub} {n} emniyetli para kaynakları
abgesicherte Geldmittel {sub} {n} emniyetli sermaye
das Abkochmittel {sub} {n} kaynatıcı
0.005s