17 direkte Treffer gefunden für: Wert


77 indirekte Treffer gefunden für: Wert

Deutsch Türkisch
Wert aller verwendeten Waren {sub} {m} kullanılan tüm eşyaların değeri
Wert am Ende der Lebensdauer {sub} {m} kullanım sonu değer
Wert auf Etikette legen değerini etikete koymak
Wert der Arbeit {sub} {m} işin değeri
Wert der beschädigten Ware {sub} {m} hasar gören eşyanın değeri
Wert der Fertigware {sub} {m} hazır eşyanın değeri
Wert der Freundschaft {sub} {m} arkadaşlığın değeri
Wert der gefertigten Ware {sub} {m} hazırlanmış eşyanın değeri
wert der geretteten waren {sub} {m} kurtarılan eşyaların değeri
Wert der Ladung {sub} {m} yükün değeri
Wert der Papiere {sub} {m} hisse senetlerinin değeri
Wert der Produktion {sub} {m} imalat değeri
Wert der Sicherheit {sub} {m} emniyetin değeri
Wert der unbeschädigten Ware {sub} {m} hasar görmemiş eşya değeri
Wert des Grundkapitals {sub} {m} ana sermaye değeri
Wert des Verkaufs {sub} {m} satış değeri
Wert des Wagens {sub} {m} arabanın değeri
Wert einer Größe {sub} {f} bir büyüklüğün değeri
Wert einer Sendung {sub} {m} bir kargonun değeri
Wert einer Tätigkeit {sub} {m} bir işin değeri
Wert einer Ware {sub} {m} bir eşyanın değeri
Wert einer Währung {sub} {m} bir para biriminin değeri
Wert einer Währungseinheit {sub} {m} bir para biriminin değeri
Wert eines Gebäudes {sub} {m} bir binanın değeri
Wert eines Gegenstandes {sub} {m} bir eşyanın değeri
Wert für Wiederholung {sub} {m} tekerrür değeri
wert haben {v} değeri olmak
Wert im beschädigten Zustand {sub} {m} hasarlı haliyle değeri
Wert im unbeschädigten Zustand {sub} {m} hasarsız haliyle değeri
Wert in dem beschädigtem Zustand {sub} {m} hasarlı haliyle değeri
Wert in Gramm Feingold {sub} {m} saf altının gram değeri
Wert legen auf {v} önem vermek
Wert oder Höhe değer oder yükseklik
Wert schätzen {v} değer biçmek
Wert sein {v} değerinde olmak
Wert steigern {v} değerini artırmak
Wert zu groß değeri çok yüksek
Wert zu klein {sub} {f} değeri çok az
Wert zuweisen {v} değer biçmek
Wert, höchstzulässiger- {sub} {m} maksimum değer
die Wertabnahme {sub} {f} değer düşüşü
die Wertabtastung {sub} {f} fiyat tarama
die Wertanalyse {sub} {f} değer analizi
die Wertangabe {sub} {f} kıymet beyanı
die Wertangaben {sub} {pl} kıymet beyanları
die Wertanmutung {sub} {f} değer izlenimi
die Wertarbeit {sub} {f} kaliteli
die Wertarbeit {sub} {f} yüksek kaliteli mamul
die Wertarbeit {sub} {f} yüksek nitelikli işçilik
die Wertart {sub} {f} fiyat türü
der Wertaufbau {sub} {m} değer oluşumu
der Abbauwert {sub} {m} zamana bağlı olarak değişen kandaki şeker miktarı
der Abbruchwert {sub} {m} yıkım değeri
der Abfallwert {sub} {m} kritik kayıp değeri
der Abfallwert {sub} {m} çöp değeri
der Abfindungswert {sub} {m} tazminat değeri
der Abflussbeiwert {sub} {m} akma emsali
der Abflussbeiwert {sub} {m} akım emsali
der Abgangswert {sub} {m} çıkış değeri
der Abgasgrenzwert {sub} {m} atık gaz sınırı
abgeleiteter Firmenwert {sub} {m} türetilmiş firma değeri
abgeleiteter Grenzwert {sub} {m} türetilmiş değer
abgelesener Messwert {sub} {m} okunan ölçü değeri
abgezinster Wert {sub} {m} iskontolu değer
Abhängiger Grenzwert {sub} {m} bağımlı değer
ablaufinvarianter Wert {sub} {f} değişmez akım değeri
Ablesen x Wert {sub} {n} x-değerini okuma
der Ablesewert {sub} {m} okunan değer
der Ablösungswert {sub} {m} verilecek değer
der Abminderungswert {sub} {m} azalma değeri
der Abnahmewert {sub} {m} alım değeri
abnehmender Wert {sub} {m} azalan değer
der Abnutzungsrestwert {sub} {m} yıpranma sonrası değeri
der Abnutzungswert {sub} {m} yıpranma değeri
der Abrufwert {sub} {m} çağrı değeri
der Abscherwert {sub} {m} kırılma değeri
der Abschreckwert {sub} {m} soğutma değeri
0.004s