29 direkte Treffer gefunden für: deneme


77 indirekte Treffer gefunden für: deneme

Deutsch Türkisch
als Versuch {sub} {m} denemek için
als Versuchskaninchen dienen deneme tahtası olarak görev yapmak
der Andruck {sub} {m} deneme baskısı
anproben {v} denemek
anprobieren {v} [probierte an, hat anprobiert] denemek
die Arboreten {sub} {pl} deneme fidanlıkları
das Arboretum {sub} {n} deneme fidanlığı
auf die Probe stellen denemek
auf die Probe stellen denemeye almak
auf Probe deneme için
auf Probe eingestellt sein {v} denemeye ayarlı olmak
auf Probe Freigelassener {sub} {m} denemek için serbest bırakılan
auf Probe gesandte Ware {sub} {f} denemek için gönderilmiş eşya
auf Probe stellen {sub} {f} denemek
auf Versuchen aufgebaut denemeye dayalı
aufprobieren {v} denemek
ausproben {v} denemek
ausprobieren {v} [probierte aus, hat ausprobiert] denemek
austesten {v} denemek
Beamter auf Probe deneme süresinde memur
benutzen Sie probeweise unser Treppenhaus! denemek üzere merdivenimizi kullanınız!
beschnüffeln {v} [beschnüffelte, hat beschnüffelt] denemek
der Beschuss {sub} {m} [Militär] deneme atışı
der Bewährtest {sub} {m} deneme deneyi
die Bewährung {sub} {f} denemeden başarıyla geçme
die Degustation {sub} {f} denemek
die Degustationen {sub} {pl} denemeler
der Demonstrationsreaktor {sub} {m} deneme reaktörü
den Versuch aufgeben denemeden vazgeçmek
Drehzahl des Prüfblocks {sub} {f} deneme blokunun dönme hızı
die Druckprobe {sub} {f} deneme baskısı
durch Experimente deneme yoluyla
durch Versuch und Irrtum lernen {v} deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmek
Dürfen wir mit einem Probeauftrag rechnen? deneme siparişi alabilirmiyiz?
ein Versuch lohnt sich denemeye değer
eine Probefahrt machen {v} deneme sürüşü yapmak
einen Versuch wagen denemeyi göze almak
einen Versuch wert denemeğe değer
einen Versuch wert sein denemeğe değmek
der Einflug {sub} {m} deneme uçuşu yapma
der Einflugkorridor {sub} {m} deneme uçuşu koridoru
Einstellung auf Probe denemek üzere işe alma
der Erlkönig {sub} {m} [ugs.: Versuchsfahrzeug] deneme taşıtı
erproben {v} denemek
die Erprobungen {sub} {pl} denemeler
die Erprobungsfahrt {sub} {f} deneme sürüşü
das Erprobungsfahrzeug {sub} {n} deneme taşıtı
das Erprobungskommando {sub} {n} [Luftwaffe] deneme komandosu
die Erprobungsphase {sub} {f} deneme safhası
der Erprobungszeitraum {sub} {m} deneme zaman dilimi
es auf einen Versuch ankommen lassen denemeyi beklemek
aktive Prüfung {sub} {f} aktif deneme
allerletzter Versuch {sub} {m} en son deneme
die Arbeitserprobung {sub} {f} [Behinderter] çalışmayı deneme
der Atomversuch {sub} {m} nükleer deneme
automatisiertes Testen {sub} {n} otomatize deneme
Beendete Versuch {sub} {m} bitmiş deneme
beendeter Versuch {sub} {m} bitirilmiş deneme
die Bremswirkungsprüfung {sub} {f} fren tesirini deneme
die Codeprüfung {sub} {f} kod deneme
die Computersimulation {sub} {f} bilgisayarla deneme
die Dauererprobung {sub} {f} daimi deneme
die Designprüfung {sub} {f} tasarım deneme
direkte Erprobung {sub} {f} doğrudan deneme
dreister Versuch {sub} {m} pervasız deneme
die Durchprüfung {sub} {f} hepsini deneme
ehrgeiziger Versuch {sub} {m} hırslı deneme
ein Versuch bir deneme
ein wohl vergeblicher Versuch boşuna bir deneme
der Einschüchterungsversuch {sub} {m} korkutmayı deneme
der Einschüchterungsversuch {sub} {m} yıldırmayı deneme
erfolgloser Versuch {sub} {m} başarısız deneme
erneuter Versuch {sub} {m} [beim Golf, aber auch fig.] tekrar deneme
ernster Versuch {sub} {m} ciddi deneme
ernsthafter Versuch {sub} {m} ciddi deneme
erster Versuch {sub} {m} ilk deneme
die Ersterprobung {sub} {f} ilk deneme
0.004s