15 direkte Treffer gefunden für: belirli


53 indirekte Treffer gefunden für: belirli

Deutsch Türkisch
anschwemmen {v} belirli bir yere doğru yüzmek
Aufwendungen einer bestimmten Periode [Wirtschaft] belirli bir döneme ait giderler
der Augenblick {sub} {m} belirli bir an
ausdrückliche Bedingungen {sub} {pl} belirli şartlar
ausdrückliche Meinung {sub} {f} belirli fikir
die Ausdrücklichkeit {sub} {f} belirlilik
bestimme [ich~] belirliyorum
die Bestimmheit {sub} {f} belirlilik
das Bestimmheitsgebot {sub} {n} belirlilik şartı
der Bestimmheitsgrundsatz {sub} {m} belirlilik ilkesi
bestimmt [Spielanweisung] belirli direktif
bestimmte Frist {sub} {f} belirli zaman
bestimmte Gleichung {sub} {f} belirli karşılaştırma
bestimmte Grenzen einhalten {v} belirli sınırlara itaat etmek
bestimmte Lebensdauer {sub} {f} belirli ömür
bestimmte Menge {sub} {f} belirli miktar
bestimmte Mengen {sub} {pl} belirli miktarlar
Bestimmte oder unbestimmte Variablen verwenden belirli veya belirsiz değişkenleri kullanmak
bestimmte Ordnung {sub} {f} belirli sıralama
bestimmte Tage {sub} {pl} belirli günler
bestimmte Vergangenheit {sub} {f} [Grammatik] belirli geçmiş zaman
bestimmte Vergangenheit {sub} {f} belirli geçmiş zaman
bestimmter Artikel {sub} {m} [Grammatik] belirli artikel
bestimmtes Integral {sub} {n} belirli entegral
die Bestimmtheit {sub} {f} belirlilik
die Bestimmtheiten {sub} {pl} belirlilikler
das Bestimmtheitsgebot {sub} {n} belirlilik şartı
der Bestimmtheitsgrundsatz {sub} {m} belirlilik ilkesi
der Bestimmtheitskoeffizient {sub} {m} belirlilik katsayısı
das Bestimmtheitsmaß {sub} {n} belirlilik ölçüsü
betont vor Vokalen [Grammatik] belirli artikel
bewegliche Feste belirli bir tarihe bağlı olmayan bayramlar
das belirli tanımlık
definierter Bildbereich {sub} {m} belirli resim alanı
definit negative Matrix {sub} {f} belirli negatif matris
definit positive Matrix {sub} {f} belirli positif matris
definites Integral {sub} {n} belirli entegral
detektiert [er, sie, es~] belirliyor
dibbeln {v} belirli aralıklarla tohum ekmek
die Dibbelsaat {sub} {f} belirli aralıklarla ekilen tohum
die [Grammatik] belirli artikel
durchmachen {v} [ich machte durch, ich habe durchgemacht] belirli işi ara vermeden bitirmek
eindeutige Position {sub} {f} belirli pozisyon
eindeutige Verbesserung {sub} {f} belirli düzeltme
eine Spanne Zeit belirli bir süre
endliche Zahl {sub} {f} belirli sayı
der Endlichkeitsfaktor {sub} {m} belirlilik faktörü
ersichtlich sein {v} belirli olmak
die Ersichtlichkeit {sub} {f} belirlilik
der Fachhandel {sub} {m} belirli bir konuda yapılan ticaret
die Fiebertabelle {sub} {f} belirli saatlerde ölçülen vücut ateşinin yazıldığı çizelge
ersichtlichste {adj} en belirli
lokalisiert {adj} yerini belirli
0.003s