6 direkte Treffer gefunden für: Garantie


77 indirekte Treffer gefunden für: Garantie

Deutsch Türkisch
Garantie annullieren {sub} {f} garantiyi iptal etmek
Garantie gegen Durchrosten {sub} {f} küflenmeğe karşı garanti
Garantie leisten garanti vermek
Garantie leisten teminat vermek
Garantie stornieren {sub} {f} garantiyi iptal etmek
der Garantieanspruch {sub} {m} garanti hakkı
die Garantieart {sub} {f} garanti çeşidi
der Garantieausschluss {sub} {m} garantisiz
der Garantieausschluss {sub} {m} teminatsız
die Garantiebedingungen {sub} {pl} garanti şartları
die Garantiebegünstigte {sub} {f} garanti sahibi bayan
der Garantiebegünstigter {sub} {m} garanti sahibi
der Garantiebrief {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] garanti mektubu
der Garantiebrief {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] teminat mektubu
die Garantiedauer {sub} {f} garanti müddeti
die Garantiedeckung {sub} {f} garanti karşılama
das Garantiedepot {sub} {n} kefilin ödediği teminat
der Garantieeinbehalt {sub} {m} pey
der Garantieempfänger {sub} {m} garanti alan
die Garantieerklärung {sub} {f} garanti beyannamesi
die Garantieerklärung {sub} {f} garanti mektubu
die Garantieerklärung {sub} {f} teminat mektubu
der Garantiefall {sub} {m} teminat mektubunu işleten durum
der Garantiefonds {sub} {m} garanti fonu
der Garantiefonds {sub} {m} teminat fonu
die Garantiefonds {sub} {pl} güvence fonları
die Garantiefrist {sub} {f} garanti müddeti
die Garantiefrist {sub} {f} garanti süresi
die Garantiefrist {sub} {f} teminat müddeti
der Garantiegeber {sub} {m} garanti veren
der Garantiegeber {sub} {m} garantör
der Garantiegeber {sub} {m} kefil
der Garantiegeber {sub} {m} teminat veren
das Garantiegeschäft {sub} {n} garanti işlemi
der Garantieinhaber {sub} {m} garanti verilen
das Garantiekapital {sub} {n} sermaye kaynakla özsermaye
die Garantieklausel {sub} {f} garanti hükmü
die Garantieleistung {sub} {f} garantiyi yerine getirme
die Garantiemittel {sub} {f} garanti karşılığı
die Garantien {sub} {pl} garantiler
Garantien sozialer Rechte {sub} {pl} sosyal hak güvencesi
der Garantienehmer {sub} {m} garanti verilen
die Garantieperiode {sub} {f} garanti periyodu
der Garantiepreis {sub} {m} garanti edilen fiyat
die Garantieprovision {sub} {f} kefalet komisyonu
garantieren {v} bir şeye kefalet etmek
garantieren {v} garanti etmek
garantieren {v} garanti vermek
garantieren {v} garantilemek
Garantieren {v} garantilemek
Garantieren {v} garantili
abgelaufene Garantie {sub} {f} müddeti geçmiş garanti
die Abnahmegarantie {sub} {f} [Wertpapieremission] hisse senedi geri alma garantisi
die Abnahmegarantie {sub} {f} teslim garantisi
die Abnahmegarantie {sub} {f} teslimat garantisi
die Abrechnungsgarantie {sub} {f} hesap garantisi
die Absatzgarantie {sub} {f} satış garantisi
die Abschreibungsgarantie {sub} {f} amortisman garantisi
die Angebotsgarantie {sub} {f} arz garantisi
die Angebotsgarantie {sub} {f} teklif garantisi
die Anleihegarantie {sub} {f} borç garantisi
die Anzahlungsgarantie {sub} {f} avans garantisi
die Anzahlungsgarantie {sub} {f} garanti mektubu
die Arbeitsplatzgarantie {sub} {f} yeri güvencesi
die Arbeitsplatzgarantie {sub} {f} çalışma yeri güvencesi
Auf der Uhr ist noch Garantie saatin daha garantisi var
ausdrücklich Garantie {sub} {f} kesin verilen garanti
ausdrückliche Garantie {sub} {f} açık garanti
die Ausfuhrgarantie {sub} {f} ihraç garantisi
die Ausfuhrgarantie {sub} {f} ihraç teminatı
die Ausführungsgarantie {sub} {f} icra garantisi
die Ausführungsgarantie {sub} {f} icra teminatı
die Ausschreibungsgarantie {sub} {f} ihale teminatı
die Bankgarantie {sub} {f} banka garantisi
befristete Garantie {sub} {f} süreli garanti
begrenzte Garantie {sub} {f} sınırlı garanti
die Beschaffenheitsgarantie {sub} {f} yapısal garanti
0.003s