4 direkte Treffer gefunden für: Biologie


34 indirekte Treffer gefunden für: Biologie

Deutsch Türkisch
Biologie der Krankheitserreger {sub} {f} hastalık geçirici mikropların biyolojisi
Biologie des Süßwassers {sub} {f} tatlı su biyolojisi
das Biologiebuch {sub} {n} biyoloji
die Biologiegruppe {sub} {f} biyoloji grubu
der Biologielehrer {sub} {m} biyoloji öğretmeni
die Biologielehrerin {sub} {f} [weiblich] biyoloji öğretmeni
das Biologiestudium {sub} {n} biyoloji tahsili
der Biologieunterricht {sub} {m} biyoloji dersi
die Abwasserbiologie {sub} {f} atık su biyolojik yapısı
die Agrarbiologie {sub} {f} tarım biyolojisi
die Agrobiologie {sub} {f} tarım biyolojisi
angewandt Biologie {sub} {f} uygulamalı biyoloji
die Chronobiologie {sub} {f} yaşam süreçlerini inceleyen biyoloji bilim dalı
die Elektrobiologie {sub} {f} elektro biyoloji
die Entwicklungsbiologie {sub} {f} geliştirme biyolojisi
die Erbbiologie {sub} {f} genetik
die Erbbiologie {sub} {f} kalıtbilim
Europäische Organisation für Molekularbiologie {sub} {f} Avrupa moleküler biyoloji organizasyonu
die Evolutionsbiologie {sub} {f} ecrimci biyoloji
evolutionäre Entwicklungsbiologie {sub} {f} evrimsel gelişim biyolojisi
die Exobiologie {sub} {f} [Kosmobiologie] uzay biyolojisi
die Hydrobiologie {sub} {f} hidrobiyoloji
die Ingenieurbiologie {sub} {f} mühendislik biyolojisi
die Klimatobiologie {sub} {f} iklim biyolojisi
klinische Biologie {sub} {f} klinik biyolojisi
klinische Mikrobiologie {sub} {f} klinik mikrobiyolojisi
die Kosmobiologie {sub} {f} uzayda hayat araştırması yapan bilim dalı
die Kryobiologie {sub} {f} soğuğun canlı üzerindeki etkilerini ve canlıların soğuğa karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı
Laboratorium für Mikrobiologie {sub} {n} mikrobiyoloji laboratuvarı
medizinische Mikrobiologie {sub} {f} tıbbi mikrobiyoloji
die Meeresbiologie {sub} {f} su biyolojisi
die Membranbiologie {sub} {f} diyafram biyolojisi
menschliche Biologie {sub} {f} insan biyolojisi
die Mikrobiologie {sub} {f} mikrobiyoloji
0.002s