14 direkte Treffer gefunden für: Bahn


77 indirekte Treffer gefunden für: Bahn

Deutsch Türkisch
Bahn des Nervensystems {sub} {f} sinir sistemi hattı
Bahn eines Hobels {sub} {f} rende yüzü
Bahn frei! serbest!
Bahn ist frei {sub} {f} ray serbest
Bahn wirken {v} [figurativ] bir şeye yol açmak
Bahn wirken {v} [figurativ] bir şeye neden olmak
Bahn wirken {v} [figurativ] bir şeye sebep olmak
der Bahnabriss {sub} {m} ray sökümü
der Bahnabtaster {sub} {m} ray tarayıcı
Bahnabweichung einer Rakete {sub} {f} bir roketin yörüngeden sapması
bahnamtlich demiryolu makamı
bahnamtliche Untersuchung {sub} {f} demiryolu makamınca inceleme
die Bahnangaben {sub} {pl} ray verileri
die Bahnanlage {sub} {f} ray sistemi
die Bahnanlagen {sub} {pl} ray sistemleri
der Bahnanschluss {sub} {m} tren bağlantısı
der Bahnarbeiter {sub} {m} demiryolu işçisi
der Bahnarbeiter {sub} {m} hat amelesi
der Bahnaufseher {sub} {m} demiryolu bekçisi
der Bahnbau {sub} {m} demiryolu inşası
die Bahnbautechnik {sub} {f} demiryolu inşa tekniği
die Bahnbeamte {sub} {pl} demiryolu memurları
der Bahnbeamter {sub} {m} demiryolu memuru
die Bahnbeamtin {sub} {f} [weiblich] demiryolu memuru
der Bahnbedarf {sub} {m} demiryolu ekipmanı
die Bahnbefeuchtung {sub} {f} hat ıslatma
die Bahnbefeuchtungsstation {sub} {f} hat ıslatma istasyonu
die Bahnbeförderung {sub} {f} demiryolu ile taşıma
die Bahnbeobachtung {sub} {f} demiryolu kontrolu
das Bahnbeobachtungsgerät {sub} {n} demiryolu kontrol aleti
der Bahnbereich {sub} {m} demiryolu mekânı
die Bahnbeschleunigung {sub} {f} demiryolu hızı
der Bahnbetreiber {sub} {m} demiryolu işletici
der Bahnbetrieb {sub} {m} demiryolu işletmesi
das Bahnbetriebswerk {sub} {n} demiryolu işletme tesisi
die Bahnbildung {sub} {f} hat oluşturma
der Bahnbogen {sub} {m} demiryolu kavisi
bahnbrechend {adj} devir açan
bahnbrechend {adj} yol gösteren
bahnbrechend {adj} çığır açan
bahnbrechend {adj} çığır açıcı
bahnbrechend {adj} öncülük eden
bahnbrechend sein {v} çığır açmak
bahnbrechend wirken {v} çığır açma etkisi yapmak
bahnbrechendes Urteil {sub} {n} çığır açan hüküm
der Bahnbrecher {sub} {m} kazıcı makine
der Bahnbrecher {sub} {m} yol kazan makine
der Bahnbrecher {sub} {m} çığır açan
die Bahnbrecherin {sub} {f} [weiblich] çığır açan
die Bahnbreite {sub} {f} hattın genişliği
der Bahnbrief {sub} {m} demiryolu taşıma belgesi
die Abdichtungsbahn {sub} {f} izole hattı
Abdriften der Umlaufbahn {sub} {n} yörüngeden sapma
die Abflugbahn {sub} {f} kalkış yolu
die Abfühlbahn {sub} {f} doldurma güzergâhı
abgeschlossene Bahn {sub} {f} kapalı yol
abgeschrägte Führungsbahn {sub} {f} oluklu kılavuz hat
die Ablaufbahn {sub} {f} kızak feleği
die Abrollbahn {sub} {f} bağlantı pisti
die Abstoßbahn {sub} {f} katapult
Abstreifer der Bettführungsbahn {sub} {m} yatak kılavuz yolu sıyırıcısı
Abwicklung der Außenbahn {sub} {f} dış yörüngeyi açma
Abwicklung der Innenbahn {sub} {f} yörüngeyi açma
die Abziehbahn {sub} {f} soyma hattı
die Achsenführungsbahn {sub} {f} aks hareketi hattı
die Achterbahn {sub} {f} lunaparkta bir eğlence treni
die Achterbahn {sub} {f} lunaparkta eğlence treni
die Achterbahn {sub} {f} Rus dağı
die Achterbahn {sub} {f} çif kayışla çalışan dağ treni
die Adhäsionsbahn {sub} {f} demiryolunda tekerleklerin sürtünümü
akademische Laufbahn {sub} {f} akademik kariyer
die Aktenförderbahn {sub} {f} dosya sevk bandı
die Allwegbahn {sub} {f} her yolda giden tren
die Ambossbahn {sub} {f} örs tablası
die Ambossbahn {sub} {f} örs yüzü
die Anflugbahn {sub} {f} iniş pisti
Anleihen der Bahn {sub} {pl} demiryollarının tahvilleri
0.006s