Keine direkten Treffer gefunden für: tesisi

Deutsch Türkisch

46 indirekte Treffer gefunden für: tesisi

Deutsch Türkisch
Abnahme einer Anlage {sub} {f} tesisin teslim alınması
Abschreibung von Anlagen {sub} {f} tesisilerin amortismanı
Amortisation von Anlagen {sub} {f} tesisilerin amortismanı
die Anlagenerneuerung {sub} {f} tesisi yenileme
die Anlagenerrichtungsprobleme {sub} {pl} tesisi kurma sorunları
die Anlagenperipherie {sub} {f} tesisin yan donanımları
der Anlagenstillstand {sub} {m} tesisin durgunluğu
die Anlagenvermietung {sub} {f} tesisin kiraya verilmesi
Ausschaltsystem der Anlage {sub} {n} tesisin kapama sistemi
Betriebsstörung der Anlage {sub} {f} tesisin işletme arızası
eine Anlage aktivieren {v} tesisi aktif hale getirmek
eine Anlage hochfahren {v} tesisi yükseğe kaldırmak
erwartete Produktionsleistung der Anlage {sub} {f} tesisin beklenen imalat verimi
Erweiterung der Anlage {sub} {f} tesisin genişletilmesi
Erweiterung einer Anlage {sub} {f} tesisin genişletilmesi
Fehlfunktionen der Anlage {sub} {f} tesisin hatalı çalışması
Teil einer Anlage [ein~] tesisin bir kısmı
Umbau einer Anlage {sub} {m} tesisin yeniden inşası
ungestörte Arbeit der Anlage {sub} {f} tesisin hatasız çalışması
Übergabe der Anlage {sub} {f} tesisin devri
die Abfackelungsanlage {sub} {f} yakma tesisi
die Abfallanlage {sub} {f} çöp tesisi
die Abfallbehandlungsanlage {sub} {f} çöp muamele tesisi
die Abfallbeseitigungsanlage {sub} {f} çöp bertaraf etme tesisi
die Abfallentsorgungsanlage {sub} {f} çöp imha etme tesisi
die Abfallsammelanlage {sub} {f} çöp toplama tesisi
die Abfallstabilisierungsanlage {sub} {f} [mechanisch-biologisch] çöpü bertaraf depolanabilir hale getirme tesisi
die Abfallverbrennungsanlage {sub} {f} çöp yakma tesisi
die Abfallvernichtungsanlage {sub} {f} çöp imha tesisi
die Abfallverwertungsanlage {sub} {f} atık değerlendirme tesisi
die Abfühleinrichtung {sub} {f} doldurma tesisi
der Abfüllbetrieb {sub} {m} [Getränke in Flaschen] doldurma tesisi
die Abgasaufbereitungsanlage {sub} {f} atık gaz muamele tesisi
die Abgasentgiftungsanlage {sub} {f} duman tasfiye tesisi
die Abgasmessanlage {sub} {f} egzoz gazı ölçme tesisi
die Abgasreinigungsanlage {sub} {f} kullanılmış gazı temizleme tesisi
der Abgaswärmetauscher {sub} {m} buhar ısısından yararlanma tesisi
die Abgaswärmeverwertung {sub} {f} egzoz gazı ısısından faydalanma tesisi
die Abhöranlage {sub} {f} dinleme tesisi
Abklemmanlage für radioaktive Abwässer {sub} {f} radyoaktiv su atıklarının önünü bağlama tesisi
Ablackieranlage {v} boya çıkarma tesisi
die Ablaugeverbrennungsanlage {sub} {f} çözelti yakma tesisi
die Abluftanlage {sub} {f} havalandırma tesisi
die Abluftverbrennungsanlage {sub} {f} atık hava yakma tesisi
die Absalzanlage {sub} {f} kaymak alma tesisi
die Absaugungsanlage {sub} {f} emme tesisi
0.002s