8 direkte Treffer gefunden für: Urteil


77 indirekte Treffer gefunden für: Urteil

Deutsch Türkisch
Urteil abstufen {v} kararı indirgemek [law]
Urteil fällend {adj} karar veren
Urteil Gottes {sub} {n} Allah‚ın kararı
Urteil sprechen {v} karar söylemek
Urteil verkünden {v} kararı tefhim etmek
die Urteile {sub} {pl} kararlar
urteilen {v} [urteilte, hat geurteilt] düşüncesini belirtmek
urteilen {v} [urteilte, hat geurteilt] fikrini söylemek
urteilen {v} [urteilte, hat geurteilt] hüküm vermek
urteilen {v} [urteilte, hat geurteilt] karar vermek
urteilen {v} [urteilte, hat geurteilt] kararını vermek
urteilen {v} [urteilte, hat geurteilt] yargılamak
urteilend {adj} karar veren
die Urteilfällung {sub} {f} değerlendirme
die Urteilfällung {sub} {f} hüküm kılma
die Urteilfällung {sub} {f} karar verme
die Urteilsaufhebung {sub} {f} hükmün bozulması
die Urteilsausfertigung {sub} {f} hüküm aynı
die Urteilsausfertigung {sub} {f} ilam
die Urteilsbegründung {sub} {f} [juristisch] hükmün bozulması
die Urteilsbegründung {sub} {f} hükmün gerekçesi
die Urteilsbegründung {sub} {f} karar gerekçesi
die Urteilsbegründung {sub} {f} kararın gerekçesi
die Urteilsberichtigung {sub} {f} hükmün tavzihi
die Urteilsberichtigung {sub} {f} hükmün açıklanması
das Urteilsdatum {sub} {n} karar tarihi
die Urteilsfindung {sub} {f} law hüküm verme
die Urteilsfindung {sub} {f} karara varma [law]
die Urteilsforderung {sub} {f} karar talebi
die Urteilsform {sub} {f} hüküm fıkrası
die Urteilsformel {sub} {f} hüküm fıkrası
urteilsfähig {adj} muhakeme yetisi bulunan
urteilsfähig {adj} temyiz gücüne sahip
die Urteilsfähigkeit {sub} {f} muhakeme yetisi
die Urteilsfähigkeit {sub} {f} temyiz kudreti
die Urteilsfähigkeit {sub} {f} temyiz gücü
die Urteilsgründe {sub} {pl} hüküm sebepleri
die Urteilsgründe {sub} {pl} hükmün gerekçeleri
die Urteilskraft {sub} {f} hüküm
die Urteilskraft {sub} {f} karar
die Urteilskraft {sub} {f} muhakeme gücü
urteilslos {adj} kararsız
urteilslos {adj} kararı bulunmayan
urteilslos {adj} muhakeme gücü bulunmayan
die Urteilsniederschrift {sub} {f} hükmün yazılması
die Urteilsschwäche {sub} {f} karar verme zayıflığı
die Urteilsschwäche {sub} {f} yargılama yetersizliği
die Urteilsschwäche {sub} {f} yargılama zayıflığı
der Urteilsspruch {sub} {m} [juristisch] hüküm fıkrası
der Urteilsspruch {sub} {m} hüküm
der Urteilsspruch {sub} {m} karar
abweisendes Urteil {sub} {n} ret kararı
das Abwesenheitsurteil {sub} {n} gıyabında karar
abänderndes Urteil {sub} {n} düzeltici karar
das Aktivitätensteuerteil {sub} {n} aktiviteleri talep paketi
das Anerkenntnisurteil {sub} {n} ikrar üzerine hüküm
das Anerkennungsurteil {sub} {n} tensip kararı
angefochtenes Urteil {sub} {n} itiraz edilen karar
bahnbrechendes Urteil {sub} {n} çığır açan hüküm
bedingtes Urteil {sub} {n} şartlı karar
das Berufungsurteil {sub} {n} temyiz kararı
das Bescheidungsurteil {sub} {n} ihbar kararı
bestätigendes Urteil {sub} {n} onaylayıcı karar
das Bestätigungsurteil {sub} {n} tasdik kararı
bloß ein Vorurteil sadece ön yargı
den Tod feststellendes Urteil {sub} {n} ölüm tespit kararı
ein absprechendes Urteil küçümseyen bir yargı
ein salomonisches Urteil adil bir yargı
endgültiges Scheidungsurteil {sub} {n} kesin boşanma kararı
endgültiges Urteil {sub} {n} kesin karar
das Endurteil {sub} {n} kesin karar
das Endurteil {sub} {n} son karar
das Ergänzungsurteil {sub} {n} munzam hüküm
der Expertenurteil {sub} {m} bilirkişi kararı
das Farbenvorurteil {sub} {n} renk önyargısı
das Fehlurteil {sub} {n} yanlış karar
das Feststellungsurteil {sub} {n} tespit kararı
0.004s