4 direkte Treffer gefunden für: ade


75 indirekte Treffer gefunden für: ade

Deutsch Türkisch
Abnahme der Anzahl {sub} {f} adedi teslim alma
Adams Aortennaht {sub} {f} âdem´in aort dikişi
Adams Klammer {sub} {f} âdem´in keneti
Adams Säge {sub} {f} âdem´in testeresi
der Adams-Bogen {sub} {m} âdem´in yayı
der Adamsapfel {sub} {m} âdemelması
das Adamskostüm {sub} {n} âdem´in kostümü
der Adamsnadel {sub} {m} âdem´in çivisi
ade sagen elveda demek
ade sagen {v} elveda etmek
der Adebahr {sub} {m} Kuzey Almanya´da soyad araştırması
Adebar [veraltet] hayır getiren
der Adel {sub} {m} aristokrasi
der Adel {sub} {m} aristokratlar
der Adel {sub} {m} arsitokrasi
der Adel {sub} {m} asalet
der Adel {sub} {m} asillik
der Adel {sub} {m} asilyade
der Adel {sub} {m} asilzade
der Adel {sub} {m} asilzadeler
der Adel {sub} {m} asilzadelik
der Adel {sub} {m} soylular
der Adel {sub} {m} soyluluk
der Adel {sub} {m} yüksek soylu
Adel verleihen {v} asilleştirmek
Adel verpflichtet asilliğin sorumluluğu olur
der Adelaidesittich {sub} {m} bir papağan türü
der Adelakolibri {sub} {m} sinek kuşu türü
die Adelheid {sub} {f} bayan ismi
adelig {adj} asil
adelig {adj} soylu
die Adelige {sub} {f} asil
Adeligen [den~] asillere
der Adeliger {sub} {m} asil
adeliger Herr {sub} {m} soylu bay
die Adelit {sub} {f} [Mineral] Adelit
das Adeln {sub} {n} asalet unvanını verme
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asalet unvanı vermek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asalet unvanını vermek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asalet unvanı vermek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asiller sınıfına sokmak
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asilleştirmek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] zadegan sınıfına sokmak
adelnd asilleştiren
adelomorph hemen hemen görülmeyen
der Adelsbrief {sub} {m} asalet belgesi
der Adelsbrief {sub} {m} soyluluk nişanı
die Adelserziehung {sub} {f} asaletli yetişme
die Adelsfamilie {sub} {f} asaletli aile
die Adelsfamilie {sub} {f} soylu aile
die Adelsfamilien {sub} {pl} soylu aileler
abrufbereit {adj} emre amade
abschätzige Bemerkung {sub} {f} küçümseyen ifade
abseits ausgetretener Pfade {sub} {m} uzağa çıkan yol
abseits ausgetretener Touristenpfade {sub} {m} uzağa çıkan turist yolu
abseits der ausgetretenen Pfade {sub} {f} çıkılan yolun dışında
absoluter Ausdruck {sub} {m} mutlak ifade
das Adelsgeschlecht {sub} {n} asilzade
adlig {adj} asilzade
adlig {adj} beyzade
die Adlige {sub} {f} asilzade
die Adlige {sub} {f} beyzade
der Adlige {sub} {m} asılzade
die Admission {sub} {f} müsaade
adrenerge Rezeptorenblockade {sub} {f} adrenalinden etkilenen uyarıcıların blokajı
das Affidavit {sub} {n} yeminli ifade
die Affinade {sub} {f} afinasyon şekeri
die Affinade {sub} {f} kullanma tuzu
afrikanische Baumwollzikade {sub} {f} Afrika pamuğunda bulunan ağustos böceği
die Akkolade {sub} {f} [Musik] kaş
die Akkolade {sub} {f} kavisli parantez
die Akkolade {sub} {f} kucaklayıp öpme
die Aktenschublade {sub} {f} dosya çekmecesi
alberne Bemerkung {sub} {f} aptalca ifade
algebraischer Ausdruck {sub} {m} cebri ifade
0.004s