2 direkte Treffer gefunden für: kitaplar

Deutsch Türkisch
die Bücher {sub} {pl} kitaplar
die Schriften {sub} {pl} kitaplar

63 indirekte Treffer gefunden für: kitaplar

Deutsch Türkisch
Abnutzung der Bücher {sub} {f} kitapların eskimesi
Bücher auf den Tisch hauen kitapları masaya vurmak
Bücher aufstapeln {v} kitapları istiflemek
Bücher binden {v} kitapları ciltlemek
Bücher fälschen {v} kitapları kopyalamak
Bücher nach Größe angeordnet kitaplar ebdalarına göre dizilmiş
Bücher prüfen kitapları kontrol etmek
Bücher reinigen kitapları temizlemek
Bücher schließen {sub} {f} kitapları kapatmak
Bücher sind stumme Lehrer {sub} {pl} kitaplar sessiz öğretmenlerdir
Bücher sind Werkzeuge des Gelehrten {sub} {pl} kitaplar bilginlerin aletidir
Bücher verschleiern {v} kitapları örtmek
Bücher zum Abschluss bringen {sub} {pl} kitapların bilançosunu yapmak
die Bücher fälschen kitapları kopyalamak
die Bücher prüfen kitapları incelemek
die Bücher schließen kitapları kapatmak
Einrichtung der Bücher {sub} {f} kitapları düzenleme
Einsicht in die Bücher {sub} {f} kitapları inceleme
Fälschen der Bücher {sub} {n} kitapları taklit etmek
Fälschung der Bücher {sub} {f} kitapları taklit etme
in Büchern stöbern {v} kitapları karıştırmak
in seine Bücher vertieft sein {v} kitaplarına dalmış olmak
inhaltliches Veralten der Bücher {sub} {n} kitapların içeriksel eskimesi
Klebebindung von Büchern {sub} {f} kitapları yapıştırma ile bağlama
Kontrolle der Ordnung der Bücher {sub} {f} kitapların düzenlilik kontrolu
Liebe zu Büchern {sub} {f} kitaplara sevgi
makulieren [selten] kitapları piyasadan çekmek
Rücksendung von Büchern {sub} {f} kitapları geri gönderme
schmökern {v} [ugs.: schmökerte, hat geschmökert] kitaplara göz gezdirmek
schmökern {v} [ugs.: schmökerte, hat geschmökert] kitaplara şöylesine bakmak
schwarten {v} [schwartete, hat geschwartet] kitaplar arasında kaybolmak
seine Bücher abschließen kitaplarını tamamlamak
seine Bücher zusammensuchen kitaplarını bir araya toplamak
sich hinter Bücher klemmen kitaplara sarılmak
über seinen Bücher hocken {v} kitapların arasında kalmak
über seinen Büchern sitzen {v} kitaplarını satamamak
das Zitat {sub} {n} kitaplardan alıntı
abgetragene Bücher eski kitaplar
alle Bücher bütün kitaplar
all diese Bücher bütün bu kitaplar
alle übrigen Bücher {sub} {pl} öteki tüm kitaplar
angebotene Bücher {sub} {pl} teklif edilen kitaplar
ausgeliehene Bücher {sub} {pl} ödünç alınan kitaplar
bebilderte Bücher {sub} {pl} resimli kitaplar
Bücher von großem Wert {sub} {pl} yüksek değerli kitaplar
Bücher wie jene, diese şu bu çeşit kitaplar
die Büchlein {sub} {pl} küçük kitaplar
die Disponenden {sub} {pl} perakende kitap satıcısının raflarında bulunan kitaplar
ein Berg von Büchern dağ gibi yığılmış kitaplar
die Einklebebücher {sub} {pl} yapıştırma kitaplar
erhältliche Bücher {sub} {pl} bulunabilir kitaplar
fehlende Bücher {sub} {pl} eksik kitaplar
die Folianten {sub} {pl} büyük ebadlı eski kitaplar
großer Haufen Bücher {sub} {pl} büyük miktarda kitaplar
in der Bibliothek vorhandene Bücher {sub} {pl} kütüphanede bulunan kitaplar
der Kanon {sub} {m} (katolik kilisesi) İncille ilgili kitaplar
kaufmännische Bücher {sub} {pl} ticari kitaplar
kostenlose Bücher {sub} {pl} ücretsiz kitaplar
lieferbare Bücher {sub} {pl} depoda mevcut kitaplar
die Militaria {sub} {pl} [Militär] askerlikle ilgili kitaplar
öffentliche Bücher {sub} {pl} resmi kitaplar
die Remittenden {sub} {pl} yayınevine iade edilen kitaplar
die Sachbücher {sub} {pl} öğretici kitaplar
0.003s