Suchen Sie einen professionelle/n Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Finden Sie jetzt Ihren Sprachdienstleister/in im Beluka Übersetzer- und Dolmetscher-Verzeichnis.

Sind Sie Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Kostenloses Inserat erstellen

Yazılı ve sözlü tercüme yapan uzman Çevirmen`mi arıyorsunuz? Tercüme hizmetleri veren kişiyi, Beluka`nın Çevirmen listesinde hemen bulabilirsiniz.

Yazılı veya sözlü tercümanmısınız? Ücretsiz ilan ver

7 direkte Treffer gefunden für: Berg

Deutsch Türkisch
der Berg {sub} {m} [Hügel] tepe
der Berg {sub} {m} dağ
der Berg {sub} {m} daǧ
der Berg {sub} {m} küme
der Berg {sub} {m} maden
der Berg {sub} {m} yığın
der Berg {sub} {m} çok

77 indirekte Treffer gefunden für: Berg

Deutsch Türkisch
Berg ab {adv} bayır aşağı
Berg ab {adv} tepe aşağı
Berg ab {adv} yokuş aşağı
Berg an der Grenze {sub} {m} sınırda dağ
Berg besteigen {v} dağa tırmanmak
Berg besteigen {v} dağa çıkmak
Berg ist sehr steil {sub} {m} dağ çok yokuş
Berg Sinai {sub} {m} Sina dağı
Berg Zion, Sion {sub} {m} Sion dağı
Berg- dağ
Berg- und Talfahrt der Gefühle hislerin iniş çıkışı
die Berg-Flockenblume {sub} {f} [Centaurea montana] Maviçiçek (Yabani)
die Berg-Frauenmantel {sub} {f} [Alchemilla monticola] Aslanpençesi (Yabani)
das Berg-Maiglöckchen {sub} {n} [Convallaria montana] İnci Çiçeği (Dağ)
die Berg-Ruta {sub} {f} [Ruta montana] Sedefotu (Dağ)
Berg-und Talfahrt der Emotionen duyguların iniş çıkışı
bergab {adv} bayır aşağı
bergab {adv} baş aşağı
bergab {adv} tepe aşağı
bergab {adv} yokuş aşağı
Bergab tepe) aşağı
Bergab yokuş aşağı
bergab fahren {v} [Auto, Motor- oder Fahrrad] yokuş aşağı sürmek
bergab gehen {v} yokuş inmek
bergab gehen {v} yokuş yukarı çıkmak
bergab gehen {v} yokuş çıkmak
bergab rollen {v} yokuş aşağı yuvarlanmak
das Bergabenteuer {sub} {n} dağ macerası
der Bergabenteuerurlaub {sub} {m} dağ maceralı tatil
der Bergabhang {sub} {m} dağın yokuşu
der Bergabhang {sub} {m} yamaç
bergabwärts {adv} bayır aşağı
bergabwärts {adv} yokuş aşağı
bergabwärts gehen {v} yokuş aşağı inmek
der Bergadler {sub} {m} dağ kartalı
der Bergahorn {sub} {m} dağ akçaağacı
der Bergahorn {sub} {m} dağakçaağacı
der Bergahorn {sub} {m} firavuninciri
der Bergahorn {sub} {m} yalan akağaç
der Bergahorn {sub} {m} çınar
die Bergakademie {sub} {f} maden akademisi
der Bergamot {sub} {m} bergamot
die Bergamotte {sub} {f} [Citrus bergamia] Bergamiya
die Bergamotte {sub} {f} bergamot
die Bergamotte {sub} {f} bir cins armut
der Bergamottenbaum {sub} {m} bergamot ağacı
das Bergamottenöl {sub} {n} bergamot yağı
die Bergamottessenz {sub} {f} bergamot usaresi
das Bergamottöl {sub} {n} bergamot yağı
das Bergamt {sub} {n} maden denetleme bürosu
das Bergamt {sub} {n} maden denetleme dairesi
der Abfallberg {sub} {m} çöp yığını
abgeflachter Berg {sub} {m} alçaltılmış dağ
abgeflachter Berg {sub} {m} alçaltılmış tepe
der Ablaufberg {sub} {m} suni yapılan tepenin üstündeki demiryolu hattı
der Aktenberg {sub} {m} dosya yığını
Anfahren am Berg {sub} {n} dağda harekete geçmek
arrondierter Berg {sub} {m} yuvarlaklaştırılmış tepe
Baden Baden {sub} {n} Baden-Württemberg
Baden Württemberg {sub} {n} baden württemberg
das Baden-Württemberg {sub} {n} Baden-Württemberg
das Baden-Württemberg {sub} {n} Baden-Württemberg Eyaleti
der Bremsberg {sub} {m} frenleme eğimi
der Burgberg {sub} {m} kale dağı
der Butterberg {sub} {m} AB`de ihtiyacı aşan tereyağı stoku
der Butterberg {sub} {m} yağ birikimi
dastehen wie der Ochs vorm Berg {ugs.} öküz gibi dikilmek
der Eisberg {sub} {m} buz dağı
der Eisschollenberg {sub} {m} buz yığını
feuerspeiender Berg [Geografie] volkan
feuerspeiender Berg [Geografie] yanardağ
der Flamberg {sub} {m} [Zweihandschwert] çift el kılıcı
der Fleischberg {sub} {m} et yığını
der Geburtenberg {sub} {m} yüksek doğun oranı
der Gesteinsberg {sub} {m} kayalık dağ
der Gutenberg {sub} {m} ilk baskı makinesini yapan Alman bilim adamı
Heidelberg Güney Almanya`da bir şehir
0.004s