3 direkte Treffer gefunden für: Merkmale


31 indirekte Treffer gefunden für: Merkmale

Deutsch Türkisch
Merkmale der Gefahren {sub} {pl} tehlike işaretleri
Merkmale der Rasse {sub} {pl} ırk işaretleri
Merkmale der Testgruppe {sub} {pl} test grubunun
Merkmale einer Abhängigkeit {sub} {pl} bağımlılık işaretleri
der Merkmalendruck {sub} {m} vasıfların baskısı
Abnahmeprüfung mittels qualitativer Merkmale {sub} {f} kalite inceleyerek teslim alma
Abruf für Bestätigung der Merkmale {sub} {m} özellileri tasdiklemek için bilgi talebi
allgemeine Merkmale {sub} {pl} genel belirtiler
die Anforderungsmerkmale {sub} {pl} talep özellikleri
die Anwendungsmerkmale {sub} {pl} kullanım nitelikleri
die Artikulationsmerkmale {sub} {pl} telaffuz etme özellikleri
die Ausstattungsmerkmale {sub} {pl} donatım belirtileri
äußere Merkmale {sub} {pl} dış özellikler
bauliche Merkmale {sub} {pl} yapısal özelikler
die Baumerkmale {sub} {pl} yapı özellikleri
die Beschaffenheitsmerkmale {sub} {pl} yapılış kriterleri
besondere Merkmale {sub} {pl} özel belirtiler
die Betriebsmerkmale {sub} {pl} işletme özellikleri
botanische Merkmale {sub} {pl} botanik belirtiler
charakteristische Merkmale {sub} {pl} tipik belirtiler
die Charaktermerkmale {sub} {pl} karakter belirtileri
demografische Merkmale {sub} {pl} halka ait istatistiki özellikler
demographische Merkmale {sub} {pl} nüfusbilimsel özellikler
die Echtheitsmerkmale {sub} {pl} doğruluk alâmetleri
erfasste Merkmale {sub} {pl} kaydedilmiş özellikler
ethnische Merkmale {sub} {pl} etnik özelliler
Fotometrische Merkmale {sub} {pl} fotometrik özellikler
die Gefahrenmerkmale {sub} {pl} tehlike alâmetleri
die Geschlechtsmerkmale {sub} {pl} cinsiyet belirtileri
die Gradmerkmale {sub} {pl} derece karakteristikleri
die Hauptmerkmale {sub} {pl} en belirgin özellikler
0.002s