8 direkte Treffer gefunden für: aile


77 indirekte Treffer gefunden für: aile

Deutsch Türkisch
alle Mitglieder unserer Familie {sub} {pl} ailenin tüm fertleri
als Mitglied der Familie ailenin ferdi olarak
Amt für Familie und Jugend {sub} {n} Aile ve Gençlik Dairesi
der angeheirater {sub} {m} aileye sonradan katılan
der Angehöriger {sub} {m} aile efradından olan
der Angehöriger {sub} {m} aile mensubu
Angehöriger einer Familie {sub} {m} aile mensubu
die Angehörigere {sub} {f} aile mensubu
Arbeitsfreistellung aus familiären oder gesundheitlichen Gründen ailevi veya kişisel sebeplerden işten çıkarma
aus familiären Gründen abwesend sein {v} ailevi nedenlerden bulunmamak
die Blutschande {sub} {f} aile içi veya çok yakın akrabalarla cinsel ilişki
blutschänderisch {adj} aile içi cinsel ilişkiyle ilgili
das Boardinghouse {sub} {n} [İngilizceden] aile pansiyonu
das Daheim {sub} {n} aile ocağı
das Familienleben beeinträchtigend aile hayatını etkilemek
das schwarze Schaf der Familie [figürlich] ailenin yüzkarası
Denke an deine Familie! Aileni düşün!
der Stolz der Familie sein {v} ailenin gururu olmak
die Familie außer Fassung bringen {v} aileyi şaşkına çevirmek
die Kernwerte der Familie sichern {v} ailenin ana değerlerini korumak
der Doppelverdienst {sub} {m} ailede çalışan iki eşin toplam geliri
eheliche Bindung {sub} {f} ailevi bağlılık
eheliche Fruchtbarkeitsrate {sub} {f} ailede üreme oranı
eheliche Fruchtbarkeitsziffer {sub} {m} ailede üreme sayısı
eheliche Geburt {sub} {f} ailede doğum
eheliche Gewalt {sub} {f} ailede şiddet
eheliche Gründe {sub} {f} ailevi sebepler
eheliche Trennung {sub} {f} aile boşanması
eheliche Wohnung {sub} {f} aile konutu
eheliche Wohnung verlassen {sub} {f} aile konutunu terketmek
eheliche Zärtlichkeiten {sub} {pl} ailede sevecenlik
eheliche Übereinstimmung {sub} {f} ailede uyumluluk
ehelicher Bund {sub} {m} aile birliği
eheliches Glück {sub} {n} aile mululuğu
die Ehestreit {sub} {f} aile içi kavga
die Ehewohnung {sub} {f} aile konutu
einen Hausstand gründen {v} aile kurmak
Einkommen der Familie {sub} {n} aile geliri
das Elternhaus {sub} {n} aile ocağı
die Elternvereinigung {sub} {f} aile birliği
en famille [französisch: in der Familie] ailede
die Endogamie {sub} {f} aile içi evlilik
der Ernährer {sub} {m} aileyi geçindiren
Ernährer der Familie {sub} {m} ailenin besleyicisi
Ernährerin der Familie {sub} {f} aileyi besleyen kişi
es liegt in der Familie aileden geliyor
familial {adj} [Soziologisch] ailesel
die Familien {sub} {pl} aileler
Familien und Kinderberatungsdienst {sub} {f} aile ve çocuk danışma hizmeti
Familien und Konfliktberatung {sub} {f} aile ve çatışma danışmanlığı
Familien- und Erziehungsberatung {sub} {f} aile ve eğitim danışmanlığı
die Adelsfamilie {sub} {f} asaletli aile
die Adelsfamilie {sub} {f} soylu aile
adlige Familie {sub} {f} soylu aile
die Adoptivfamilie {sub} {f} evlat edinen aile
alleinziehende Familie {sub} {f} anne veya babadan birirnin bulunmadığı aile
alleinziehende Familie {sub} {f} tek anababalı aile
angesehene Familie {sub} {f} haysiyet sahibi aile
beide Familien {sub} {pl} her iki aile
die Bierbrauerfamilie {sub} {f} bira fabrikatörü aile
biologische Familie {sub} {f} biyolojik aile
Broken home {sub} {n} bölünmüş aile
Broken home {sub} {n} dağılmış aile
bäuerliche Familie {sub} {f} rençber aile
die glückliche Familie mutlu aile
die Doppelverdienerfamilie {sub} {f} çifte gelir sahibi aile
dreiköpfige Familie {sub} {f} üç kişilik aile
die Durchschnittsfamilie {sub} {f} ortalama aile
ehrenwerte Famile değerli aile
Ein Kind Haushalt {sub} {m} tek çocuklu aile
die Ein-Personen-Familie {sub} {f} [Soziologisch] tek kişilik aile
die Einelternfamilie {sub} {f} anne veya babadan birinin bulunmadığı aile
die Emaile {sub} {pl} [Emaille] emaylar
die Ersatzfamilie {sub} {f} [Pflegefamilie] koruyucu aile
die Erziehungsstelle {sub} {f} eğitimi güç çocuklarun bakımını üstlenen eğitici nitelikli kişi veya aile
Familie mit Doppeleinkommen {sub} {f} çift aylıklı aile
die Familienpflegestelle {sub} {f} bakıcı aile
0.004s