Keine direkten Treffer gefunden für: biologische

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: biologische

Deutsch Türkisch
biologische Abbaubarkeit {sub} {f} biyolojik arıtılabilir
biologische Abfallbehandlung {sub} {f} biyolojik atık muamelesi
biologische Abgasreinigung {sub} {f} biyolojik atık gaz temizleme
biologische Abnutzung {sub} {f} biyolojik aşınma
biologische Abschirmung {sub} {f} biyolojik açıdan muhafaza altına alma
biologische Abstammung {sub} {f} biyolojik soy
biologische Abwasserbehandlung {sub} {f} biyolojik atık su muamelesi
biologische Abwasserkläranlage {sub} {f} artık suların biyolojik temizlenme tesisi
biologische Abwasserreinigung {sub} {f} biyolojik olarak atıksuların arıtılması
biologische Aktivität {sub} {f} biyolojik aktivite
biologische Analyse {sub} {f} biyolojik analiz
biologische Arbeitsstoffe {sub} {pl} biyolojik malzemeleri
biologische Behandlung {sub} {f} biyolojik muamele
biologische Behandlungsstufe {sub} {f} biyolojik muamele basamağı
biologische Bekämpfung {sub} {f} biyolojik mücadele
biologische Bombe {sub} {f} biyolojik bomba
biologische Chemie {sub} {f} biyolojik kimya
biologische Eigenschaft {sub} {f} biyolojik özellik
biologische Entwicklung {sub} {f} biyolojik gelişme
biologische Erneuerung {sub} {f} biyolojik yenilenme
biologische Familie {sub} {f} biyolojik aile
biologische Gefährdung {sub} {f} biyolojik tehlikeye maruz kalma
biologische Kläranlagen {sub} {pl} biyolojik arıtma tesisleri
biologische Kontrolle {sub} {f} biyolojik kontrol
biologische Kriegführung {sub} {f} biyolojik savaş yapma
biologische Landwirtschaft {sub} {f} biyolojik tarım
biologische Membran {sub} {n} biyolojik zar
biologische Mutter {sub} {f} biyolojik anne
biologische Organismen {sub} {pl} biyolojik organizmalar
biologische Probenahme {sub} {f} biyolojik numune alımı
biologische Produktion {sub} {f} biyolojik imâlat
biologische Prüfung {sub} {f} biyolojik test
biologische Regulierung {sub} {f} biyolojik ayarlama
biologische Ressource {sub} {f} biyolojik kaynak
biologische Rückmeldung {sub} {f} biofeedback
biologische Rückmeldung {sub} {f} biyolojik geri itilim
biologische Rückmeldung {sub} {f} biyolojik geriden beslenme
biologische Sicherheit {sub} {f} biyolojik emniyet
biologische Speicherung {sub} {f} biyolojik depolama
biologische Spur {sub} {f} biyolojik iz
biologische Stoffe {sub} {pl} biyolojik maddeler
biologische Tests {sub} {pl} biyolojik testler
biologische Uhr {sub} {f} biyolojik saat
biologische Umwandlung {sub} {f} biyolojik değişim
biologische Verfahren {sub} {pl} biyolojik metodlar
biologische Vermögenswerte {sub} {pl} biyolojik servet değerleri
biologische Verunreinigung {sub} {f} biyolojik kirlilik
biologische Vielfalt {sub} {f} biyolojik çeşitlilik
biologische Vielfalt der Wälder {sub} {f} ormanların biyolojik çeşitliliği
biologische Waffen [Militär] biyolojik silahlar
biologische Wertigkeit {sub} {f} biyolojik değerlilik
0.002s