11 direkte Treffer gefunden für: Geburt


77 indirekte Treffer gefunden für: Geburt

Deutsch Türkisch
Geburt Christi İsa`nın doğumu
Geburt eines Kindes {sub} {f} bir çocuğun doğumu
Geburt nahe {sub} {f} doğum yakın
Geburt von Drillingen {sub} {f} üçüz doğum
Geburt von Vierlingen {sub} {f} dördüz doğum
Geburt von Zwillingen {sub} {f} ikiz doğum
die Geburtbeihilfe {sub} {f} doğum yardımı
die Geburten {sub} {pl} doğumlar
die Geburtenabstände {sub} {pl} doğum aralığı
die Geburtenbeihilfe {sub} {f} doğum yardımı ödeneği
der Geburtenberg {sub} {m} yüksek doğun oranı
die Geburtenbescheinigung {sub} {f} doğum belgesi
die Geburtenbeschränkung {sub} {f} doğum kontrolü
die Geburtenbeschränkung {sub} {f} doğum yapmanın sınırlandırılması
das Geburtenbuch {sub} {n} doğum sicili
das Geburtendefizit {sub} {n} doğum açığı
das Geburtendefizit {sub} {n} doğum eksikliği
die Geburteneinschränkung {sub} {f} doğum sınırlaması
die Geburtenhäufigkeit {sub} {f} doğum sıklığı
die Geburtenhäufigkeit {sub} {f} doğum çokluğu
die Geburtenkontrolle {sub} {f} doğum denetimi
die Geburtenkontrolle {sub} {f} doğum kontrolü
die Geburtenkontrolle {sub} {f} nüfus planlaması
das Geburtenniveau {sub} {n} doğum seviyesi
die Geburtenrate {sub} {f} [Statistisch] toplam doğurganlık oranı
die Geburtenrate {sub} {f} doğum nispeti
die Geburtenrate {sub} {f} doğum oranı
die Geburtenregelung {sub} {f} [Familienplanung] doğum planlaması
die Geburtenregelung {sub} {f} doğum kontrolü
das Geburtenregister {sub} {n} doğum kütüğü
das Geburtenregister {sub} {n} doğum sicili
die Geburtenreglung {sub} {f} doğum ayarlaması
die Geburtenrückgang {sub} {f} [Statistisch] doğum oranının azalışı
der Geburtenrückgang {sub} {m} doğum nispetinin azalışı
der Geburtenrückgang {sub} {m} doğum oranında azalma
der Geburtenrückgang {sub} {m} doğum oranının azalması
der Geburtenrückgang {sub} {m} doğum oranınında azalma
geburtenschwach {adj} alçak doğum oranlı
geburtenschwach {adj} doğumun az olduğu
geburtenschwache Jahrgänge {sub} {pl} doğumun az olduğu yıllar
geburtenstark {adj} doğumun çok olduğu
geburtenstark {adj} yüksek doğum oranlı
geburtenstarke Jahrgänge {sub} {pl} [der Nachkriegszeit] savaş sonrası yüksek doğum oranlı yıllar
geburtenstarke Jahrgänge {sub} {pl} doğumun çok olduğu yıllar
die Geburtenstatistik {sub} {f} [Statistisch] doğum istatistiği
die Geburtenzahl {sub} {f} [Statistisch] doğum sayısı
die Geburtenzahlen {sub} {pl} [Statistisch] doğum sayıları
die Geburtenziffer {sub} {f} doğum oranı
der Geburtenzuwachs {sub} {m} doğum oranının artması
der Geburtenüberschuss {sub} {m} [Statistisch] doğum fazlalığı
der Geburtenüberschuss {sub} {m} doğanların ölenlere göre fazlalığı
adlig von Geburt doğuştan soylu
die Ausgeburt {sub} {f} gulyabani
die Ausgeburt {sub} {f} hatalı ürün
die Ausgeburt {sub} {f} hortlak
die Ausgeburt {sub} {f} kuruntu
die Ausgeburt {sub} {f} kötü ürün
die Ausgeburt {sub} {f} mezar kaçkını
die Ausgeburt {sub} {f} vehim
bei seiner Geburt doğumunda
Christi Geburt {sub} {f} [Religion] Hz. İsa'nın doğumu
Christi Geburt {sub} {f} Hz. İsa'nın doğumu
Christi Geburt {sub} {f} milat
durch Geburt doğumla
eheliche Geburt {sub} {f} ailede doğum
ein Engländer von Geburt doğumdan önceki bir İngiliz
die Erstgeburt {sub} {f} ilk doğum
die Fehlgeburt {sub} {f} [Med.] düşük
die Fehlgeburt {sub} {f} [Med.] erken doğum
die Fehlgeburt {sub} {f} düşük
die Fehlgeburt {sub} {f} düşük yapma
die Fehlgeburt {sub} {f} düşürülen çocuk
die Fehlgeburt {sub} {f} vaktinden evvel doğurma
die Fehlgeburt {sub} {f} çocuk düşürme
die Frühgeburt {sub} {f} erken doğum
die Frühgeburt {sub} {f} prematüre bebek
die Frühgeburt {sub} {f} prematüre doğum
0.004s