15 direkte Treffer gefunden für: abnehmen


75 indirekte Treffer gefunden für: abnehmen

Deutsch Türkisch
abnehmen lassen {v} kabul ettirmek
abnehmend {adj} [Mond] küçülen
abnehmend {adj} azalan
abnehmende Annuität {sub} {f} azalan kayıtlı gelir
abnehmende Anstrengungen {sub} {pl} azalan zahmetler
abnehmende Bedrohungslage {sub} {f} hafifleyen korkutucu durum
abnehmende Bedrohungslage {sub} {f} hafifleyen tehdit edici durum
abnehmende Bevölkerung {sub} {f} azalan nüfus
abnehmende Bevölkerungszahl {sub} {f} azalan nüfus sayısı
abnehmende Bewegung {sub} {f} gevşetme hareketi
abnehmende Erträge {sub} {pl} azalan verimler
abnehmende Geburtenrate {sub} {f} azalan doğum oranları
abnehmende Gesundheit {sub} {f} azalan can sağlığı
abnehmende Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals sermayenin azalan marjinal etkinliği
abnehmende Kauflust der Verbraucher {sub} {f} tüketicilerin satın alma zevklerinin azalması
abnehmende Konjunktur {sub} {f} zayıflayan konjonktür
abnehmende Kosten azalan maliyet
abnehmende Nachfrage {sub} {f} azalan talep
abnehmende Preise {sub} {pl} düşen fiyatlar
abnehmende Produktion {sub} {f} azalan imalat
abnehmende Produktivität {sub} {f} azalan verim
abnehmende Reserve {sub} {f} azalan rezerv
abnehmende Ressourcen {sub} {pl} azalan kaynaklar
abnehmende Richtung {sub} {f} azalan yön
abnehmende Tendenz {sub} {f} azalan eğilim
abnehmende Tendenz {sub} {f} zayızlayan heves
abnehmende Waldbestände {sub} {pl} azalan orman varlıkları
abnehmende Zahl {sub} {f} azalan sayı
der abnehmender {sub} {m} azalan
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan getiri
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan verim
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan gelir
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan mahsul
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan randıman
abnehmender Gewinn {sub} {m} azalan kazanç
abnehmender Kurs {sub} {m} azalan tedavül
abnehmender Mond {sub} {m} incelen ay
abnehmender Mond {sub} {m} küçülen Ay
abnehmender Mond {sub} {m} küçülen ay
abnehmender Nutzen {sub} {m} azalan fayda
abnehmender Nutzen {sub} {m} azalan yarar
abnehmender Preis {sub} {m} düşen fiyat
abnehmender Selbstbehalt {sub} {m} azalan şahsi pay
abnehmender Trend {sub} {m} azalan yönelim
abnehmender Wert {sub} {m} azalan değer
abnehmendes Angebot {sub} {n} azalan arz
abnehmendes Risiko {sub} {n} azalan risk
abnehmendes Vertrauen {sub} {n} azalan güven
abnehmendes Vertrauen {sub} {n} azalan itimat
allmählich abnehmen yavaş yavaş kilo vermek
an Bedeutung abnehmen anlamını kaybetmek
an der Zahl abnehmen sayısı azalmak
an Gewicht abnehmen {v} kilo kaybetmek
an Größe abnehmen {v} küçülmek
an Menge abnehmen {v} miktarı azalmak
an Wert abnehmen {v} değeri azalmak
an Zahl abnehmen {v} sayısı azalmak
Beichte abnehmen {sub} {f} günah çıkartmak
beträchtlich abnehmen {v} [Gewicht] dikkate değer kilo vermek
Blut abnehmen {v} kan almak
das Tischtuch abnehmen masa örtüsünü kaldırmak
den Deckel abnehmen kapağı açmak
den Hut abnehmen şapkayı çıkarmak
den Hörer abnehmen [Telefon] telefonu açmak
die Abdeckung abnehmen kapağını kaldırmak
Dokumente abnehmen {sub} {f} belgeleri almak
drei Maschen abnehmen üç ilmik almak
eine Prüfung abnehmen {v} imtihan yapmak
eine Sendung abnehmen {v} postayı almak
einen Eid abnehmen yemin ettirmek
Examen abnehmen imtihanı teslim almak
Fingerabdrücke abnehmen {v} parmak izleri almak
Gewehr abnehmen {sub} {n} tüfek çıkarma
herabnehmen {v} aşağıya almak
herabnehmen {v} indirmek
0.005s