19 direkte Treffer gefunden für: Nutzen


54 indirekte Treffer gefunden für: Nutzen

Deutsch Türkisch
Nutzen aus den Fehlern anderer ziehen başkalarının hatalarından öğrenmek
Nutzen bringen {v} faydası olmak
Nutzen bringen {v} fayda getirmek
Nutzen finden {v} fayda bulmak
Nutzen für die Aktionäre hisse senedi sahiplerine yararı
Nutzen geregelten Trainings {sub} {n} düzenli idmanların yararı
Nutzen haben {v} faydası olmak
Nutzen haben von {v} ...den,...dan yararlanmak
Nutzen pro Hektar hektar başına yararı
nutzen Sie Ihre Zeit optimal {sub} {f} zamanınızı en iyi şekilde kullanın
Nutzen und Gefahr fayda ve tehlike
Nutzen ziehen {v} yarar sağlamak
die Nutzen-Kosten-Analyse {sub} {f} yarar-masraf analizi
das Nutzen-Risiko-Profil {sub} {n} yarar-zarar profili
die Nutzenanalyse {sub} {f} yarar analizi
die Nutzenargumentation {sub} {f} fayda tezi
die Nutzenargumentationen {sub} {pl} fayda tezleri
die Nutzenbrücke {sub} {f} yarar köprüsü
nutzend {adj} faydalanan
nutzend {adj} yararlanan
die Nutzeneffekte {sub} {pl} yarar etkileri
die Nutzenergie {sub} {f} faydalı enerji
Nutzenergie in Form von Heizwärme {sub} {f} ısıtmak için olarak faydalı enerji
die Nutzenfunktion {sub} {f} faydalı fonsiyon
die Nutzenstruktur {sub} {f} yarar yapısı
die Nutzentheorie {sub} {f} yarar teorisi
nützend {adj} yardım eden
nützende faydalı
abnehmender Nutzen {sub} {m} azalan fayda
abnehmender Nutzen {sub} {m} azalan yarar
das Abnutzen {sub} {n} aşındırma
das Abnutzen {sub} {n} aşınma
das Abnutzen {sub} {n} yıpranma
abnutzen {v} [durch Reibung] aşınmak
abnutzen {v} [nutzte ab, hat abgenutzt] aşındırmak
abnutzen {v} [nutzte ab, hat abgenutzt] kullanarak eskitmek
abnutzen {v} [nutzte ab, hat abgenutzt] yıpratmak
abnutzen {v} [sich ~] aşınmak
abnutzen {v} [sich ~] yıpranmak
abnutzen {v} [sich] aşınmak
abnutzen {v} [sich] eskimek
abnützen {v} kuvvetten kaybetmek
abnützen {v} yorgun düşmek
als Handlungsbasis nutzen ticari temek olarak kullanmak
Angebote nutzen {sub} {pl} teklifleri değerlendirmek
ausnutzen {v} [ausbeuten] sömürmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] bir şeyden iyice faydalanmak
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] bir şeyi fırsat bilmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] fırsat değerlendirmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] fırsattan istifade etmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] istifade etmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] istismar etmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] işletmek
ausnutzen {v} [nutzte aus, hat ausgenutzt] kullanmak
0.005s