16 direkte Treffer gefunden für: azalan


58 indirekte Treffer gefunden für: azalan

Deutsch Türkisch
abgeschwächter Leistungsverdienstanstieg {sub} {m} azalan verim geliri artışı
abklingende Schwingung {sub} {f} azalan osilâsyon
abklingende Schwingung {sub} {f} azalan titreşim
abklingende Welle {sub} {f} azalan dalga
abklingender Effekt {sub} {m} azalan etki
abklingender Schall {sub} {m} azalan ses
abklingender Strom {sub} {m} azalan akım
abklingendes Feld {sub} {n} azalan elektromanyetik alan
abnehmende Annuität {sub} {f} azalan kayıtlı gelir
abnehmende Anstrengungen {sub} {pl} azalan zahmetler
abnehmende Bevölkerung {sub} {f} azalan nüfus
abnehmende Bevölkerungszahl {sub} {f} azalan nüfus sayısı
abnehmende Erträge {sub} {pl} azalan verimler
abnehmende Geburtenrate {sub} {f} azalan doğum oranları
abnehmende Gesundheit {sub} {f} azalan can sağlığı
abnehmende Kosten azalan maliyet
abnehmende Nachfrage {sub} {f} azalan talep
abnehmende Produktion {sub} {f} azalan imalat
abnehmende Produktivität {sub} {f} azalan verim
abnehmende Reserve {sub} {f} azalan rezerv
abnehmende Ressourcen {sub} {pl} azalan kaynaklar
abnehmende Richtung {sub} {f} azalan yön
abnehmende Tendenz {sub} {f} azalan eğilim
abnehmende Waldbestände {sub} {pl} azalan orman varlıkları
abnehmende Zahl {sub} {f} azalan sayı
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan getiri
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan verim
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan gelir
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan mahsul
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan randıman
abnehmender Gewinn {sub} {m} azalan kazanç
abnehmender Gewinn {sub} {m} azalan kâr
abnehmender Kurs {sub} {m} azalan tedavül
abnehmender Nutzen {sub} {m} azalan fayda
abnehmender Nutzen {sub} {m} azalan yarar
abnehmender Selbstbehalt {sub} {m} azalan şahsi pay
abnehmender Trend {sub} {m} azalan yönelim
abnehmender Wert {sub} {m} azalan değer
abnehmendes Angebot {sub} {n} azalan arz
abnehmendes Risiko {sub} {n} azalan risk
abnehmendes Vertrauen {sub} {n} azalan güven
abnehmendes Vertrauen {sub} {n} azalan itimat
Abschreibungsmethode, degressive - {sub} {f} azalan oranlı amortisman metodu
absinkende Schüttung {sub} {f} azalan döküntü
die Abspringdrehzahl {sub} {f} azalan dönme hızı
absteigende Degeneration {sub} {f} azalan dejeneration
absteigende Folge {sub} {f} azalan sıra
absteigende Ordnung {sub} {f} azalan sıra
absteigende Periode {sub} {f} azalan periyot
absteigende Priorität {sub} {f} azalan öncelik
absteigende Reihe {sub} {f} azalan dizi
abschwellend {adj} şişliği azalan
an Lautstärke abnehmend sesi azalan
an Wert abnehmend değeri azalan
degressiv {adj} (değeri, miktarı) azalan
immer annehmend devamlı azalan
ständig abnehmend {adj} sürekli azalan
vorübergehend nachlassend {adj} geçici olarak azalan
0.003s