17 direkte Treffer gefunden für: Menge


77 indirekte Treffer gefunden für: Menge

Deutsch Türkisch
anklemmen {v} [klemmte an, hat angeklemmt] mengeneye kıstırmak
Backe des Schraubstocks mengene çenesi
Backe eines Schraubstocks {sub} {f} mengene çenesi
die Kelter {sub} {f} mengene
die Klammer {sub} {f} mengene
die Klemme {sub} {f} mengene
der Klemmenschlüssel {sub} {m} mengene anahtarı
die Mangel {sub} {f} [Wäsche-] mengene
Menge an Arbeit {sub} {f} miktarı
Menge an verfügbarer Arbeit {sub} {f} mevcut miktarı
Menge an Wertpapieren {sub} {f} hisse senetleri miktarı
Menge der {sub} {f} ...nin,...nın miktarı
Menge der Exporte {sub} {f} ihracatların miktarı
Menge der Importe {sub} {f} ithalatların miktarı
Menge der Ware {sub} {f} eşya miktarı
Menge des umlaufenden Geldes {sub} {f} tedavüldeki para miktarı
Menge Geld birçok miktarda para
Menge Information birçok bilgi
Menge Leute birçok insan
Menge nach [der~] miktara göre
Menge Probleme [eine~] birçok problem
Menge richtet sich nach {sub} {f} miktarı ...göre ayarlanır
Menge Schnee [eine~] birçok kar
Menge Teig [eine~] birçok hamur
Menge, ausgeflossene- {sub} {f} dışa akan miktar
Menge, große- {sub} {f} büyük miktar
die Mengen {sub} {pl} miktarlar
mengen {v} [mengte, hat gemengt] bulamak
mengen {v} [mengte, hat gemengt] karıştırmak
mengen {v} [mengte, hat gemengt] katmak
mengen {v} [mengte, hat gemengt] katıştırmak
mengen {v} [mengte, hat gemengt] miks etmek
der Mengenabgleich {sub} {m} miktar dengelemesi
mengenabhängige Preisgestaltung {sub} {f} miktara bağlı fiyat uygulaması
mengenabhängiges Preismodell {sub} {n} miktara bağlı fiyat modeli
die Mengenabnahme {sub} {f} büyük miktarda alım
die Mengenabnahme {sub} {f} toptan satın alma
der Mengenabsatz {sub} {m} satış miktarı
der Mengenabsatz {sub} {m} toptan satışlar
der Mengenabschlag {sub} {m} miktar indirimi
die Mengenabweichung {sub} {f} miktar farkı
die Mengenabweichung {sub} {f} miktar sapması
die Mengenalgebra {sub} {f} nicelik cebiri
die Mengenanalyse {sub} {f} miktar analizi
die Mengenangabe {sub} {f} miktar bildirimi
die Mengenangabe {sub} {f} miktar indikasyonu
mengenanteilig {adj} miktarın bir bölümü
der Mengenauftrag {sub} {m} büyük sipariş
der Mengenauftrag {sub} {m} toptan sipariş
die Mengenausgleichsregelung {sub} {f} miktar denge ayarı
die Mengenbedarfssteuerung {sub} {f} ihtiyaç miktarı kontrolu
die Abblasemenge {sub} {f} boşaltma miktarı
abbuchbare Menge {sub} {f} yıkılabilir miktar
die Abdampfmenge {sub} {f} atık buhar miktarı
die Abfallmenge {sub} {f} çöp miktarı
die Abflussmenge {sub} {f} akış miktarı
die Abführmenge {sub} {f} boşaltma miktarı
die Abfüllmenge {sub} {f} doldurma miktarı
die Abgangsmenge {sub} {f} çıkış miktarı
die Abgasmenge {sub} {f} atık buhar miktarı
die Abgasmenge {sub} {f} yanmış gaz miktarı
abgebaute Menge {sub} {f} çıkarılmış miktar
abgegebene Wärmemenge {sub} {f} verilen ısı
abgerechnete Menge {sub} {f} hesaplanmış miktar
abgerufene Menge {sub} {f} talep edilmiş miktar
abgeschlossene Menge {sub} {f} [mathematik] kapalı küme
abgetragene Materialmenge {sub} {f} taşınmış malzeme miktarı
abgezogene Menge {sub} {f} düşülen miktar
die Abnahmemenge {sub} {f} teslim alınan miktar
die Abrufmenge {sub} {f} çağrı miktarı
die Absatzmenge {sub} {f} satış miktarı
die Abschliffmenge {sub} {f} aşındırma miktarı
die Abspanmenge {sub} {f} frese ile kesme miktarı
der Abwasseranfallmenge {sub} {m} atık su oluşum miktarı
die Abwassermenge {sub} {f} atık su miktarı
die Abweichungsmenge {sub} {f} fark miktarı
abzuführende Wärmemenge {sub} {f} sevk edilmesi gereken ısı miktarı
0.005s