11 direkte Treffer gefunden für: yan


77 indirekte Treffer gefunden für: yan

Deutsch Türkisch
aalen {v} [aalte, hat gealt] yan gelip yatmak
abaxial yanda duruş
der Abbrand {sub} {m} [Abbrennen] yanma
die Abbranddauer {sub} {f} yanma müddeti
die Abbrandgeschwindigkeit {sub} {f} yanma hızı
abbrennbarer Absorber {sub} {m} yanan emici
abbrennbarer Absorberstab {sub} {m} yanabilen emme çubuğu
abbrennbares Gift {sub} {n} [Neutronenabsorber im Kernreaktor] yanabilen zehir
abbrennbares Neutronengift {sub} {n} yanabilen nötron zehiri
abbrennbares Reaktorgift {sub} {n} yanabilen reaktör zehiri
das Abbrennen {sub} {n} yanma
abbrennend {adj} yanan
die Abbrennfähigkeit {sub} {f} yanabilirlik
das Abbrennstück {sub} {n} yanan parça
das Abgas {sub} {n} yanmış gaz
die Abgasabführung {sub} {f} yanmış gaz tahliyesi
der Abgasanalysator {sub} {m} yanmış gaz analiz aleti
die Abgasanalyse {sub} {f} yanmış gaz analizi
die Abgasanlage {sub} {f} yanmış gaz sistemi
die Abgasanlage {sub} {f} yanmış gaz teçhizatı
der Abgaskanal {sub} {m} yanmış gaz yolu
die Abgaskontrolle {sub} {f} yanmış gaz kontrolu
der Abgaskrümmer {sub} {m} yanmış gaz manifoldu
die Abgasleitung {sub} {f} yanmış gaz boru hattı
die Abgasmenge {sub} {f} yanmış gaz miktarı
die Abgasnachbehandlung {sub} {f} yanmış gaz muamelesi
das Abgasnachbehandlungssystem {sub} {n} yanmış gaz muamele sistemi
die Abgasnachverbrennung {sub} {f} yanmış gazı tekrar yakma
die Abgasprobe {sub} {f} yanmış gaz numunesi
das Abgasprüfverfahren {sub} {n} yanmış gaz test metodu
der Abgasschornstein {sub} {m} yanmış gaz bacası
die Abgasseite {sub} {f} yanık gaz bölümü
der Abgastaupunkt {sub} {m} yanmış gaz buğulanma derecesi
der Abgasverlust {sub} {m} yanmış gaz kaybı
abgebrannt {adj} yanmış
abgebrannt sein {v} yanmış olmak
abgebrannter Brennstoff {sub} {m} yanmış yakıt
abgebrannter Kernbrennstoff {sub} {m} yanmış atom yakıt maddesi
abgebranntes Streichholz {sub} {n} yanmış kibrit
abgeflammt yanan
abgestrahlt yansıtılmış
abgewürgt [Motor] yanlış bir hareketle durmuş
der Abglanz {sub} {m} yansıma
der Abglanz {sub} {m} yan
die Abhitzerückgewinnung {sub} {f} yanmış gazın değerlendirilmesi
der Abhitzeverwerter {sub} {m} yanmış gazın değerlendirici
die Abhitzeverwertung {sub} {f} yanmış gazın değerlendirikmesi
abklappbare Wagenwand {sub} {f} yan çerçeve
die Ablauftrommelbremse {sub} {f} yana çevrilebilir kasnaklı fren
die Ablegerbildung {sub} {f} yan ürün oluşturma
die Abprallung {sub} {f} yansıma
abartig {adj} doğal olmayan
abblätternd {adj} kavlayan
die Abbrecherin {sub} {f} [weiblich] okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakan bayan
abbürstend {adj} fırçalayan
abdichtend {adj} sızdırmayan
abdienend {adj} tamamlayan
abdominaler Kaiserschnitt {sub} {m} sezeryan
abfangend {adj} yakalayan
abfertigend {adj} yollayan
abfällige aşağılayan
abgasfrei {adj} gaz çıkarmayan
abgeglitten kayan
abgleichend {adj} ayarlayan
abgleitend {adj} kayan
abgrasend {adj} otlayan
abgreifend {adj} kavrayan
abgrenzend {adj} sınırlayan
abhaltend {adj} alıkoyan
abkantend {adj} pahlayan
abklemmend {adj} sıkıca bağlayan
abklärend {adj} durulayan
abknallend {adj} patlayan
abkratzend {adj} kazıyan
abkömmlich {adj} bulunması zorunlu olmayan
abkühlend {adj} soğuyan
ablagernd {adj} depolayan
0.005s