1 direkte Treffer gefunden für: Technologie

Deutsch Türkisch
die Technologie {sub} {f} teknoloji

62 indirekte Treffer gefunden für: Technologie

Deutsch Türkisch
Technologie und Werkstoffkunde teknoloji ve hammadde bilimi
Technologie, alternative- {sub} {f} alternatif teknoloji
Technologie, angepasste- {sub} {f} uyumlu teknoloji
Technologie, beste verfügbare- {sub} {f} en yeni teknoloji
Technologie, chemische- {sub} {f} kimyasal teknoloji
Technologie, geeignete- {sub} {f} uygun teknoloji
Technologie, hybride- {sub} {f} hibrid teknoloji
die Technologieakzeptanz {sub} {f} teknoloji kabullenme
technologiebasiert {adj} teknoloji bazlı
der Technologiebedarf {sub} {m} teknoloji gereksinimi
der Technologiebereich {sub} {m} teknoloji bölümü
die Technologiebewertung {sub} {f} teknoloji değerlendirme
die Technologieen {sub} {pl} teknolojiler
die Technologiefirma {sub} {f} teknoloji firması
der Technologiefonds {sub} {m} teknoloji fonu
das Technologiemanagement {sub} {n} teknoloji menajerliği
der Technologiemarkt {sub} {m} teknoloji pazarı
die Technologien {sub} {pl} teknolojiler
technologieorientiert {adj} teknoloji odaklı
der Technologiepark {sub} {m} teknoloji parkı
der Technologiepark {sub} {m} teknopark
die Technologiepolitik {sub} {f} teknoloji politikası
technologiepolitisch {adj} teknoloji politik
das Technologiepotential {sub} {n} teknoloji potensiyeli
der Technologiesatellit {sub} {m} teknoloji uydusu
der Technologiestandort {sub} {m} teknoloji geliştirme bölgesi
der Technologiestandort {sub} {m} teknokent
der Technologietransfer {sub} {m} teknoloji transferi
Technologietransfer mit Mehrwert {sub} {m} katma değerli teknoloji transferi
der Technologietransfertag {sub} {m} teknoloji trnsfer günü
der Technologieunternehmer {sub} {m} teknoloji işletmecisi
die Technologievermittlungsstellen {sub} {pl} teknoloji sağlama yerleri
der Technologievorsprung {sub} {m} teknoloji ilerlemesi
der Technologiewechsel {sub} {m} teknoloji değişimi
die Technologiewerte {sub} {pl} teknoloji değerleri
das Technologiezentrum {sub} {n} teknoloji merkezi
abfallarme Technologie {sub} {f} az atıklı teknoloji
die Abscheidungstechnologie {sub} {f} ayırma teknolojisi
Abteilung für Kabeltechnologie {sub} {f} kablo teknolojisi bölümü
angepasste Bautechnologie {sub} {f} uyarlanmış inşa teknolojisi
die Anlagentechnologie {sub} {f} tesisat teknolojisi
anspruchsvolle Technologie {sub} {f} iddialı teknoloji
arbeitsintensive Technologie {sub} {f} işi yoğun teknoloji
arbeitssparende Technologie {sub} {f} çalışmadan tasarruflu teknoloji
audiovisuelle Technologie {sub} {f} görsel işitsel teknoloji
die Basistechnologie {sub} {f} temel teknoloji
die Bebilderungstechnologie {sub} {f} resimleme teknolojisi
die Benzindirekteinspritzungstechnologie {sub} {f} direkt benzin püskürtme teknolojisi
Bereich für Kabeltechnologie {sub} {f} kablo teknolojisi alanı
beste verfügbare Technologie bulunan en iyi teknoloji
die Bestückungstechnologie {sub} {f} donatma teknolojisi
die Bestückungstechnologie {sub} {f} donatım teknolojisi
die Betontechnologie {sub} {f} beton teknolojisi
die Bibliothekstechnologie {sub} {f} kütüphane teknolojisi
die Bildungstechnologie {sub} {f} eğitim teknolojisi
die Biotechnologie {sub} {f} biyoteknoloji
die Brennstoffzellentechnologie {sub} {f} galvanik hücre teklnolojisi
die Brennwerttechnologie {sub} {f} yakıt iktisat teknolojisi
die Brennzellentechnologie {sub} {f} atom yanan hücre teknolojisi
die Brütertechnologie {sub} {f} nükleer teknoloji
die Bautechnologie {sub} {f} inşaat teknolojisi
die Bürotechnologie {sub} {f} büro teknolojisi
0.003s