19 direkte Treffer gefunden für: arka


77 indirekte Treffer gefunden für: arka

Deutsch Türkisch
das Abschleppen {sub} {n} [Ackerbearbeitung] arkasından çekme
abschleppen {v} [Ackerbearbeitung] arkasından çekmek
der Abschlussdeckel {sub} {m} arka levhası
die Abschlusswand {sub} {f} arka levhası
Abstützung, hintere~ {sub} {f} arka destek
Achslasten hinten {sub} {pl} [Kran] arka dingil yükleri
die Achterdecks {sub} {pl} arka güverteler
die Achterkante {sub} {f} arka kenar
achterlastig [Seemannssprache] arka fazla yüklü
achterlastig arka fazla dolu
achterlich [Seemannssprache] arkadan gelen
achterlich sein [Seemannssprache] arkadan gelmek
das Achterlicht {sub} {n} arka ışık
achtern arka yönden gelmek
der Achtersegel {sub} {m} arka yelken
adossiert arkasıyla bir şeye dayanmış
als Beweis meiner Freundschaft {sub} {f} arkadaşlık delili olarak
als Freund arkadaş olarak
als Freund akzeptieren arkadaş olarak kabul etmek
als Freund unterstützen arkadaş olarak desteklemek
als freundliche Geste arkadaşça jest olarak
als Helfer erstehen arka çıkmak
Als Hintergrund arka plan olarak
als Zeichen der Freundschaft arkadaşlık işareti olarak
am Heck arka tarafta
am hinteren Ende ankommen arka sona ulaşmak
an der Rückseite arka tarafta
anfreunden {v} [freundete sich an, hat sich angefreundet] arkadaş olmak
die Anfreundung {sub} {f} arkadaş olmak
angefreundet arkadaş olmuş
die Annäherung {sub} {f} arkadaş olma
Anschluss, rückseitiger - {sub} {m} arkadan bağlama
Ansicht von hinten {sub} {f} arkadan görünüş
das Archaikum {sub} {n} arkayikum
archaisch {adj} arkaik
archaisches Denken {sub} {n} arkaik düşünce
archaisieren {v} arkazme etmek
die Archaismen {sub} {pl} arkaizm
der Archaismus {sub} {m} arkaizm
archaistisch {adj} arkaik
die Arkade {sub} {f} mimari kemer
die Arkaden {sub} {pl} mimari kemerler
die Arkaden {sub} {pl} sıra kemerler
der Arkadengang {sub} {m} sıra kemerler girişi
der Arkadenhof {sub} {m} sıra kemerler avlusu
das Arkadien {sub} {n} mutlu yaşam ortamı doğa
der Arkadier {sub} {m} mutlu yaşam ortamı doğada oturan
die Arkadierin {sub} {f} [weiblich] mutlu yaşam ortamı doğada oturan bayan
arkadisch {adj} sıra kemerler şeklinde
arkadisch [v. Arkadien] mimari kemer tipi
arkan {adj} gizli
abgeleitete Marke {sub} {f} türetilmiş marka
angebotene Marke {sub} {f} teklif edilen marka
ältere Marke {sub} {f} eski marka
ärschlings {adv} arka arka
die Bestmarke {sub} {f} en iyi marka
Bevorzugung einer Marke {sub} {f} öncelikli bir marka
die Bezeichnung {sub} {f} marka
die Billigmarke {sub} {f} ucuz marka
die Dachmarke {sub} {f} şemsiye marka
Danimarka [Herkunft] Danimarka
Dänemark Danimarka
das Dänemark {sub} {n} Danimarka
eigene Marke {sub} {f} şahsi marka
die Eigenmarke {sub} {f} öz marka
die Eigenmarke {sub} {f} özel marka
eingetragene Schutzmarke {sub} {f} tescilli marka
eingetragene ätere Marke kayıtlı eski marka
eingetragenes Warenzeichen {sub} {n} [®] müseccel marka
eingetragenes Warenzeichen {sub} {n} [®] tescilli marka
eingetragenes Warenzeichen {sub} {n} tescilli marka
eingetragenes Warenzeichen tescil edilmiş marka
die Erfolgsmarke {sub} {f} başarılı marka
etablierte Marke im Anlagengeschäft {sub} {f} yatırım piyasasında yerleşmiş marka
das Fabrikat {sub} {n} marka
die Fabrikationsmarke {sub} {f} imal edilen marka
die Fabrikmarke {sub} {f} marka
0.005s