12 direkte Treffer gefunden für: sağ


63 indirekte Treffer gefunden für: sağ

Deutsch Türkisch
Abbiegung nach rechts {sub} {f} sağa sapma
Abführungen für Gesundheitsversicherung {sub} {pl} sağlık sigortası için ödemeler
die Absicherung {sub} {f} sağlama alma
Abspannisolator für Verankerung {sub} {f} sağlama almak için gevşetici isolatör
abspulen {v} [spulte ab, hat abgespult] sağmak
absteifen {v} [steifte ab, hat abgesteift] sağlamlaştırmak
die Abstützstrebe {sub} {f} sağlamlaştırma tahtası
Achtbarkeits sagıdeğerlik
Administrative Dienste im Gesundheitswesen {sub} {pl} sağlık alanında idari hizmetler
der Alpensegler {sub} {m} sağan
am rechten Ort sağdaki yerde
am rechten Ufer sağdaki kıyıda
am Rechtsverkehr teilhaben sağdan trafik akışına iştirak
Amtsleitung für Gesundheit,Kultur und Sport {sub} {f} sağlık,kültür ve spor daire başkanlığı
anhaltender Regen {sub} {m} sağanak yağmur
die Arbeitshand {sub} {f} sağ el
die Armierung {sub} {f} sağlamlaştırma
das Armierungsmörtel {sub} {n} sağlamlaştırıcı harç
der Armierungsstoff {sub} {m} sağlamlaştırıcı tül
das Attest {sub} {n} sağlık raporu
auf Anmachtour gehen {ugs.} sağa sola sarkıntılık yapmaya gitmek
auf dein Wohl sağlığına!
auf dem Damm sein sağlığı yerinde olmak
auf dem Zahnfleisch gehen/laufen/kriechen {v} sağlıksız olmak
auf der rechten Abwehrposition sağ bek pozisyonunda
auf der rechten Seite sağ tarafta
auf der rechten Verteidigerposition sağ bek pzisyonunda
auf die gesunde Haut sağlam deriye
auf Draht sein {v} sağlığı yerinde olmak
auf eine solide Basis stellen sağlam temellere oturtmak
auf eine solide Grundlage stellen sağlam temellere dayanmak
auf einem robusten Maschinengestell aufgebaut sağlam bir makine şasisine oturtulmuş
auf einem soliden finanziellen Fundament sağlam bir ekonomik temel üstünde
auf festem Boden sağlam tabanda
auf festem Grund bauen sağlam alana inşa etmek
auf festen Sitz sağlam oturakta
auf gesunde Art zubereitetes Essen sağlığa uygun hazırlanmış yemek
auf gesunder Basis sağlıklı baz
auf Ihr Wohl! sağlığınıza!
auf Ihre Gesundheit sağlığınıza!
auf jemandes Wohl trinken sağlığına içmek
auf Kosten seiner Gesundheit sağlığının hesabına
auf Kosten seiner Gesundheit sağlığı pahasına
aufbringen [Geld] sağlamak
aufgewühlt sağa sola dağıtılmış
auftreiben {v} [trieb auf, hat aufgetrieben] sağlamak
Augen rechts! [Militär] sağa bak!
Augen rechts! sağa bak!
aus dem Überleben entstehender Vorteil sağ kurtulmadan doğan fayda
die Ausheilung {sub} {f} sağlığına kavuşma
auskurieren {v} sağlığına kavuşturmak
die extreme Rechte aşırı sağ
ein Überlebender bir kişi sağ
extremer Rechtsaußen {sub} {m} aşırı sağ
ganz rechts tam sağ
halb rechts {adj} hafif sağ
halb rechts {adj} yarı sağ
halbrechts {adj} yarı sağ
heil und gesund {adj} iyi ve sağ
Mitte rechts orta sağ
rechtsextrem {adj} aşırı sağ
rechtsextremistisch {adj} aşırı sağ
rechtsradikal {adj} [Politik] aşırı sağ
0.004s