7 direkte Treffer gefunden für: Politik


76 indirekte Treffer gefunden für: Politik

Deutsch Türkisch
antipolitisch {adj} politikaya karşı
auf politischem Gebiet politik alanda
auf politischem Gebiet politik sahada
der Augur {sub} {m} politik gelecek hakkında kararlar yayınlayan fonksiyon sahibi kişi
aus politischen Gründen politik nedenlerden
Änderung der Politik {sub} {f} politikanın değişimi
bestimmt durch die Politik politika ile belirlenen
Bundeszentrale für politische Bildung {sub} {f} Politik eğitim için federal merkez
die Geldpolitik festlegen politikayı saptamak
diplomatisches Verhalten {sub} {n} politikacılık
durch politische Umstände schwer betroffene Gebiete {sub} {pl} politik karmaşadan ağır etkilenen bölgeler
ein politisches Wesen {sub} {n} politikadan biri
eine Idee in der Politik umsetzen politikada bir fikiri hayata geçirmek
Einmischung in die politischen Angelegenheiten {sub} {f} politikaya karışmak
die Erdbebenwahl {sub} {f} politik depreme neden olan seçim
das Politikpropaganda {sub} {n} düşman propagandası
halten, politische Reden~ {v} politik konuşmalar yapmak
Höhepunkt seiner politischen Karriere {sub} {m} politik kariyerinin doruk noktası
im Bereich der Politik politik alanında
im Rahmen der Politik politik çerçevede
in der Politik tätig politika ile uğraşıyor
in der Politik tätig sein {v} politika ile uğraşmak
in die Politik gehen {v} politikaya girmek
Neuorientierung der Politik {sub} {f} politikayı yeniden belirleme
Polit- [Präfix] politikayla ilgili kelimelerde ön ek
das Politbüro {sub} {n} politik büro
Politik am Rande des Abgrunds politik iflasın kenarında
Politik auf Konfrontationskurs {sub} {f} yüzleşme rotalı politika
Politik betreiben {v} politika yapmak
Politik der... {sub} {f} ...nin, ...nın politikası
Politik der aktiven Partnerschaft {sub} {f} aktif partnerlik politikası
Politik der Anlegerpflege {sub} {f} yatırımcı ile ilgilenme politikası
Politik der Außenökonomie {sub} {f} dış ekonomi politikası
Politik der Chancengleichheit {sub} {f} şansların eşitliği politikası
Politik der Diversifikation {sub} {f} çeşitlendirme politikası
Politik der Expansion {sub} {f} yayılma politikası
Politik der friedlichen Koexistenz {sub} {f} barış içinde yanyana yaşama politikası
Politik der Geldverknappung {sub} {f} para arzını daraltma politikası
Politik der Inflation {sub} {f} enflasyon politikası
Politik der kleinen Schritte {sub} {f} küçük adımlar atma politikası
Politik der Konfrontation {sub} {f} yüzleşme politikası
Politik der Kreditbeschränkung {sub} {f} kredi sınırlama politikası
Politik der Linken {sub} {f} solcuların politikası
Politik der offenen Tür {sub} {f} açık kapı politikası
Politik der Offenheit {sub} {f} açık sözlülük politikası
Politik der Qualitätsförderung {sub} {f} kaliteyi destekleme politikası
Politik der Qualitätsförderung in der Landwirtschaft {sub} {f} zirai kaliteyi destek politikası
Politik der Rechten {sub} {f} sağcıların politikası
Politik der ruhigen Hand {sub} {f} sakin politika
Politik der Stabilität {sub} {f} istikrar politikası
die Abfallpolitik {sub} {f} çöp politikası
die Abfallwirtschaftspolitik {sub} {f} çöp ekonomisi politikası
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal güvenlik anlaşması
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal politika anlaşması
die Absatzpolitik {sub} {f} pazar politikası
die Absatzpolitik {sub} {f} piyasa politikası
die Abschreckungspolitik {sub} {f} caydırma politikası
die Abschreibungspolitik {sub} {f} amortisman politikası
Abstimmung der Außenpolitik {sub} {f} ortak dış politikayı belirleme
Abteilung Ausbildungspolitik {sub} {f} eğitim politikası bölümü
Abteilung Ländliche Beschäftigungspolitik {sub} {f} kırsalda imkânı yaratma politikası
Abteilung Personalpolitik {sub} {f} personel politikası bölümü
die Abwertungspolitik {sub} {f} devalüasyon politikası
die Aggressionspolitik {sub} {f} saldırı politikası
aggressiv Verkaufspolitik {sub} {f} agresif satış politikası
aggressive Anlagepolitik {sub} {f} agresif yatırım politikası
aggressive Politik {sub} {f} agresif politika
die Agrarpolitik {sub} {f} tanm politikası
die Agrarpolitik {sub} {f} tarım politikas
die Agrarpolitik {sub} {f} ziraat politikası
die Agrarpolitik {sub} {f} zirai politika
die Akquisitionspolitik {sub} {f} mal edinme politikası
aktiengebundene Politik {sub} {f} hisse senetlerine endeksli politika
aktive Arbeitsmarktpolitik {sub} {f} aktif piyasası politikası
aktive Beschäftigungspolitik {sub} {f} aktif politikası
aktive Konjunkturpolitik {sub} {f} aktif konjüktür politikası
0.004s