5 direkte Treffer gefunden für: länger


65 indirekte Treffer gefunden für: länger

Deutsch Türkisch
langer Atem {sub} {m} uzun soluk
langer Aufenthalt {sub} {m} uzun ikamet
langer Ball {sub} {m} uzun top vuruşu
langer Finger {sub} {m} uzun parmak
langer Kanal {sub} {m} uzun kanal
langer Marsch {sub} {m} uzun koşu
langer Nagel {sub} {m} uzun tırnak
langer Pfosten {sub} {m} uzun direk
langer Rede kurzer Sinn uzun sözün kısası!
langer Schal {sub} {m} uzun atkı
langer Schlitz {sub} {m} uzun yarık
langer Tag {sub} {m} uzun gün
langer Tastarm {sub} {m} uzun tarama kolu
langer Transportweg {sub} {m} uzun nakliye yolu
langer Umformweg {sub} {m} uzun şekil verme yolu
langer und kurzer Spannstich {sub} {m} uzun ve kısa tutturma masası
langersehnt uzun zaman özlenen
die Langerweile {sub} {f} can sıkıntısı
länger als [Zeitspanne] …den,…dan daha uzun (zaman)
länger als erforderlich gereğinden daha uzun
länger als erwartet beklenenden uzun
länger als erwartet dauern beklenenden uzun sürmek
länger als notwendig gereğinden uzun
länger als vorgesehen bleiben {v} öngörüldüğünden daha uzun kalmak
länger bleiben {v} uzun kalmak
länger bleiben als {v} …den,…dan daha uzun kalmak
länger bleiben als man willkommen ist {v} beklenenden daha uzun kalmak
länger dauerende Exposition {sub} {f} daha uzun süren maruz bırakma
länger dauern als geplant {v} planlanandan daha uzun sürmek
länger dauernde Arbeitsunfähigkeit {sub} {f} daha uzun süren işgörememezlik
länger dienend daha uzun hizmet eden
länger durchhalten als {v} …den,…dan daha uzun tahammül etmek
länger halten als {v} den,…dan daha uzun tutmak
länger machen {v} uzatmak
länger werden {adv} [zeitlich] daha uzun zamandır
länger werden {v} uzamak
längere- daha uzun-
längere Arbeitsunfähigkeit {sub} {f} daha uzun isgörememezlik
längere Rede {sub} {f} uzun konuşma
längere Zeit {sub} {f} daha uzun müddet
längere Zeit {sub} {f} daha uzun süre
längerer Spaziergang {sub} {m} uzun gezinti
längerfristig {adj} uzun süreli
längerfristig {adj} uzunca bir süre için
längerfristige Arbeitslosigkeit {sub} {f} uzun süre iSsizlik
längerfristige Kredite {sub} {pl} uzun süreli krediler
längerfristiger Kredit {sub} {m} orta vadeli kredi
der Auflanger {sub} {m} döşek
der Auflanger {sub} {m} ıskarmoz
ein wenig länger biraz daha uzun
endlich werden die Tage wieder länger nihayet günler tekrar uzuyor
es hält Sie hier nicht länger o sizi burada uzun zaman tutmaz
etwas länger {adj} biraz daha uzun
der Handlanger {sub} {m} duvarcı çırağı
der Handlanger {sub} {m} işbirlikçi
der Handlanger {sub} {m} yamak
der Handlanger {sub} {m} yardakçı
der Handlanger {sub} {m} çırak
nicht länger daha uzun değil
noch länger daha uzun
Schweiges wird sofort erledigt, unmögliches braucht etwas länger zor hemen halledilir, imkâsız biraz sürer
Tage werden länger günler uzuyor
Totgesagte leben länger {ugs.} öleceği sanılanlar daha uzun yaşar
werden länger uzayacaklar
seins ist länger onunki daha uzun
0.004s