23 direkte Treffer gefunden für: soluk


57 indirekte Treffer gefunden für: soluk

Deutsch Türkisch
abgehetzt soluk soluğa
angehetzt kommen {v} {ugs.} soluk soluğa gelmek
die Aspiration {sub} {f} soluk alma
die Aspiration {sub} {f} soluklama
die Aspirationen {sub} {pl} soluklamalar
aspirierter Laut {sub} {m} [Grammatik] soluklu
Atem holen {v} soluk almak
Atem schöpfen {v} soluk almak
Atem schöpfen {v} soluklanmak
atemberaubend {adj} [erregend] soluk kesici
die Atemfrequenz {sub} {f} soluk frekansı
die Atemnot {sub} {f} soluk darlığı
die Atempause {sub} {f} soluklanma
die Atempausen {sub} {pl} soluklanmalar
die Atemzüge {sub} {pl} soluklar
atmen {v} [atmete, hat geatmet] soluk almak
atmen {v} [atmete, hat geatmet] soluk alıp vermek
atmen {v} [atmete, hat geatmet] soluklanmak
die Ausblühungen {sub} {f} solukluklar
ausschnaufen {v} [schnaufte aus, hat ausgeschnauft] soluk almak
ausschnaufen {v} [schnaufte aus, hat ausgeschnauft] soluklanmak
außer Atem {adj} soluk soluğa
außer Atem ankommen {v} soluk soluğa varmak
außer Atem bleiben {v} soluk soluğa kalmak
außer Atem kommen {v} soluk soluğa gelmek
außer Atem sein {v} soluk soluğa olmak
das Blassrosa {sub} {n} soluk pembe renk
bleich {adj} soluk yüz
die Bleiche {sub} {f} solukluk
die Bleichfarbe {sub} {f} soluk renk
das Bleichgesicht {sub} {n} soluk benizli
das Bleichgesicht {sub} {n} soluk yüzlü
bleichgesichtig {adj} soluk benizli
die Bleichheit {sub} {f} solukluk
die Bleichsucht {sub} {f} soluk renk
die Bleichung {sub} {f} solukluk
bleu {adj} soluk mavi
die Blässe {sub} {f} solukluk
die Bronchie {sub} {f} soluk borusu
der Bronchus {sub} {m} [Med.] soluk borusunun akciğerlere giden kolları
das Einatmen {sub} {n} soluk alma
einatmen {v} soluk almak
die Einatmung {sub} {f} soluk alma
eine Atempause machen {v} soluklanmak
die Expiration {sub} {f} [Expirium] soluk verme
das Expirium {sub} {n} [Expiration] soluk verme
fahlbraun {adj} soluk kahverengi
fahle Farbe {sub} {f} soluk renk
fahlgrau {adj} soluk gri
die Fahlheit {sub} {f} solukluk
fahlrot {adj} soluk kırmızı
bleich wie der Tod ölü gibi benizi soluk
blässer [selten] daha soluk
blässeste [selten] en soluk
fahler {adj} daha soluk
fahlste {adj} en soluk
langer Atem {sub} {m} uzun soluk
0.004s