1 direkte Treffer gefunden für: Arbeitslosigkeit

Deutsch Türkisch
die Arbeitslosigkeit {sub} {f} işsizlik

35 indirekte Treffer gefunden für: Arbeitslosigkeit

Deutsch Türkisch
Arbeitslosigkeit bekämpfen {v} işsizlikle mücadele etmek
Arbeitslosigkeit der Erwachsenen {sub} {f} erginlerin işsizliği
Arbeitslosigkeit durch Fluktuation {sub} {f} emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik
Arbeitslosigkeit durch Fluktuation {sub} {f} friksiyonel işsizlik
Arbeitslosigkeit ist gestiegen {sub} {f} işsizlik arttı
Arbeitslosigkeit steht höher {sub} {f} işsizlik yüksek
die Arbeitslosigkeiten {sub} {pl} işsizlikler
die Arbeitslosigkeitneurose {sub} {f} işsizlik nevrozu
Arbeitslosigkeits- işsizlik-
die Akademikerarbeitslosigkeit {sub} {f} akademisyen işsizliği
die Akademikerarbeitslosigkeit {sub} {f} yüksek öğremin görmüş kişi işsizliği
amtlich erfasste Arbeitslosigkeit {sub} {f} [Statistisch] resmen kaytlı işsizlik
Arbeitslosengeld II ohne Arbeitslosigkeit {sub} {n} [Harz 4] İşsizlik olmadan işsizlik parası II [işsizlik sigortasına tabi olmadan sosyal yardım (edim)]
Arbeitslosengeld II mit Arbeitslosigkeit {sub} {n} [Harz 4] İşsizlikle birlikte Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See = Alman Maden-Demiryolu-Deniz Emeklilik Sigortası
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit {sub} {f} işsizlikle mücadele
Belastung der Arbeitslosigkeit {sub} {f} işsizlik yükü
betriebsbedingte Arbeitslosigkeit {sub} {f} işletme durumu sebebiyle işsizlik
chronische Arbeitslosigkeit {sub} {f} kronik işsizlik
chronische Arbeitslosigkeit sürekli işsizlik
Daten zur Arbeitslosigkeit işsizlik verileri
Dauer der Arbeitslosigkeit {sub} {f} işsizlik süresi
die Dauerarbeitslosigkeit {sub} {f} daimi işsizlik
die Dauerarbeitslosigkeit {sub} {f} sürekli işsizlik
dauernde Arbeitslosigkeit {sub} {f} kronik işsizlik
die Fluktuationsarbeitslosigkeit {sub} {f} dalgalanmadan doğan işsizlik
fluktuierende Arbeitslosigkeit {sub} {f} emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik
fluktuierende Arbeitslosigkeit {sub} {f} friksiyonel işsizlik
fortgesetzte Arbeitslosigkeit {sub} {f} devam eden işsizlik
die Frauenarbeitslosigkeit {sub} {f} kadınlar arasındaki işsizlik
freiwillige Arbeitslosigkeit {sub} {f} gönüllü işsizlik
friktionelle Arbeitslosigkeit {sub} {f} emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik
friktionelle Arbeitslosigkeit {sub} {f} friksiyonel işsizlik
Grad der Arbeitslosigkeit {sub} {m} işsizlik derecesi
Grad der Arbeitslosigkeit {sub} {m} işsizlik düzeyi
harter Kern der Arbeitslosigkeit işsizliğin sert çekirdeği
0.002s