Keine direkten Treffer gefunden für: günü

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: günü

Deutsch Türkisch
die Aktualität {sub} {f} günün konusu
am Ende des Tages günün sonunda
am Ende des Tages günün bitiminde
am festgesetzten Tag günü gününe
am frühestmöglichen Tag günün mümkün olan en erken saatinde
am gleichen Tage günü gününe
Anfang und Ende des Tages günün başı ve sonu
anstreichen {v} [strich an, hat angestrichen] günü göstermek
auf dem Laufenden sein {v} günü gününe haberdar olmak
auf den Tag genau {v} günü gününe
auf den Tag genau ankommen {v} günü gününe gelmek
Beginn und Ende des Tages {sub} {m} günün başlangıҫ ve sonu
bei Anbruch des Tages günün başlamasıyla
betagt {adj} günü gelmiş
dahinleben {v} günü gün etmek
der Datowechsel {sub} {m} günü değiştirmek
den Tag festlegen günü belirlemek
den Tag festlegen günü tespit etmek
der größte Teil des Tages günün en büyük kısmı
der Held des Tages günün kahramanı
eines schönen Tages günün birinde
eines Tages günün birinde
einmal {adv} [eines tages] günün birinde
einst {adv} [künftig] günün birinde
Ende des Tages {sub} {n} günün sonunda
er nimmt das Leben wie es kommt günü yaşıyor
er verbrachte den Tag mit Freunden günü arkadaşları ile geçirmişti
flott leben {v} günü gün etmek
früh am Tag günün erken saatinde
für den Rest des Tages günün geri kalan zamanında
die Gegenwartskunst {sub} {f} günümüzde sanat
die Gegenwartsliteratur {sub} {f} günümüz edebiyatı
die Gegenwartsmusik {sub} {f} günümüz müziği
gegenwartsnah {adj} günümüze yakın
das Gegenwartsproblem {sub} {n} günümüz sorunu
die Gegenwartsprobleme {sub} {pl} günümüz sorunları
die Gegenwartssprache {sub} {f} günümüzde kullanılan dil
Genieße den Tag! {sub} {f} [latein: carpe diem] günü yaşa!
Genieße deinen Tag! {sub} {f} [latein: carpe diem] günü yaşa! [gününü gün et!]
Grauen des Tages {sub} {n} günün deşheti
Hauptrennen des Tages {sub} {pl} günün ana konuları
Held des Tages {sub} {m} günün kahramanı
heute {adv} günümüzde
heutig {adv} günümüze ait
heutzutage {adv} günümüzde
ich wünsche dir einen schönen Tag! günün güzel olsun!
ich wünsche dir einen schönen Tag! gününüz güzel olsun!
im Verlauf des Tages günün akışında
in den Tag hinein leben {v} günü gününe yaşamak
in dieser frühen Stunde günün bu erken saatinde
in unserer Zeit günümüzde
18. geburtstag auf türkisch 18 inci yaş günü
das Abendmahl {sub} {n} [Essen] akşam öğünü
der Abfahrtstag {sub} {m} kalkış günü
der Abgrenzungstag {sub} {m} ayırma günü
der Ablieferungstermin {sub} {m} teslim günü
der Abrechnungstag {sub} {m} tasfiye günü
der Abrechnungstag {sub} {m} ödeme günü
der Abrechnungstermin {sub} {m} tasfiye günü
der Abrechnungstermin {sub} {m} ödeme günü
der Abreisetag {sub} {m} ayrılış günü
der Abreisetag {sub} {m} seyahate başlama günü
der Abreisetag {sub} {m} seyahate çıkma günü
der Abstimmungstermin {sub} {m} oylama günü
der Abwesenheitstag {sub} {m} bulunmama günü
der Adventssonntag {sub} {m} Noel‚de bir Pazar günü
der Aktionstag {sub} {m} aksyion günü
das Allerseelen {sub} {n} Ölüler Günü
der Allerseelentag {sub} {m} ölmüşleri anma günü
der Alltag {sub} {m} günü
am ersten Weihnachtsfeiertag {sub} {m} birinci noel günü
am kommenden Sonntag gelecek pazar günü
am Mittwoch çarşamba günü
am Montag pazartesi günü
am Samstag cumartesi günü
am Tag des Kaufs satın alış günü
am Tage nach seiner Verkündung onun bildirisinin ertesi günü
0.003s