10 direkte Treffer gefunden für: Abbildung


67 indirekte Treffer gefunden für: Abbildung

Deutsch Türkisch
Abbildung auf {sub} {f} -üzerine resim
Abbildung der Punkte des Verteilernetzwerkprotokolls {sub} {f} dağıtım şebekesinin noktalarını görüntüleme
Abbildung der Verbindlichkeiten {v} yükümlülüklerin görüntülenmesi
Abbildung durch Kernspinresonanz {sub} {f} manyetik reonasın görüntülenmesi
Abbildung im Text {sub} {f} metinde görüntü
Abbildung zwischen Vektorräumen Vektör hacimleri arasında görüntü
Abbildung, inhaltstreue~ {sub} {f} aslına uygun görüntü
Abbildung, isometrische ~ {sub} {f} isometrik görüntü
Abbildung, konforme~ {sub} {f} mutabık görüntü
Abbildung, längentreue~ {sub} {f} boylamına göre görüntü
Abbildung, optische~ {sub} {f} optik görüntü
Abbildung, punktförmige~ {sub} {f} nokta şeklinde görüntü
Abbildung, topologische~ {sub} {f} topografya görüntüsü
die Abbildungen {sub} {pl} resimler
Abbildungs- resim-
die Abbildungsdaten {sub} {f} gönderim verileri
die Abbildungsdaten {sub} {f} görüntü verileri
der Abbildungsfehler {sub} {m} [Optik] görüntü hatası
der Abbildungsfehler {sub} {m} sapma
der Abbildungsfehler {sub} {m} sapınç
die Abbildungsfolgenummer {sub} {f} resimin sıra numarası
die Abbildungsgröße {sub} {f} resim büyüklüğü
die Abbildungskopie {sub} {f} resim kopyası
die Abbildungsleistung {sub} {f} görüntü gücü
der Abbildungsmaßstab {sub} {m} görüntü ölçüsü
der Abbildungsmodus {sub} {m} görüntü modu
die Abbildungsnotwendigkeit {sub} {f} görüntü gerekliliği
die Abbildungsnummer {sub} {f} görüntü numarası
die Abbildungsoptik {sub} {f} görüntü optiği
die Abbildungsoptik {sub} {f} portre optiği
das Abbildungsregister {sub} {n} görüntü kayıdı
das Abbildungsregister {sub} {n} görüntü listesi
die Abbildungsreihenfolge {sub} {f} görüntü sıralaması
die Abbildungssensor {sub} {f} görüntü sensörü
der Abbildungsspeicher {sub} {m} görüntü belleği
der Abbildungsspeicher {sub} {m} görüntü hafızası
die Abbildungsspeicherung {sub} {f} görüntü hafızası
das Abbildungssystem {sub} {n} görüntü sistemi
der Abbildungstakt {sub} {m} görüntü seyri
die Abbildungstechnik {sub} {f} görüntüleme tekniği
die Abbildungsverarbeitung {sub} {f} görüntüleme işlemi
das Abbildungsverfahren {sub} {n} ekranda görüntüleme metodu
das Abbildungsverhältnis {sub} {n} görüntüleme bağıntısı
das Abbildungsverhältnis {sub} {n} görüntüleme ilintisi
das Abbildungsvermögen {sub} {n} görüntüleme becerisi
das Abbildungsverzeichnis {sub} {n} görüntü çizelgesi
das Abbildungsverzeichnis {sub} {n} resim fihristi
das Abbildungsverzeichnis {sub} {n} resim listesi
Abbildungsverzeichnis über Nockenprofilkontrolle Kam profili kontrolu görüntü çizelgesi
die Abbildungswissenschaft {sub} {f} görüntüleme bilimi
abstandstreue Abbildung {sub} {f} mesafeye uygun resim
akustische Abbildung {sub} {f} illüstrasyon
die Arbeitsspeicherabbildung {sub} {f} çalışma belleği görüntüsü
die Bitabbildung {sub} {f} bit görüntüleme
die Bitabbildung {sub} {f} ikil görüntüleme
direkte Abbildung {sub} {f} direkt görüntü
identische Abbildung {sub} {f} benzer eğitim
in der Abbildung şekildeki
isometrische Abbildung {sub} {f} izometrik resim
konforme Abbildung {sub} {f} uygun görüntü
die Kraftmodulationsabbildung {sub} {f} kuvvet kipleme oluşumu
die Minaturabbildung {sub} {f} minyatür oluşumu
die Nahtabbildung {sub} {f} [schweißen] kaynak görüntüsü
polykonische Abbildung {sub} {f} çok konik yapı
schlechte Abbildung {sub} {f} kötü görüntü
die Speicherabbildung {sub} {f} bellek görüntüsü
spiegelverkehrte Abbildung {sub} {f} ters yüzlü görüntü
0.005s