2 direkte Treffer gefunden für: Gedanken

Deutsch Türkisch
die Gedanken {sub} {pl} düşünceler
die Gedanken {sub} {pl} fikirler

77 indirekte Treffer gefunden für: Gedanken

Deutsch Türkisch
Gedanken auf etwas richten {sub} {pl} fikirleri bir şeye yöneltmek
Gedanken der Rebellion hegen {v} ayaklanma düşünleri beslemek
Gedanken fallenlassen {v} düşüncelerden vazgeçmek
Gedanken nachhängen {v} bir düşünceye takılıp kalmak
Gedanken verknüpfen {v} fikirler arasında bağlantı kurmak
Gedanken vertiefen {sub} {f} fikirleri derinleştirmek
Gedanken von etwas weglenken {v} düşünceleri bir şeyden saptırmak
das Gedankenabreißen {sub} {n} düşünce blokajı
das Gedankenabreißen {sub} {n} düşünce kopması
die Gedankenabwesenheit {sub} {f} aklı başka yerde olma
die Gedankenarbeit {sub} {f} firkir işi
gedankenarme Manie {sub} {f} düşünce fakirliği gösteren mani
die Gedankenarmut {sub} {f} [Ideenarmut] fikirsizlik
die Gedankenarmut {sub} {f} düşüncesizlik
die Gedankenausbreitung {sub} {f} düşünce yayılması
die Gedankenausbreitung {sub} {f} düşünce yayını
der Gedankenaustausch {sub} {m} düşünce alışverişi
der Gedankenaustausch {sub} {m} fikir alışverişi
der Gedankenaustausch {sub} {m} fikir değiştirmek
der Gedankenaustausch {sub} {m} görüş alışverişi
die Gedankenbeeinflussung {sub} {f} düşüncelerinin etkilenmesi
der Gedankenblitz {sub} {m} ani fikir
die Gedankenblitze {sub} {pl} ani fikirler
die Gedankenblockade {sub} {f} düşünce blokajı
das Gedankendingwort {sub} {n} [Grammatik] soyut isim
das Gedankendrängen {sub} {n} düşünce zorlaması
das Gedankenecho {sub} {n} düşünce yankıması
die Gedankeneingebung {sub} {f} yabancı düşüncelerin kafasına sokulması
die Gedankenenteignung {sub} {f} düşüncelerinin çalınması
die Gedankenenteignung {sub} {f} kafası boşalma
die Gedankenflut {sub} {f} fikir seli
die Gedankenfolge {sub} {f} düşünce sırası
die Gedankenfreiheit {sub} {f} düşünce hürriyeti
die Gedankenfreiheit {sub} {f} düşünce özgürlüğü
die Gedankenfreiheit {sub} {f} düşünme özgürlüğü
die Gedankengang {sub} {f} düşünce akışı
der Gedankengang {sub} {m} fikir silsilesi
das Gedankengut {sub} {n} fikir
die Gedankenhemmung {sub} {f} düşünce engellenmesi
das Gedankenhören {sub} {n} düşüncelerini işitme
das Gedankenjagen {sub} {n} düşünce kaçışı
das Gedankenjagen {sub} {n} fikir kaçışı
das Gedankenkarussell {sub} {n} anlamsız düşünceler
die Gedankenkette {sub} {f} fikir dizisi
die Gedankenkontrolle {sub} {f} düşünce kontrolu
das Gedankenlautwerden {sub} {n} düşüncelerinin sesli hale dönüşmesi
die Gedankenleere {sub} {f} düşünce boşluğu
das Gedankenlesen {sub} {n} düşünce okuyan
der Gedankenleser {sub} {m} akıldan geçenleri okuyan
gedankenlos {adj} dalgın
gedankenlos {adj} düşüncesiz
abschweifende Gedanken {sub} {pl} dağılan dikkatler
alle seine Gedanken aklı fikri
allein mit seinen Gedanken fikirleriyle yalnız
Allmacht der Gedanken {sub} {f} düşüncelerin tümgüçlülüğü
böse Gedanken {sub} {pl} kötü düşünceler
die ganzen Gedanken tüm düşünceler
finstere Gedanken {sub} {pl} kötü düşünceler
die Freiheitsgedanken {sub} {pl} özgürlük düşünceleri
fremde Gedanken {sub} {m} yabancı düşünceleri
gefährliche Gedanken {sub} {pl} tehlikeli düşünceler
gemachte Gedanken {sub} {pl} düşüncelerin değiştirilmesi
gemachte Gedanken {sub} {pl} düşünceleriyle oynanması
die Grundgedanken {sub} {f} anadüşünceler
hang zu düsteren gedanken karanlık düşüncelere eğilim
die Hauptgedanken {sub} {pl} temel fikirler
die Hintergedanken {sub} {pl} art düşünceler
die Hintergedanken {sub} {pl} art niyetler
die Humanitätsgedanken {sub} {pl} insancıl düşünceler
in Gedanken [im Geiste] hayalde
in Gedanken [er ist~] dalgın
Klarheit der Gedanken {sub} {f} düşüncelerin açıklığı
kreisende Gedanken {adj} anlamsız düşünceler
latente Traumgedanken {sub} {pl} gizli düşsel düşünceler
latente Traumgedanken {sub} {pl} rüyadaki gizli düşünceler
die Leitgedanken {sub} {pl} temel düşünceler
die Leitgedanken {sub} {pl} temel fikirler
0.004s