Keine direkten Treffer gefunden für: adresi

Deutsch Türkisch

38 indirekte Treffer gefunden für: adresi

Deutsch Türkisch
Adresse bearbeiten {sub} {f} adresi işleme sokmak
die Adressenleerstelle {sub} {f} adresin boş alanı
adressierte um adresi değiştirilmiş
adressierter Umschlag {sub} {m} adresi yazılı zarf
adressiertes Paket {sub} {n} adresi yazılı paket
Änderung der Anschrift {sub} {f} adresin değişmesi
die, seine Adresse ändern adresi değiştirmek
falsch adressiert adresi yanlış yazılmış
nicht adressiert adresi olmayan
seine Adresse geben adresini vermek
seine Anschrift ändern adresini değiştirmek
unbekannt verzogen [Postvermerk] adresi belli değil
die Abbruchadresse {sub} {f} [EDV] kesinti adresi
die Abholadresse {sub} {f} alıp götürme adresi
die Abnehmeradresse {sub} {f} alıcı adresi
die Absenderadresse {sub} {f} gönderici adresi
absolut Spuradresse {sub} {f} kati iz adresi
absolute Sektoradresse {sub} {f} mutlak sektör adresi
absolute Speicheradresse {sub} {f} mutlak saklama adresi
die Achsenadresse {sub} {f} aks adresi
Adresse der Bank {sub} {f} bankanın adresi
Adresse des gerufenen Anschlusses {sub} {f} çağrılan bağlantının adresi
adresse, Rücksprung- {sub} {f} atlama adresi
die Anfangadresse {sub} {f} başlangıç adresi
die Anfangsadresse {sub} {f} [EDV] başlangıç adresi
die Anfangsladeadresse {sub} {f} ilkyükleme adresi
die Anrufadresse {sub} {f} çağrı adresi
die Anruferadresse {sub} {f} çağrı adresi
die Anschlussadresse {sub} {f} bağlantı adresi
Anschrift der ausstellenden Bank {sub} {f} düzenleyen bankanın adresi
Anschrift der Bank {sub} {f} bankanın adresi
Anschrift der Filiale {sub} {f} şube adresi
Anschrift des Absenders {sub} {f} gönderenin adresi
Anschrift des Antragstellers {sub} {f} dilekçe verenin adresi
Anschrift des Depotinhabers {sub} {f} depo sahibinin adresi
Anschrift des Empfängers {sub} {f} alıcının adresi
Anschrift des Karteninhabers {sub} {f} banka hesabı sahidinin adresi
die Anzeigeadresse {sub} {f} görüntü adresi
0.002s