3 direkte Treffer gefunden für: Sinne


77 indirekte Treffer gefunden für: Sinne

Deutsch Türkisch
das Sinnen {sub} {n} düşünüp taşınma
sinnen {v} [nachdenken] derin derin düşünmek
sinnen {v} [sann gesonnen] düşünüp taşınmak
sinnen {v} kurmak
sinnen {v} planlamak
sinnen {v} tasarlamak
sinnend {adj} düşünüp taşınan
die Sinnenfreude {sub} {f} cinsel zevk
die Sinnenfreude {sub} {f} haz
die Sinnenfreude {sub} {f} hoşa giden şey
die Sinnenfreude {sub} {f} zevk
sinnenfreudig {adj} hazlı
die Sinnenfreudigkeit {sub} {f} hazlılık
der Sinnengenuss {sub} {m} cinsel haz
der Sinnengenuss {sub} {m} cinsel zevk
sinnenhaft {adj} zevkli
die Sinnenhaftigkeit {sub} {f} zevklilik
die Sinnenlust {sub} {f} cinsel haz
die Sinnenlust {sub} {f} cinsel zevk
der Sinnenmensch {sub} {m} zevkine düşkün kimse
der Sinnenrausch {sub} {m} şehvet hazzı
die Sinnenräusche {sub} {pl} şehvet hazları
sinnentleert {adj} anlamsızlaşmış
sinnentleert {adj} anlamını kaybetmiş
der Sinnentrug {sub} {m} duyu aldanımı
der Sinnentrug {sub} {m} illüzyon
der Sinnentrug {sub} {m} yanılsama
sinnentstellend {adj} anlam bozucu
sinnentstellend {adj} anlamı bozan
die Sinnenwelt {sub} {f} görüngüler dünyası
Sinnes- zihniyet-
die Sinnesart {sub} {f} düşünce tarzı
die Sinnesart {sub} {f} zihniyet
die Sinnesbehinderte {sub} {f} duyu organlarının işlevi engelli olan kimse
die Sinnesbehinderte {sub} {f} duyusal engelli kimse
die Sinnesbehinderung {sub} {f} duyu organlarının işlevinin engelli oluşu
die Sinnesbehinderung {sub} {f} duyusal engel
die Sinnesfreuden {sub} {pl} duygusal sevinç
die Sinnesfreudigkeit {sub} {f} duygusal sevinçlilik
die Sinneskräfte {sub} {pl} duygu güçleri
das Sinnesorgan {sub} {n} [Med.] duyu organı
das Sinnesorgan {sub} {n} algılama organı
die Sinnesorgane {sub} {pl} [Med.] duyu organları
die Sinnesphysiologie {sub} {f} algılama psikolojisi
der Sinnesreiz {sub} {m} duyuların harekete geçirilmesi
der Sinnesreiz {sub} {m} duyuların uyarılması
die Sinnesstörung {sub} {f} algılama rahatsızlığı
sinnestäuschend {adj} yanıltan
die Sinnestäuschung {sub} {f} duyu aldanımı
die Sinnestäuschung {sub} {f} halüsinasyon
die Sinnestäuschung {sub} {f} illüzyon
Abstumpfung der Sinne {sub} {f} hislerin körelmesi
Architektur im eigentlichen Sinne {sub} {f} gerçek anlamda mimari
die fünf Sinne beş duyu
die Eigensinne {sub} {pl} inatçılıklar
ein Fest der Sinne hisli bir bayram
entsinne [ich~] hatırlıyorum
fünf Sinne [Med.] beş duyu
fünf Sinne {sub} {pl} beş hisler
die Hautsinne {sub} {f} deri hissi
im eigentlichen Sinne gerçek anlamda
im engen Sinne dar manâda
im engeren Sinne dar anlamda
im entgegengesetzten Sinne karşı analmda
im negativen Sinne negatif anlamda
im Rausch der Sinne duyguların sarhoşluğunda
im rechtlichen Sinne kanun anlamında
im selben Sinne aynı anlamda
im weiteren Sinne geniş anlamda
im weitesten Sinne en geniş anlamda
im wirtschaftlichen Sinne ekonomik anlamda
im wörtlichen Sinne kelimesi kelimesine
im übertragenen Sinne mecazi anlamda
in diesem Sinne bu anlamda
in diesem Sinne o halde
in engerem Sinne daha somut şekilde
in gewissem Sinne [gewissermaßen] bir dereceye kadar
0.005s