7 direkte Treffer gefunden für: bearbeiten


34 indirekte Treffer gefunden für: bearbeiten

Deutsch Türkisch
Bearbeiten eines Dokuments {sub} {n} bir belgeyi işleme alma
Bearbeiten eines Dokuments {sub} {n} bir evrağı işleme alma
bearbeiten mit {v} ...ile işlemek
bearbeiten nach {v} tekrar işlemek
bearbeiten nochmals {v} tekrar işlemek
Bearbeiten von Ereignissen {sub} {n} olayları işleme alma
bearbeitend {adj} muamele eden
bearbeitende Industrie {sub} {f} işleme sanayii
abbearbeiten {v} {ugs.} [bearbeitete ab, hat abbearbeitet] işlemi bitirmek {ugs.}
Adresse bearbeiten {sub} {f} adresi işleme sokmak
Ansicht bearbeiten {sub} {f} görüntüyü işlemek
Antrag bearbeiten başvuruyu işleme koymak
Antrag bearbeiten {v} dilekçeyi isleme sokmak
Aufgabe bearbeiten {sub} {f} görevi ifa etmek
Auftrag bearbeiten emri işlemek
Auftrag bearbeiten siparişi işlemek
Aufträge bearbeiten {v} siparişleri işleme almak
Ausgaben bearbeiten {v} tahsilatları işkeme almak
beidseitiges Bearbeiten {sub} {n} iki taraflı işleme
Buch bearbeiten kitap düzenlemek
Daten bearbeiten dosyaları işleme almak
Datenquelle bearbeiten veri kaynağını işlemek
den Boden bearbeiten toprağı sürmek
ein Gesuch bearbeiten bir dilekçeye işlem yapmak
eine Sache gut bearbeiten {sub} {f} bir şeyi iyi işlemek
einen Antrag bearbeiten dilekçeyi işleme almak
einen Schaden bearbeiten {v} hasar işilemi yapmak
elektrochemisches Konturbearbeiten {sub} {pl} elektro kimyasal profil yapma işleri
elektrolytisches Konturbearbeiten {sub} {n} elektrolitik kontur işleme
endbearbeiten {v} son işlemi yapmak
erneut bearbeiten {v} tekrar işlemek
Farben bearbeiten renkleri uyarlamak
feinbearbeiten {v} ince yapmak
Feld bearbeiten {v} araziyi işlemek
0.002s