7 direkte Treffer gefunden für: bearbeiten


34 indirekte Treffer gefunden für: bearbeiten

Deutsch Türkisch
Bearbeiten eines Dokuments {sub} {n} bir belgeyi işleme alma
Bearbeiten eines Dokuments {sub} {n} bir evrağı işleme alma
bearbeiten mit {v} ...ile işlemek
bearbeiten nach {v} tekrar işlemek
bearbeiten nochmals {v} tekrar işlemek
Bearbeiten von Ereignissen {sub} {n} olayları işleme alma
bearbeitend {adj} muamele eden
bearbeitende Industrie {sub} {f} işleme sanayii
abbearbeiten {v} {ugs.} [bearbeitete ab, hat abbearbeitet] işlemi bitirmek {ugs.}
Adresse bearbeiten {sub} {f} adresi işleme sokmak
Ansicht bearbeiten {sub} {f} görüntüyü işlemek
Antrag bearbeiten başvuruyu işleme koymak
Antrag bearbeiten {v} dilekçeyi isleme sokmak
Aufgabe bearbeiten {sub} {f} görevi ifa etmek
Auftrag bearbeiten emri işlemek
Auftrag bearbeiten siparişi işlemek
Aufträge bearbeiten {v} siparişleri işleme almak
Ausgaben bearbeiten {v} tahsilatları işkeme almak
beidseitiges Bearbeiten {sub} {n} iki taraflı işleme
Buch bearbeiten kitap düzenlemek
Daten bearbeiten dosyaları işleme almak
Datenquelle bearbeiten {v} veri kaynağını işlemek
den Boden bearbeiten {v} toprağı sürmek
ein Gesuch bearbeiten bir dilekçeye işlem yapmak
eine Sache gut bearbeiten {sub} {f} bir şeyi iyi işlemek
einen Antrag bearbeiten dilekçeyi işleme almak
einen Auftrag bearbeiten {v} siparişi işleme almak
einen Schaden bearbeiten {v} hasar işilemi yapmak
elektrochemisches Konturbearbeiten {sub} {pl} elektro kimyasal profil yapma işleri
elektrolytisches Konturbearbeiten {sub} {n} elektrolitik kontur işleme
endbearbeiten {v} son işlemi yapmak
erneut bearbeiten {v} tekrar işlemek
Farben bearbeiten renkleri uyarlamak
feinbearbeiten {v} ince yapmak
0.002s