8 direkte Treffer gefunden für: Pension


77 indirekte Treffer gefunden für: Pension

Deutsch Türkisch
Pension auf Lebenszeit {sub} {f} ömür boyu emeklilik aylığı
Pension beziehen {sub} {f} emekli maaşı almak
das Pensionat {sub} {n} yatılı okul
der Pensionempfänger {sub} {m} emeklilik maaşı olan
die Pensionempfängerin {sub} {f} [weiblich] emeklilik maaşı olan
die Pensionen {sub} {pl} pansiyonlar
pensionieren {v} [pensionierte, hat pensioniert] emekli etmek
pensionieren {v} [pensionierte, hat pensioniert] emekliye ayırmak
pensionieren {v} [pensionierte, hat pensioniert] emekliye sevk etmek
pensioniert {adj} emekli
pensioniert {adj} tekaüt
pensionierter Lehrer {sub} {m} emekli öğretmen
die Pensionierung {sub} {f} emekliye ayrılma
die Pensionierung {sub} {f} emekliye ayırma
das Pensionierungsalter {sub} {n} emeklilik yaşı
der Pensionierungsbankrott {sub} {m} emeklilik çöküntüsü
der Pensionist {sub} {m} emekli memur
die Pensionisten {sub} {pl} emekli memurlar*
die Pensionistin {sub} {f} [weiblich] emekli memur
das Pensionsalter {sub} {n} emeklilik yaşı
der Pensionsanspruch {sub} {m} emeklilik hakkı
der Pensionsbeitrag {sub} {m} emeklilik aidatı
pensionsberechtigt {adj} emeklilik hakkı kazanmış
Pensionsberechtigt {adj} emeklilik hakkı olan
die Pensionsberechtigung {sub} {f} emeklilik hakkı
der Pensionsbezug {sub} {m} emeklilik alma
die Pensionseinkunft {sub} {f} emeklilik geliri
der Pensionsempfänger {sub} {m} emeklilik alan
der Pensionsfond {sub} {m} emeklilik fonu
der Pensionsfonds {sub} {m} emeklilik fonu
pensionsfähig {adj} emekli olunacak durumda
pensionsfähiges Alter memurlarda emekli olunacak yaş
der Pensionsgast {sub} {m} pansiyon müşterisi
der Pensionsgast {sub} {m} pansiyoner
die Pensionsgrenze {sub} {f} emeklilik sınırı
der Pensionsjahr {sub} {m} emeklilik yılı
die Pensionskasse {sub} {f} emekli sandığı
die Pensionskasse {sub} {f} emeklilik kasası
die Pensionskasse {sub} {f} emeklilik sandığı
die Pensionskassen {sub} {pl} emeklilik kasaları
der Pensionsnehmer {sub} {m} emeklilik alan
der Pensionsplan {sub} {m} emeklilik planı
Pensionsplan mit Beitragsbeteiligung der Arbeitnehmer işçi aidatı katılımlı emeklilik planı
die Pensionspläne {sub} {pl} emeklilik planları
der Pensionspreis {sub} {m} pansiyon fiyatı
pensionsreif {adj} emekli olacak durumda
die Pensionsrückstellung {sub} {f} emeklilik rezervesi
die Pensionsrückstellungen {sub} {pl} emeklilik rezerveleri
der Pensionssicherungsverein {sub} {m} emeklilik emniyeti derneği
die Pensionssumme {sub} {f} emeklilik miktarı
das Pensionssystem {sub} {n} emeklilik sistemi
die Algensuspension {sub} {f} yosun uzaklaştırma
die Amtssuspension {sub} {f} memuriyetten el çektirme
Anspruch auf Pension {sub} {m} emeklilik hakkı
die Beamtenpension {sub} {f} memur emekliliği
die Betriebspension {sub} {f} işletme emeklilik aylığı
Bewohner einer billigen Pension {sub} {m} ucuz pansiyonda oturan
Deckungsrückstellungen für Pension {sub} {pl} emeklilik için karşılama rezervleri
Empfänger einer Pension {sub} {m} emeklilik aylığı alan
die Familienpension {sub} {f} aile pansiyonu
die Frühpension {sub} {f} [vorzeitiges Altersruhegeld] erken emeklilik
die Halbpension {sub} {f} yarı pansiyon
die Halbpension {sub} {f} yarım pansiyon
halbe Pension {sub} {f} yarım pansiyon
die Hundepension {sub} {f} köpek pansiyonu
in Pension emekli
die Katzenpension {sub} {f} kedi pansiyonu
die Klebsuspension {sub} {f} yapıştırma süspansiyon
die Mindestpension {sub} {f} [österr.] asgari emeklilik maaşı
die Pferdepension {sub} {f} at pansiyonu
die Privatpension {sub} {f} özel pansiyon
die Staatspension {sub} {f} devlet emeklilik aylığı
die Suspension {sub} {f} askı
die Suspension {sub} {f} asma
die Suspension {sub} {f} bir memuru görevden alma
die Suspension {sub} {f} geçici olarak görevden uzaklaştırma
die Suspension {sub} {f} işten el çektirme
0.003s