6 direkte Treffer gefunden für: danke


77 indirekte Treffer gefunden für: danke

Deutsch Türkisch
danke an alle herkese teşekkür ederim
danke für alles her şey için teşekkürler
danke für das Verstehen anlayış için teşekkür
danke für deine treffende Bemerkung isabetli sözün için teşekkür
danke für den schönen Aufenthalt güzel ikamet için teşekkür
danke für den Tipp tevsiye için teşekkür
danke für die Fahrt! (otomobilde) seyahat için teşekkür!
danke für die Mühe! zahmet için teşekkür!
danke für Ihr Kommen! geldiğiniz için teşekkür!
danke für Ihre Bemühungen! zahmetleriniz için teşekkür!
danke gleichfalls bilmukabele
danke gleichfalls sağol aynen
danke gleichfalls! rica ederim
danke im Voraus! peşin teşekkür
danke Meister! {ugs.} sağol usta!
danke schön teşekkür ederim
danke schön! teşekkür ederim!
danke sehr çok mersi
danke sehr çok teşekkür ederim
danke sehr çok teşekkürler
danke sehr! [Interjektion] çok teşekkür ederim!
danke sehr! [Interjektion] çok teşekkürler!
danke vielmals çok teşekkürler
danke! [Interjektion] teşekkür!
danke, dank dir! teşekkür, teşekkür ederim!
danke, das wär's [in einem Laden] teşekkür, başka isteğim yok
danke, dass du fragst sorduğun için teşekkür
danke, dass Sie sich die Zeit nehmen mich zu sehen beni görmek zahmetine katlandığın için teşekkür ederim
danke, ebenfalls ben de dilerim
danke, ebenfalls teşekkür ederim
danke, gleichfalls ben de teşekkür ederim
danke, gleichfalls! [ugs.: ironisch] seninde başına gelsin!
danken {v} teşekkür etmek
dankend {adj} teşekkürle
dankend {adj} teşekkür eden
dankend {adj} teşekkür ederek
dankend ablehnen teşekkür ederek reddetmek
dankend erhalten sağol aldım
dankerfüllt {adj} şükran duyguları ile dolu
die Dankespflicht {sub} {f} boyun borcu
die Dankespflicht {sub} {f} minnet
die Dankespflicht {sub} {f} minnet borcu
dankenswert {adj} takdire değer
dankenswert {adj} takdire lâyık
dankenswert {adj} takdire şayan
dankenswert {adj} teşekküre değer
dankenswert {adj} teşekküre lâyık
dankenswert {adj} yararlı
dankenswerterweise takdire şayan şekilde
die Dankesbezeigung {sub} {f} teşekkür ifadesi
der Dankesbrief {sub} {m} teşekkür mektubu
als Hintergedanke art niyet olarak
beherrschender Gedanke {sub} {m} hakim düşünce
bloße Gedanke {sub} {m} sadece düşünce
der leitende Gedanke öncü düşünce
dummer Gedanke {sub} {m} boş fikir
dummer Gedanke {sub} {m} saçma fikir
der Erfindungsgedanke {sub} {m} yaratıcı düşünce
ernsthafter Gedanke {sub} {m} ciddi düşünce
es kam mir der Gedanke ...düşündümki
der Gedanke {sub} {m} akıl
der Gedanke {sub} {m} ide
der Gedanke {sub} {m} kapris
der Gedanke {sub} {m} mütalaa
der Gedanke {sub} {m} [Idee] fikir
der Gedanke {sub} {m} düşünce
der Gedanke {sub} {m} tasarım
der Gedanke {sub} {m} tasavvur
der Grundgedanke {sub} {m} [einer Rede] ana fikir
der Grundgedanke {sub} {m} anadüşünce
der Grundgedanke {sub} {m} asıl amaç
der Grundgedanke {sub} {m} esas fikir
der Grundgedanke {sub} {m} temel düşünce
der Hauptgedanke {sub} {m} ana düşünce
der Hauptgedanke {sub} {m} ana fikir
der Hauptgedanke {sub} {m} temel fikir
heikler Gedanke {sub} {m} sakıncalı düşünce
0.003s