7 direkte Treffer gefunden für: temin


54 indirekte Treffer gefunden für: temin

Deutsch Türkisch
abgesicherter Kredit teminatlı kredi
als Pfand besitzen {v} teminat olarak elde tutmak
als Sicherheit teminat olarak
als Sicherheit anbieten {v} teminat olarak vermek
als Sicherheit dienen {v} teminat görevi yapmak
als Sicherheit entgegennehmen {v} teminat olarak almak
als Sicherheit geeignet teminat için uygun
als Sicherheit verpfändete Wertpapiere teminat olarak alınmış hisse senetleri
als Sicherheit verpfändete Vermögensgegenstände teminat olarak alınmış mal varlıkları
als Sicherheit verwenden {v} teminat olarak kullanmak
als Sicherheit übereignen {v} teminat olarak başkasının üzerine geçirmek
die Anschaffung {sub} {f} temin etme
auf Kaution entlassen sein teminat karşılığı salıverilmek
auf Kaution entlassen werden teminat karşılığı bırakılmak
auf Kaution frei sein teminat karşılığı serbest olmak
auf Kaution freilassen teminat karşılığı serbest bırakmak
auf Kaution freilassen teminat karşılığı çıkarmak
aufbringen [Geld] temin etmek
aufgabeln {v} temin etmek
aufgetrieben temin edilmiş
auftreiben {v} [beschaffen] temin etmek
die Bankbürgschaft {sub} {f} [Bankwesen] teminat mektubu
beibringen {v} [brachte bei, hat beigebracht] temin etmek
die Beibringung {sub} {f} temin etme
bekräftigen {v} [bekräftigte, hat bekräftigt] temin etmek
belehnen {v} teminat karşılığı avans vermek
bereithalten {v} [hielt bereit, hat bereitgehalten] temin etmiş olmak
beschaffbar {adj} temin edilebilir
beschaffen {v} [beschaffte, habe beschafft: besorgen] temin etmek
beschaffend {adj} temin eden
der Beschaffer {sub} {m} temin eden
der Beschaffer {sub} {m} temin edici
die Beschaffung {sub} {f} temin etme
die Beschaffungskosten {sub} {pl} temin etme harcamaları
die Beschaffungsliste {sub} {f} temin listesi
besorgen {v} [beschaffen] temin etmek
besorgen {v} [versorgen] temin etmek
der Besorger {sub} {m} temin edici
die Besorgung {sub} {f} temin edilme
die Besorgung {sub} {f} temin edme
die Besorgung {sub} {f} temin etme
beteuern {v} [beteuerte, habe beteuert] temin etmek
das Bezugsgebiet {sub} {n} temin alanı
das Bezugsgebiet {sub} {n} temin yeri
die Bezugskosten {sub} {pl} temin etme masrafları
bürgen {v} [bürgte, hat gebürgt] teminat vermek
die Bürgschaft {sub} {f} [Strafrecht] teminat
die Bürgschaftserklärung {sub} {f} teminat mektubu
der Bürgschaftskredit {sub} {m} teminatlı kredi
decken {v} temin etmek
die Deckung {sub} {f} teminat
eidesstattliche Versicherung {sub} {f} yeminli hükümünde temin
die Ersatzanschaffung {sub} {f} yedek temin
die Extrabesorgung {sub} {f} ekstra temin
0.003s