6 direkte Treffer gefunden für: merkezi


77 indirekte Treffer gefunden für: merkezi

Deutsch Türkisch
Abweichungen vom Leitkurs {sub} {pl} merkezi kurda farklılık
das Ankörnen {sub} {n} merkezileştirme
ankörnen {v} [körnerte an, hat angekörnert] merkezileştirmek
die CPU {sub} {f} [Informatik] merkezi işlem birimi
die CPU-Architektur {sub} {f} merkezi işlem birimi yapısı
der CPU-Kühler {sub} {m} merkezi işlem birimi soğutucu
CPU-Lüfter merkezi işlem birimi vantilâtörü
der CPU-Lüfteranschluss {sub} {m} merkezi işlem birimi vantilâtör bağlantısı
Dampfkessel für Zentralheizung merkezi ısıtma buhar kazanı
dezentralisieren {v} merkezi yönetimden yerel yönetime geçmek
die Dezentralisierung {sub} {f} merkezi yönetimden yerel yönetime geçme
die Dezentralisierung {sub} {f} merkezileşmeyi ortadan kaldırma
die Druckölschmierung {sub} {f} merkezi yağlama
Druckölschmierung, Lager mit~ {sub} {n} merkezi yağlamalı yatak
die Eindruckschmierung {sub} {f} merkezi yağlama
eine zentrale Stellung haben {v} merkezi bir pozisyonda olmak
der Einheitsstaat {sub} {m} merkezi devlet
die Federführung {sub} {f} merkezi yönetim
die Fernheizung {sub} {f} merkezi kalorifer sistemi
das Fernheizungsunternehmen {sub} {n} merkezi kalorifer sistemi işletmesi
das Fernheizwasser {sub} {n} merkezi sıcak su sistemi
die Fernwärme {sub} {f} merkezi ısıtma
die Fernwärmeabrechnung {sub} {f} merkezi ısıtma hesabı
die Fernwärmeanlage {sub} {f} merkezi ısıtma tesisi
der Fernwärmeausbau {sub} {m} merkezi ısıtma inşası
der Fernwärmeerzeuger {sub} {m} merkezi ısı üretici
das Fernwärmegesetz {sub} {n} merkezi ısıtma kanunu
die Fernwärmeleitung {sub} {f} merkezi ısıtma hattı
der Fernwärmeleitungsbestand {sub} {m} merkezi ısıtma hattı mevcudiyeti
die Fernwärmeleitungstraße {sub} {f} merkezi ısıtma hattı yolu
die Fernwärmeleitungsüberwachung {sub} {f} merkezi ısıtma hattı denetimi
das Fernwärmenetz {sub} {n} merkezi ısıtma şebekesi
die Fernwärmeversorgung {sub} {f} merkezi ısı temini
das Fernwärmeversorgungsunternehmen {sub} {n} merkezi ısı temini işletmesi
der Fernwärmevertrag {sub} {m} merkezi ısı anlaşması
das Fernwärmewerk {sub} {n} merkezi ısıtma tesisi
die Fernwärmewirtschaft {sub} {f} merkezi ısıtma ekonomisi
der Fliehregler {sub} {m} merkezî regülatör
Gemeinde mit zentralörtlicher Bedeutung {sub} {f} merkezi önemde belde
Grad der Zentralisierung {sub} {m} merkezileştirme derecesi
die Hauptstation {sub} {f} merkezi istasyon
Investmentfonds mit Sitz in einer Steueroase {sub} {pl} merkezi düşük vergi ülkesinde olan yatırım fonları
die Kerngesellschaft {sub} {f} merkezi şirket
konzentrieren {v} [sich ~] merkezileşmek
der Leitkurs {sub} {m} [Wirtschaft] merkezi kur
die Leitwarte {sub} {f} merkezi kumanda dairesi
die Leitwarte {sub} {f} merkezi kumanda birimi
die Leitwarte {sub} {f} merkezi kontrol odası
limbisches System {sub} {n} Merkezi sinir sistemini etkileyen büyük beyin sistemi ile ilgili yan bilim dalı
der Mittelbalken {sub} {m} merkezî kiriş
die Mittelelektrode {sub} {f} merkezi elektrot
der Abduzenskern {sub} {m} beyin sinir merkezi
das Abenteuertrainingzentrum {sub} {n} macera talim merkezi
abgebende Kostenstelle {sub} {f} verici maliye merkezi
die Abhörzentrale {sub} {f} dinleme merkezi
das Ablenkungszentrum {sub} {n} sapma merkezi
das Abrechnungszentrum {sub} {n} muhasebe merkezi
das Absatzzentrum {sub} {n} satış merkezi
das Abwehrzentrum {sub} {n} savunma merkezi
das Abwicklungszentrum {sub} {n} tasfiye merkezi
das Achsenkreuz {sub} {n} koordinatlar merkezi
das Administrationszentrum {sub} {n} yönetim merkezi
die Aidsberatung {sub} {f} AİDS danışma merkezi
die Altenberatungsstelle {sub} {f} yaşli danışma merkezi
die Altenberatungsstelle {sub} {f} yaşlı danışma merkezi
der Altstadtkern {sub} {m} eski şehir semti merkezi
ambulante Behandlungsstelle ayakta tedavi merkezi
das Ambulatorium {sub} {n} ayakta bakma merkezi
das Ambulatorium {sub} {n} ayakta tedavi merkezi
die Amtszentrale {sub} {f} makam merkezi
der Angelpunkt {sub} {m} dönme merkezi
der Angelpunkt {sub} {m} mil merkezi
die Ankörnung {sub} {f} punta merkezi
arbeitsmedizinische Einrichtung {sub} {f} tıbbı merkezi
das Asylbewerberzentrum {sub} {n} mülteciler merkezi
das Atemzentrum {sub} {n} beyinde bulunan solunum merkezi
das Atemzentrum {sub} {n} solunum merkezi
0.003s