10 direkte Treffer gefunden für: Anspruch


77 indirekte Treffer gefunden für: Anspruch

Deutsch Türkisch
Anspruch abtreten {v} hakkından feragat etmek
Anspruch abtreten {v} talebinden vazgeçme
Anspruch abweisen {v} davayı reddetmek
Anspruch abweisen {v} talebi reddetmek
Anspruch anerkennen {v} hakkını tanımak
Anspruch anerkennen {v} talebi kabul etmek
Anspruch anmelden {v} hakkını talep etmek
Anspruch anmelden {v} talep dava etmek
Anspruch auf {sub} {m} ...de/da hak
Anspruch auf Anhörung {sub} {m} dinleme hakkı
Anspruch auf Anhörung {sub} {m} dinlenilme hakkı
Anspruch auf Auskunft {sub} {m} bilgi hakkı
Anspruch auf Auszahlung einer Dividende {sub} {m} temeddü hakkı
Anspruch auf Auszahlung einer Dividende {sub} {m} kâr payı hakkı
Anspruch auf Beachtung erheben {v} dikkate alınma hakkı
Anspruch auf Beihilfe haben {v} destek yardımı hakkı
Anspruch auf Berufung {sub} {m} istinaf hakkı
Anspruch auf Berufung {sub} {m} temyiz hakkı
Anspruch auf Beteiligung am Gewinn {sub} {m} kâr payı hakkı
Anspruch auf bevorrechtigte Befriedigung tercihli tazminat hakkı
Anspruch auf ein Erbe {sub} {m} miras hakkı
Anspruch auf eine Belohnung {sub} {m} mükâfat hakkı
Anspruch auf Entschädigung {sub} {m} zararın karşılanması
Anspruch auf Erfüllung {sub} {m} ifa hakkı
Anspruch auf Erfüllung {sub} {m} yerine getirilme hakkı
Anspruch auf Gleichheit {sub} {m} eşitlik hakkı
Anspruch auf Herausgabe {sub} {m} devralma hakkı
Anspruch auf Herausgabe {sub} {m} haciz hakkı
Anspruch auf Information {sub} {m} bilgi hakkı
Anspruch auf Nachprüfung {sub} {m} yeniden imtihan hakkı
Anspruch auf Pension {sub} {m} emeklilik hakkı
Anspruch auf Schadenersatz {sub} {m} tazminat hakkı
Anspruch auf Schadenersatz {sub} {m} tazminat talebi
Anspruch auf Unterhalt {sub} {m} [Rechtswissenschaft] nafaka hakkı
Anspruch auf Unterhalt {sub} {m} nafaka hakkı
Anspruch auf Versicherungsleistungen sigorta tazminatı hakkı
Anspruch auf Wahrheit {sub} {m} gerçeği bilme hakkı
Anspruch aufgeben {v} hakkından vazgeçmek
Anspruch aufgeben {v} talebinden vazgeçmek
Anspruch aufrechterhalten {v} hakkında ısrar etmek
Anspruch aus Besitzentzug {sub} {m} refiyet hakkı
Anspruch aus einem Recht {sub} {m} bir haktan doğan talep
Anspruch aus einem Vertrag {sub} {m} sözleşmede olan hak
Anspruch aus Mängeln {sub} {m} kusurdan doğan hak
Anspruch aus Vermächtnis {sub} {m} vasiyetnameden doğan hak
Anspruch befriedigen {v} hakkını vermek
Anspruch befriedigen {v} talebi yerine getirmek
Anspruch begründen {v} hakkını ispatlamak
Anspruch Dritter {sub} {m} üçüncü bir şahısın hakkı
Anspruch durchsetzen {v} hakkını almak
Anspruch einreichen {v} dava almak
der Abfindungsanspruch {sub} {m} tazminat alma hakkı
abgetretener Anspruch {sub} {m} devredilmiş hak
abgetretener Anspruch {sub} {m} devredilmiş talep
abhängiger Patentanspruch {sub} {m} bağımlı patent hakkı
das Absolutheitsanspruch {sub} {n} kesinlik talebi
der Absonderungsanspruch {sub} {m} ayırma isteği
der Aktivanspruch {sub} {m} aktif hakkı
der Alleinanspruch {sub} {m} yalnız hak talebi
alleiniger Rechtsanspruch {sub} {m} tek yasal hak sahibi
der Alleinvertretungsanspruch {sub} {m} tek temsilci olma salâhiyeti
anerkannter Altersruhegeldanspruch {sub} {m} tanınan yaşlılık aylığı talebi
anerkannter Anspruch {sub} {m} tanınmış hak
anerkannter Anspruch {sub} {m} tanınmış talep
Arbeitnehmer haben Anspruch {sub} {pl} işçilerin hakları var
der Aufopferungsanspruch {sub} {m} fedakârlıktan dolayı tazminat hakkı
aus einem Vertrag entstehender Anspruch {sub} {m} anlaşmadan doğan talep
der Auseinandersetzungsanspruch {sub} {m} tartışma hakkı
der Ausgleichsanspruch {sub} {m} denkleştirme harcı
der Ausgleichsanspruch {sub} {m} takas talebi
der Ausgleichsanspruch {sub} {m} tazminat talebi
der Ausgleichsanspruch {sub} {m} tesviye talebi
der Auskunftsanspruch {sub} {m} bilgi alma hakkı
der Auskunftsanspruch {sub} {m} bilgilendirme hakkı
älterer Anspruch {sub} {m} eski hak
der Befreiungsanspruch {sub} {m} tazminat hakkı
begründeter Anspruch {sub} {m} gerekҫeli talep
0.005s